Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STATISTIEK VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ICT-ONDERSTEUNING

Beknopte handleidingen bij het gebruik van de TI-84 Plus Pakket met alle programma's
Lesmateriaal statistiek
0. Startpagina
1. Werkteksten
2. ICT-ondersteuning
3. Databank geboorten
4. Eindtermen

Afzonderlijke programma's voor de TI-84 Plus

 • Het programma CLS2X trekt een aantal keren een steekpoef van grootte n (n<100) uit de populatie met dichtheid f(x)=2x voor 0<x<1 en berekent telkens het steekproefgemiddelde. 
  CLS2X.8xp en handleiding CLS2X.pdf
 • Het programma CLSVAAS trekt een aantal keren een steekpoef van grootte n (n<100) uit een vaasmodel en berekent telkens het steekproefgemiddelde. 
  CLSVAAS.8xp en handleiding CLSVAAS.pdf
 • Het programma CORR berekent de correlatiecoëfficiënt en tekent de puntenwolk en de typische rechte, zowel in de oorspronkelijke eenheden als gestandaardiseerd (z-scores). 
  CORR.8xp en handleiding CORR.pdf
 • Het programma DOBBEL6 noteert het aantal zessen bij n worpen met een eerlijke dobbelsteen (maximaal 240) en tekent een figuur die illustreert hoe de relatieve frequentie de kans op een zes benadert.  
  DOBBEL6.8xp en handleiding DOBBEL6.pdf
 • Het programma FREQCONT maakt een frequentietabel met klassenindeling voor een continu numerieke veranderlijke. 
  FREQCONT.8xp en handleiding FREQCONT.pdf
 • Het programma FREQDISC maakt een frequentietabel voor een discreet numerieke veranderlijke. Dit programma vervangt het handmatig "turven".
  FREQDISC.8xp en handleiding FREQDISC.pdf
 • Het programma HYPRGEOM trekt zonder terugleggen een aantal keren een steekpoef uit een vaas met 
  T kaartjes waaronder S successen en noteert telkens het aantal successen. 
  HYPRGEOM.8xp en handleiding HYPRGEOM.pdf
 • Het programma INTERVAL illustreert de variabiliteit van betrouwbaarheidsintervallen voor proporties. Meerdere intervallen kunnen gelijktijdig op eenzelfde scherm worden getekend. 
  INTERVAL.8xp en handleiding INTERVAL.pdf
 • Het programma RAND2X trekt een steekproef uit de dichtheid f(x)=2x voor 0<x<1 . 
  RAND2X.8xp en handleiding RAND2X.pdf
 • Het programma RANDVAAS trekt "met terugleggen" een steekproef uit een vaasmodel. 
  RANDVAAS.8xp en handleiding RANDVAAS.pdf
 • Het programma REGR tekent de puntenwolk, de regressierechte en de typische rechte. Het geeft ook de correlatiecoëfficiënt. 
  REGR.8xp en handleiding REGR.pdf
 • Het programma SDLINE is vervangen door het programma REGR.
 • Het programma STAAFDGR tekent een staafdiagram voor een discreet numerieke veranderlijke. 
  STAAFDGR.8xp en handleiding STAAFDGR.pdf
 • Het programma TREKZNDR trekt "zonder terugleggen" een steekproef uit een populatie waarvan de elementen opeenvolgend genummerd zijn, te beginnen bij één. 
  TREKZNDR.8xp en handleiding TREKZNDR.pdf
 • Het programma ZOEK6 laat toe om experimenteel de kans op een zes te benaderen bij een getrukeerde dobbelsteen. 
  ZOEK6.8xp
 • Het programma ZOEKFX genereert getallen uit een continu kansmodel met ongekende dichtheid f(x). 
  ZOEKFX.8xp
 • Het programma ZOEKPOP genereert getallen uit een ongekende populatie. 
  ZOEKPOP.8xp