IT Basics voor managers

Onderbouwde beslissingen nemen over IT – hoe pak je dit als manager aan? Vragen en antwoorden voor niet-IT decision makers.

7 namiddagsessies • Nederlandstalig


Organisatiecontexten worden meer en meer gekenmerkt door technologische en maatschappelijke complexiteit, snel wijzigende markten en omgevingseisen, en onderlinge afhankelijkheid van veelvoudige expertises en perspectieven. In zo’n wereld staat elke manager voor de uitdaging meerdere “talen” te spreken; dit om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen en draagvlak te bouwen. Deze opleiding focust op het leren begrijpen en spreken van de “taal van digitaal”, zonder dat je een volledige IT opleiding hoeft te volgen.

Hoe krijg je zonder voorkennis greep op IT in je organisatie? Hoe maximaliseer je de slaagkansen van een software ontwikkelingstraject? Hoe ga je om met kritische bedrijfsdata en -systemen?
IT is overal, in elk bedrijf. Ze heeft een invloed op onderliggende processen en geeft je organisatie mee vorm.

In deze opleiding leer je wat er wel en wat er niet toe doet, waar je het verschil kunt maken en wat IT-aandachtspunten en -opportuniteiten zijn. Elk topic reikt een set van vragen, The Questions 2 Ask (TQ2A), en antwoorden, The Answers 2 Get (TA2G), aan waarmee je overtuigde en gefundeerde strategische IT-beslissingen neemt.

Deze opleiding is een samenwerking tussen Universiteit Hasselt en VKW Limburg.

UHasselt corporate

Voor wie?

Deze opleiding heeft als doel om niet-technische leidinggevenden de wereld van IT te leren begrijpen, om beter in gesprek te kunnen gaan met IT. Zo kan je bruggen bouwen tussen management en IT. En een strategische focus rond IT ontwikkelen.

Dus alle mogelijke leidinggevenden & consultants die met de niet-technische kant van IT te maken hebben. We willen je strategische inzichten laten verwerven, how to manage, how to deal with, werken met vragen en antwoorden als concept leren gebruiken, zelfontdekking stimuleren, in discussie kunnen gaan met IT op een manier die het technische overstijgt, ...

Eerst worden de onvermijdelijke basics uiteengezet. Daarop bouwen we voort om strategisch inzicht te verschaffen in wat er wel en wat er niet toe doet, waar je het verschil kunt maken en welke ICT-gerelateerde aandachtspunten en opportuniteiten er horen te zijn in je organisatie. En dat zonder dat het nodeloos technisch wordt.

De opleiding biedt aanknopingspunten, direct in de materie en vanuit de ICT-praktijk aangereikt, zonder dat een volledige ICT-voorstudie nodig is. De technische uitleg wordt – zo veel mogelijk – beknopt en high level gehouden, zonder dat de samenhang of het goede begrip eronder gaan lijden. Waar nuttig wordt een historische context geschetst.

Programma

Sessie 1 | Inleiding, Must Know's & de basics van applicaties

 • inleiding en algemeen kader; opbouw van het boek en opbouw van de sessies
 • programmaonderdelen en hun onderlinge samenhang
 • concept van “The Questions To Ask - The Answers To Get” en gebruik
 • van gewenste functionaliteit naar programma: het belang van de programmeertaal
 • hoe een programma verwerven?
 • afwegingen ivm “Commercial Of The Shelve” versus “maatwerk”
 • actualiteit – (lees)opdracht voor volgende sessie/module

Sessie 2 | De basics van applicaties (vervolg) en database

 • bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module
 • belang van en aanpak mbt behoeftenbepaling (“REQuirements MANagement”)
 • de database als centraal element
 • belang van het onderliggende datamodel en een flexibel design
 • rapportage als toets van functionaliteit / design
 • datakwaliteit en inputvalidatie
 • actualiteit – (lees)opdracht voor volgende sessie/module

Sessie 3 | Applicatie Life Cycle

 • bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module
 • de cyclus van “define - build - test - run - maintain - replace / retire”
 • programma ontwikkeling: methodologieën en impact; governance
 • versiebeheer
 • programma’s, app’s en devices
 • actualiteit

Sessie 4 | IT concepten voor decision makers

 • bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module
 • Omgaan met monopolies en afhankelijkheden; shadow IT; open source software
 • Mogelijkheden en impact van platformen en ecosystemen
 • virtualisatie en cloud computing
 • actualiteit – (lees)opdracht voor volgende sessie/module

Sessie 5 | Risicobeheer

 • bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module
 • risicobeheersing op applicatief niveau: versie- en licentiebeheer, escrow, …
 • risicobeheersing op systeem niveau: back-ups, stroompannes, …
 • risicobeheersing: intern / extern / ….
 • actualiteit – (lees)opdracht voor volgende sessie/module

Sessie 6 | Management topics en/of aanvulling concepten

 • Verdieping / aanvulling van eerdere aangehaalde concepten – ism met deelnemers
 • Service Level Agreements (“SLA”); afhankelijkheden, privacy…
 • totaalvisie op applicatie portfolio; applicatie verweving (intern/extern)
 • vendor relatie, wanprestaties, performance problemen
 • trajecten mbt "tender offer" en evaluatiescenario’s
 • migratietrajecten van bestaand naar nieuw programma: risico’s en aanpak
 • CAPEX vs OPEX

Sessie 7 | Inbedding in de organisatie

 • hoe de inzichten en ervaringen opgedaan tijdens deze opleiding breder in de organisatie inbedden? M.a.w., hoe collega's, leidinggevenden,... "meekrijgen" in het verhaal?
 • intervisie

Docenten

Ivan Verborgh (sessie 1 t/m 6) is oud-directeur ICT van de Federale Overheidsdienst Justitie en auteur van het boek “IT-basics: wat een manager hoort te weten”
Hij bekleedde verschillende leidinggevende functies in de administratie, logistiek en IT in diverse sectoren.

Prof. dr. Frank Lambrechts (sessie 7) is professor aan de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen aan universiteit Hasselt. Hij doctoreerde in de Organisatie Psychologie aan de universiteit van Tilburg (NL) en in de Toegepaste Economie aan Universiteit Hasselt & Jyväskylä University (Finland).

Bij het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms aan de Universiteit Hasselt focust hij op de relationele praktijken die samenwerkingsdynamieken, systemisch leren en op sterkten-gebaseerde verandering (Appreciative Inquiry) vormgeven in een diversiteit aan organisatiecontexten. Hij heeft veranderings- en leerprocessen in verschillende organisaties, MBA en executive postdoctorale programma’s begeleid en gedoceerd.

Planning

De opleiding bestaat uit 7 sessies en gaan door van 13h tot 17h30. Onthaal met broodjes is voorzien vanaf 12.30 uur.

 • Sessie 1: 01/03/2023
 • Sessie 2: 08/03/2023
 • Sessie 3: 22/03/2023
 • Sessie 4: 19/04/2023
 • Sessie 5: 03/05/2023
 • Sessie 6: 17/05/2023
 • Sessie 7: 31/05/2023

Locatie

 • Sessie 1 t/m 6: VKW Limburg
 • Sessie 7: UHasselt Campus Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Inschrijvingsgeld & subsidies

De deelnameprijs bedraagt € 2.495 excl. 21% BTW en incl. inclusief catering het boek “IT-basics: wat een manager hoort te weten”. Leden van VKW Limburg kunnen inschrijven aan een voordeeltarief van € 1.995 excl. BTW.

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Attestering

Na afloop van de opleiding ontvang je een attest van deelname op voorwaarde dat je minstens 80% van de lessen hebt gevolgd.

Vragen?

UHasselt School of Expert Education

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze opleiding verlopen via VKW Limburg.

Inschrijven kan via deze link.