Logo UHasselt

menu

Home Leerstoel Medische Ethiek


Leerstoel Medische Ethiek titularis Dr J. Knapen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK TITULARIS DR J. KNAPEN


Leerstoel Medische Ethiek – cyclus 2014-2015
'ONS BREIN, ONS ZIJN ? Niets is wat het lijkt ... .'

i.s.m. PAVAL - Postacademische Vorming Artsen LimburgFaculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen
Vakgroep Gedragswetenschappen, Communicatie en Linguïstiek

 

Het Europees Jaar van het brein wil in 2015 wetenschap en onderzoek in de kijker plaatsen: hoe functioneert ons brein en wat onderscheidt de mens van andere breinen? Is de mens gelijk aan zijn brein?
Zijn bewustzijn, zijn denken en zijn gedrag zijn momenteel onderzoeksvelden met opmerkelijke en soms verbluffende resultaten en inzichten.
Voor het academiejaar 2014-2015 wil de leerstoel Medische Ethiek Dr. J. Knapen vooral het gekwetste, ziek(elijke) brein belichten, is het brein allesbepalend?
In hoeverre is de mens verantwoordelijk voor zijn denken en daden en hoe bepalend is zijn vrije wil?
Zowel onderzoek van als ingrijpen in het functioneren van de mens zijn dan ook domeinen van ethische reflecties en ethisch handelen ... want niets is zoals het lijkt !

We wensen iedereen een inspirerende lezingenreeks toe.

Dr. Mathieu Kelchtermans en Johan Danen,
Coördinatoren van de leerstoel Medische Ethiek

 

De leerstoel “Medische Ethiek”, genoemd naar de erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, Dr. Jules Knapen, werd door het Universiteitsfonds Limburg (UFL) ingesteld. Voor de financiering ervan wordt jaarlijks beroep gedaan op giften, die door donateurs aan het UFL worden gegeven. Een bijdrage aan dit maatschappelijk project wordt ten zeerste gewaardeerd. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. “Rekeningnr.  BE36-4532-5278-1181, met vermelding MEDETH”


De lezingen vinden plaats in auditorium H6 van de Universiteit Hasselt,
Campus Diepenbeek, gebouw D, telkens van 20.00 - 22.00 uur.  

Meer informatie over het programma

Deelname is gratis.
Accreditering (artsen) en erkenning (vroedvrouwen) werden aangevraagd.

Meer info
Marleen Cupers – marleen.cupers@uhasselt.be - 011 / 26.86.66