Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENPRACTICA FYSICA

Maak je eigen zonnecel met nanomaterialen

Het leerlingenpracticum 'Maak zelf je eigen zonnecel met nanomaterialen' streeft doelstellingen uit het elektromagnetisme en de vakoverschrijdende eindtermen 'omgeving en duurzame ontwikkeling' en (voor het ASO) technisch-technologische ontwikkeling.
De energiebehoefte van de mensheid groeit voortdurend. Het is onhoudbaar om onze honger naar energie te stillen met fossiele brandstoffen: deze zijn immers erg vervuilend en ze dragen bij tot de verandering van ons klimaat door de uitstoot van broeikasgassen. Gelukkig zijn er intussen heel wat alternatieven, waarvan de zon misschien nog wel de belangrijkste is.


'Klassieke' zonnecellen werken op basis van een fotovoltaïsch principe: lichtenergie wordt omgezet in elektrische energie, typisch door gebruik te maken van een halfgeleider zoals silicium. Er bestaat echter ook zoiets als een Grätzel-zonnecel, die leentjebuur speelt bij de natuur en het proces van fotosynthese tracht na te bootsen door slim gebruik te maken van nanotechnologie.
In het practicum 'Maak je eigen zonnecel met nanomaterialen' bouwen en testen we een Grätzel-cel en gaan we na welk vermogen we ermee kunnen opwekken.

Maximum 24 leerlingen


Kernproeven

Het leerlingenpracticum 'Kernproeven' streeft doelstellingen uit de kernfysica na.
De kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima, de scheurtjes in de reactorbaden van de kerncentrales van Doel en Tihange, de kernuitstap,...
Kernenergie komt regelmatig in het nieuws, en helaas vaker negatief dan positief. We kunnen daardoor al eens vergeten dat radioactiviteit ook aangewend wordt in de medische wereld, bijvoorbeeld voor diagnose en therapie, en dat er ook uitgebreid onderzocht wordt welke plaats kernenergie kan innemen in een klimaatneutrale energievoorziening.

Om het ontastbare toch tastbaar te maken, maken we in dit practicum ioniserende straling zichtbaar en gaan we op zoek naar de eigenschappen van radioactieve straling gekoppeld aan afstand en afscherming. Zo weten we ook hoe we ons kunnen beschermen.

Maximum 24 leerlingen


Rocket Science 

Het leerlingenpracticum 'Rocket Science' streeft doelstellingen uit de mechanica na.
Je hoort het vaak: iets dat moeilijk is, wordt bestempeld als 'rocket science', iets dat door gewone stervelingen niet te begrijpen valt.
Maar... de basis van de werking van een raket ligt eigenlijk gewoon in de wetten van Newton, en het maakt hoegenaamd niet uit of die raket voortgestuwd wordt door brandstof of door water (of nog iets anders, natuurlijk). Met wat kinematica en dynamica kunnen we proberen te  voorspellen hoe de vlucht van een waterraket er zal uitzien.

In het practicum 'Rocket Science' voeren we een indoor raketlancering uit, waarbij de druk in de raket en de kracht op de raket worden geregistreerd. Deze gegevens verwerken we om te voorspellen welke hoogte de waterraket zal halen. Vergelijken van verschillende vullingen laat ons toe het optimum te bepalen, dat we dan uiteindelijk ook gebruiken om ook outdoor een raket te lanceren.

Maximum 20 leerlingen

 

  • Voor wie: leerlingen derde graad SO met affiniteit voor wetenschappen
  • Data:  op aanvraag, halve dag op donderdag (uitzonderingen mogelijk)
  • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - projectlaboratorium fysica
  • Contactpersonen: Jelle Vodnik, jelle.vodnik@uhasselt.be en Ilse Engelen, ilse.engelen@uhasselt.be

Graag bij de opmerkingen vermelden, als u een leerlingenpracticum aanvraagt in combinatie met een practicum van een andere discipline op dezelfde dag.