Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Klankbordgroep Biomassa

PRAKTISCH

16 jun 2016


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal A4


CONTACTPERSOON

dr. Miet VAN DAEL

miet.vandael@uhasselt.be


Wij willen u graag uitnodigen voor de klankbordgroep Biomassa Limburg op donderdag 16 juni om 14.00 uur aan de Universiteit Hasselt (campus Diepenbeek, gebouw D, lokaal A4).

Hieronder voegen we de agenda van deze klankbordgroep.

14u00-14u15 Welkom en introductie
14u15-14u45 Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie
(Marjorie Dubreuil – VITO)

Mevrouw Dubreuil zal het Interreg project Bio-HarT en het onderzoeksplatform Biorizon toelichten.
14u45-15u15 Spirulinateelt, alternatieve teelt voor Vlaamse en Nederlandse glastuinbouw?
(Elise Vandewoestijne – PC groenteteelt)

Mevrouw Vandewoestijne zal meer informatie geven omtrent het Interreg project ‘De blauwe keten’.
15u15-15u30 Pauze
15u30-16h00 New biobased building blocks to create new value chains
(Stefaan De Wildeman – Universiteit Maastricht)

De heer De Wildeman zal uitgebreid ingaan op hoe je vanuit een laboratorium producten bekomt die typisch door start-ups geïmplementeerd kunnen worden.
16h00-16h30 Biobased economie, van theorie naar praktijk
(Tjibbe Winkler en Denis De Wilde – GIDO en Detricon)

De heren Winkler en De Wilde zullen ingaan op de vraag hoe goede ideeën in de praktijk toegepast kunnen worden, welke struikelblokken je tegen kan komen en we dit in België kunnen realiseren.
16u30-17u00 Netwerkmoment


Indien er hierbij nog vragen of opmerkingen zijn, horen wij het graag.

Deelname is gratis, maar omwille van praktische redenen graag bevestiging (miet.vandael@uhasselt.be) of u al dan niet aanwezig kan zijn.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op de klankbordgroep biomassa.