Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KLEINE PROJECTEN

Doel:

Het BOF-programma ‘Kleine Onderzoeksprojecten’ behelst projecten met een financiering voor een duur van vier jaar, waarop een mandaat van predoctoraal onderzoeker wordt toegekend.

Dit BOF-programma voor Kleine Onderzoeksprojecten is gekoppeld aan FWO-projectfinanciering (reguliere projecten). Concreet betekent dit dat dossiers ingediend bij de oproep voor FWO-projecten (1 april 2019), maar daar geen financiering ontvangen hebben, de mogelijkheid krijgen om hun dossier in te dienen bij het BOF-programma voor Kleine Onderzoeksprojecten. 

 

Aanvraagmodaliteiten:

 • Elk dossier moet ingediend worden door 1 promotor. 
  • De promotor moet behoren tot het ZAP-kader (incl. ZAP-track) van de UHasselt.
  • De copromotor kan behoren tot het ZAP-kader, het kader van postdoctorale navorsers of het integratiekader, of verbonden zijn als ZAP aan een partneruniversiteit.
 • Indien er in het BOF Klein Onderzoeksproject 2 PhD’s worden aangevraagd, dienen er twee UHasselt promotoren opgenomen te worden.
 • Enkel junior onderzoekers kunnen promotor zijn van een BOF Klein Onderzoeksproject
  • Definitie junior onderzoeker: docent of hoofddocent
  • Senior onderzoekers kunnen enkel als copromotor optreden.
 • Alle ingediende dossiers komen gelijkwaardig in aanmerking voor een Klein Onderzoeksproject, ongeacht affiliatie aan een onderzoeksinstituut of –centrum.

 

Uitsluitingscriteria:

 • Men kan maximaal 2 lopende Kleine Projecten als promotor begeleiden
 • Indien de hoofdpromotor van een FWO-project - waarbij er ook een UHasselt copromotor is - 2 lopende BOF Kleine Onderzoeksproject heeft, kan hij/zij geen BOF Klein Onderzoeksproject indienen. De UHasselt copromotor zal gevraagd worden of hij/zij voor het luik waarvoor hij/zij financiering heeft aangevraagd bij het FWO een BOF Klein Onderzoeksproject wil indienen. Het project zal in dat geval beperkt worden tot het luik dat onder de copromotor valt, die ook dient aan te geven dat het project op deze manier uitgevoerd kan worden.
 • Projecten die bij het FWO geen personeelsmiddelen hebben aangevraagd, komen niet in aanmerking voor een BOF Klein Onderzoeksproject.
 • Projecten waarbij middelen voor postdocfinanciering werden aangevraagd, komen enkel in aanmerking als het project uitgevoerd kan worden door een predoctoraal onderzoeker.
 • Elke promotor kan maximum 1 dossier indienen voor een BOF Klein Onderzoeksproject, indien er meerdere dossiers bij het FWO waren ingediend, moet er een keuze gemaakt worden.
 • Promotoren die een FWO-project hebben verworven kunnen geen aanvraag meer indienen voor een BOF Klein Onderzoeksproject (als promotor).

 

Selectie:

De aanvragen zullen in domeinspecifieke selectiecommissies beoordeeld worden.

  

Timing

 • 19 december 2019: promotoren van de dossiers die in aanmerking kunnen komen voor BOF Klein Onderzoeksproject worden door DOC gecontacteerd;
 • 3 februari 2020: indiening aanvraag incl. FWO-review report, rebuttal en de feedback van het FWO-panel (kan ook nageleverd worden indien niet tijdig beschikbaar); 
 • maart 2020 bespreking in selectiecommissies en vervolgens in OZR 
 • april-mei 2020: officiële bekendmaking selectie

 

Meer informatie?


Contactpersoon UHasselt: Lieve Tulleneers