Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENPRACTICA FYSICA


X-Festival – Planeet A & Generatie Z

Planeet Aarde staat voor grote uitdagingen. Wereldwijd komen mensen van alle leeftijden op straat om aandacht te eisen voor onze planeet. Veel jongeren zitten met vragen en willen actie ondernemen.

Donderdag 10 oktober 2019 staan deze vragen centraal tijdens het speciaal op jongeren gericht ‘Planeet A & Generatie Z’-event in aanloop naar X-FESTIVAL2019.
Het volledige programma vindt u hier.

Kwantum-in-action 

Het leerlingenpracticum 'Kwantum-in-action' past binnen de module
kwantummechanica.
Ongeveer een eeuw geleden dacht men dat de fysica 'af' was. Goed, er kon hier en daar nog iets verfijnd worden - maar iets nieuws ontdekken, dat was wellicht niet meer aan de orde. En toch... Plots doken er fenomenen op die niet verklaard konden worden met de wetten van Newton, de wetten van Maxwell, kortom, met de fysica die tot dan toe gekend was. Zwarte stralers bleken tot ultravioletcatastrofes te leiden, en de eigenschappen van licht dreven wetenschappers tot wanhoop...
Dankzij de inspanningen van onder meer Planck, Bohr en Einstein verscheen er opnieuw licht in de duisternis. De kwantummechanica werd geboren. Discussies over de interpretatie van deze theorie zijn er nog steeds - maar we weten intussen weer heel wat meer over de wereld om ons heen.

In het practicum 'Kwantum-in-action' bestuderen we de spectra van verschillende bronnen van licht en nemen we het foto-elektrisch effect onder de loep.

Maximum 20 leerlingen
 

Medische Fysica 

Het leerlingenpracticum 'Medische fysica' past binnen de module medische fysica.
Ontwikkelingen in de fysica hebben heel wat toepassingen in de medische wereld, meer bepaald in diagnose en therapie. Denk bijvoorbeeld maar aan de technieken die gebruikt worden bij medische beeldvorming: door gebruik te maken van allerhande soorten straling kan het inwendige van het menselijk lichaam zichtbaar gemaakt worden op een niet-invasieve manier. En ook bij radiotherapie voor kankerbestrijding zijn fysici betrokken: zij zorgen mee voor de behandeling en de bescherming van de patiënt.

Medische fysica heeft echter ook haar ingang gevonden in ons dagelijks leven. Via zogenaamde activity trackers kunnen bepaalde parameters die betrekking hebben op onze gezondheid voortdurend in de gaten gehouden worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld achterhalen of we wel voldoende bewegen en slapen. Maar de mogelijkheden zijn legio!

In het practicum 'medische fysica' maken we gebruik van een basiskennis aan elektriciteit om zelf een hartslagmonitor en een leugendetector te bouwen met behulp van een Arduino microcontroller.

Maximum 20 leerlingen
  

Maak je eigen zonnecel met nanomaterialen

Het leerlingenpracticum 'Maak zelf je eigen zonnecel met nanomaterialen' streeft doelstellingen uit het elektromagnetisme en de vakoverschrijdende eindtermen 'omgeving en duurzame ontwikkeling' en (voor het ASO) ‘technisch-technologische ontwikkeling’.
De energiebehoefte van de mensheid groeit voortdurend. Het is onhoudbaar om onze honger naar energie te stillen met fossiele brandstoffen: deze zijn immers erg vervuilend en ze dragen bij tot de verandering van ons klimaat door de uitstoot van broeikasgassen. Gelukkig zijn er intussen heel wat alternatieven, waarvan de zon misschien nog wel de belangrijkste is.

'Klassieke' zonnecellen werken op basis van een fotovoltaïsch principe: lichtenergie wordt omgezet in elektrische energie, typisch door gebruik te maken van een halfgeleider zoals silicium. Er bestaat echter ook zoiets als een Grätzel-zonnecel, die leentjebuur speelt bij de natuur en het proces van fotosynthese tracht na te bootsen door slim gebruik te maken van nanotechnologie.

In het practicum 'Maak je eigen zonnecel met nanomaterialen' bouwen en testen we een Grätzel-cel en gaan we na welk vermogen we ermee kunnen opwekken.

Verwachte voorkennis van elektrisch veld, stroom, spanning en weerstand
Maximum 24 leerlingen


Kernproeven

Het leerlingenpracticum 'Kernproeven' streeft doelstellingen uit de kernfysica na.
De kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima, de scheurtjes in de reactorbaden van de kerncentrales van Doel en Tihange, de kernuitstap,...
Kernenergie komt regelmatig in het nieuws, en helaas vaker negatief dan positief. We kunnen daardoor al eens vergeten dat radioactiviteit ook aangewend wordt in de medische wereld, bijvoorbeeld voor diagnose en therapie, en dat er ook uitgebreid onderzocht wordt welke plaats kernenergie kan innemen in een klimaatneutrale energievoorziening.

Om het ontastbare toch tastbaar te maken, maken we in dit practicum ioniserende straling zichtbaar en gaan we op zoek naar de eigenschappen van radioactieve straling gekoppeld aan afstand en afscherming. Zo weten we ook hoe we ons kunnen beschermen.

Verwachte voorkennis van kernfysica
Maximum 24 leerlingen


Rocket Science 

Het leerlingenpracticum 'Rocket Science' streeft doelstellingen uit de mechanica na.
Je hoort het vaak: iets dat moeilijk is, wordt bestempeld als 'rocket science', iets dat door gewone stervelingen niet te begrijpen valt.
Maar... de basis van de werking van een raket ligt eigenlijk gewoon in de wetten van Newton, en het maakt hoegenaamd niet uit of die raket voortgestuwd wordt door brandstof of door water (of nog iets anders, natuurlijk). Met wat kinematica en dynamica kunnen we proberen te  voorspellen hoe de vlucht van een waterraket er zal uitzien.

In het practicum 'Rocket Science' voeren we een indoor raketlancering uit, waarbij de druk in de raket en de kracht op de raket worden geregistreerd. Deze gegevens verwerken we om te voorspellen welke hoogte de waterraket zal halen. Vergelijken van verschillende vullingen laat ons toe het optimum te bepalen, dat we dan uiteindelijk ook gebruiken om ook outdoor een raket te lanceren.

Maximum 20 leerlingen

  • Voor wie: leerlingen derde graad SO met affiniteit voor wetenschappen
  • Data:  op aanvraag, halve dag op donderdag (uitzonderingen mogelijk)
  • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - Didactische laboratoria fysica 
  • Contactpersoon: Mieke Gorissen, mieke.gorissen@uhasselt.be

Graag bij de opmerkingen vermelden, als u een leerlingenpracticum aanvraagt in combinatie met een practicum van een andere discipline op dezelfde dag.