Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK 2015

Leerstoel Medische Ethiek – cyclus 2014-2015
'ONS BREIN, ONS ZIJN ? Niets is wat het lijkt ... .'

i.s.m. PAVAL - Postacademische Vorming Artsen LimburgFaculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen
Vakgroep Gedragswetenschappen, Communicatie en Linguïstiek

Het Europees Jaar van het brein wil in 2015 wetenschap en onderzoek in de kijker plaatsen: hoe functioneert ons brein en wat onderscheidt de mens van andere breinen? Is de mens gelijk aan zijn brein?

Zijn bewustzijn, zijn denken en zijn gedrag zijn momenteel onderzoeksvelden met opmerkelijke en soms verbluffende resultaten en inzichten. Voor het academiejaar 2014-2015 wil de leerstoel Medische Ethiek Dr. J. Knapen vooral het gekwetste, ziek(elijke) brein belichten, is het brein allesbepalend? In hoeverre is de mens verantwoordelijk voor zijn denken en daden en hoe bepalend is zijn vrije wil? Zowel onderzoek van als ingrijpen in het functioneren van de mens zijn dan ook domeinen van ethische reflecties en ethisch handelen ... want niets is zoals het lijkt!

  

Inschrijven

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

Accreditering (artsen) en erkenning (vroedvrouwen) werden aangevraagd.

De leerstoel “Medische Ethiek”, genoemd naar de erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, Dr. Jules Knapen, werd door het Universiteitsfonds Limburg (UFL) ingesteld. Voor de financiering ervan wordt jaarlijks beroep gedaan op giften, die door donateurs aan het UFL worden gegeven. Een bijdrage aan dit maatschappelijk project wordt ten zeerste gewaardeerd. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. “Rekeningnr.  BE36-4532-5278-1181, met vermelding MEDETH

 

Programma


De lezingen vinden plaats in auditorium H6 van de Universiteit Hasselt, campus Diepenbeek, gebouw D, telkens van 20.00 - 22.00 uur.

 

1.

22 januari 2015

Lezingenopener: ons brein

Christine Van Broeckhoven 

2.

29 januari 2015

Ervaringen in de psychiatrie

Brenda Froyen en Marc Hebbrecht

3.

5 februari 2015

Uw gezondheid, uw verantwoordelijkheid?

Inez de Beaufort

4.

12 februari 2015

Het kneedbare en kwetsbare brein - werking van de hersenen bij bewustzijnsgestoorden

Steven Laureys en Christophe Lafosse

5.

26 februari 2015

Fundamentalisme: religieuze misleiding en tunnelzicht?

John Dick

 

 

Programmadetails

 Lezingenopener: Christine Van Broeckhoven - Ons brein

Prof. dr. Christine Van Broeckhoven is professor in de Moleculaire Biologie en Genetica en specialiseerde zich in neurodegeneratieve hersenziekten.
Vorig academiejaar ontving Christine Van Broeckhoven een eredoctoraat aan de Uhasselt.

Christine Van Broeckhoven bespreekt de werking van ons geheugen, het verouderingsproces van onze hersenen en enkele neurodegeneratieve hersenziekten. Zij gaat in op nieuwe therapieën en maakt een aantal ethische beschouwingen.

 

Praktisch

22 januari 2015  van 20.00 tot 22.00
aula H6 campus Diepenbeek

 

Fotoreportage

Bekijk hier de fotoreportage van de lezingenopener >

 

Presentatie

Download hier de presentatie van prof. dr. Christine Van Broeckhoven >

 


Ervaringen in de psychiatrie

Brenda Froyen studeerde Germaanse Talen en is leerkracht Engels en Nederlands. Ze is actief in de patiëntenvereniging UilenSpiegel en geeft lezingen over haar ervaringen in de psychiatrie.

Dr. Marc Hebbrecht is psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij is beleidsarts in ASSTER Sint-Truiden en tevens verbonden aan het UC KULeuven campus Kortenberg. 

Brenda Froyen schreef met Kortsluiting in mijn hoofd een aanklacht tegen de vaak willekeurige, dwingende en soms vernederende behandeling van psychiatrische patiënten. Maar het is ook een verhaal van hoop.

Marc Hebbrecht reflecteert op haar bevindingen.

 

Praktisch

29 januari 2015 van 20.00 tot 22.00
aula H6 campus Diepenbeek

 

Presentatie

Download hier de presentatie van dr. Hebbrecht >


Uw gezondheid, uw verantwoordelijkheid?

Prof. dr. Inez de Beaufort is hoogleraar gezondheidsethiek aan het Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam). 

Inez de Beaufort gaat in op de verantwoordelijkheid die individuen dragen voor hun gezondheid en de ethiek van ongezond gedrag.

 

Praktisch

5 februari 2015 van 20.00 tot 22.00
aula H6 campus Diepenbeek

 

Presentatie

Download hier de presentatie van prof. dr. Inez de Beaufort >


Het kneedbare en kwetsbare brein - werking van de hersenen bij bewustzijnsgestoorden

Prof. dr. Laureys is Klinisch Professor Neurologie aan het 'University Hospital Liège' en leidt aan de Université de Liège de Coma Science Group.

prof. dr. Lafosse is directeur strategie en wetenschappelijk beleid aan het Revalidatieziekenhuis van Edegem en gastprofessor binnen de associatie KULeuven.

In deze lezing gaat Christophe Lafosse in op het kneedbare en kwetsbare brein. Steven Laureys staat stil bij de werking van de hersenen bij patiënten met ernstige bewustzijnsproblemen. De daarbij horende ethische problemen worden daarbij ook aangeraakt.

 

Praktisch

12 februari 2015 van 20.00 tot 22.00
aula H6 campus Diepenbeek

 


Fundamentalisme: religieuze misleiding en tunnelzicht?

Prof. dr. em. John Dick is geboren in Michigan en doctoreerde aan de KULeuven in de religieuze studies en historische theologie. Momenteel is hij visiting professor religie en waarde in de Amerikaanse samenleving aan de UGent en de KULeuven.

John Dick gaat in op de fenomenen brainwashing, tunnelzicht, breinmisleiding en fundamentalisme. Hij legt tevens een link met het medische.

 

Praktisch

26 februari 2015 van 20.00 tot 22.00
aula H6 campus Diepenbeek

 

Presentatie

Download hier de presentatie van prof. dr. em. John Dick >

 

18 JAAR LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK TITULARIS DR J.KNAPEN

Dokter Jules Knapen, titularis van de leerstoel medische ethiek

Jules Knapen

Als eerste psychiater in Limburg heeft dr. Knapen altijd een grote belangstelling gehad voor ethiek, in het bijzonder de medische aspecten ervan. Als waardering en dank voor zijn jarenlange inzet voor het Hoger en Universitair Onderwijs in Limburg, kreeg hij in 1996 de leerstoel Medische Ethiek aangeboden.

Dr. J. Knapen nam afscheid van het leven zoals hij zich “de goede dood” voorstelde. Hij mocht 87 jaar worden. Zijn diepste wens was dat zijn leerstoel niet kwam leeg te staan.
Quod non ...

"Ethiek is vandaag meer dan ooit mediathiek. Elke dag verschijnt wel ergens een opinie, discussie, en controverse over keuzen, normen en waarden. In plaats van moeilijk te verteren hoorcolleges koos de faculteit geneeskunde voor een vijftal lezingen “zo uit het leven gegrepen”. Zo is ethiek voor de studenten van de derde bachelor geneeskunde geen onderwerp “ver van mijn bed”.

Dit gevoel wordt nog versterkt door de aanwezigheid van een 50-tal artsen uit diverse disciplines die kunnen getuigen over de realiteiten van elke dag: er is mogelijkheid tot interactie tussen toekomstige artsen en practici.

De dag na de lezingen komen de studenten in groepjes van tien de avondlezing “herkauwen”: een arts treedt dan op als moderator en toetst de diverse meningen aan de good practice.
Deze originele invulling van het curriculumonderdeel “ethiek” wordt door de studenten ten zeerste gewaardeerd en de meewerkende artsen blijven enthousiast... nu al 18 jaar. Waarvoor dank!!! "

Dr M. Kelchtermans en Johan Danen, coördinatoren van de Leerstoel Medische Ethiek