Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STATISTIEK VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ARCHIEF

 

Ouder lesmateriaal dat nog even ter beschikking blijft

Lesmateriaal statistiek
0. Startpagina
1. Werkteksten
2. ICT-ondersteuning
3. Databank geboorten
4. Eindtermen

WERKTEKSTEN

 

ICT-ONDERSTEUNING


Pakket met alle programma's

Afzonderlijke programma's voor de TI-83

 • Het programma CLS2X trekt een aantal keren een steekpoef van grootte n (n<100) uit de populatie met dichtheid f(x)=2x voor 0<x<1 en berekent telkens het steekproefgemiddelde.  CLS2X.83p
 • Het programma CLSVAAS trekt een aantal keren een steekpoef van grootte n (n<100) uit een vaasmodel en berekent telkens het steekproefgemiddelde.  CLSVAAS.83p
 • Het programma DOBBEL6 noteert het aantal zessen bij n worpen met een eerlijke dobbelsteen (maximaal 240) en tekent een figuur die illustreert hoe de relatieve frequentie de kans op een zes benadert.   DOBBEL6.83p
 • Het programma FREQCONT maakt een frequentietabel met klassenindeling voor een continu numerieke veranderlijke.  FREQCONT.83p
 • Het programma FREQDISC maakt een frequentietabel voor een discreet numerieke veranderlijke. Dit programma vervangt het handmatig "turven". FREQDISC.83p
 • Het programma HYPRGEOM trekt zonder terugleggen een aantal keren een steekpoef uit een vaas met 
  T kaartjes waaronder S successen en noteert telkens het aantal successen.  HYPRGEOM.83p
 • Het programma INTERVAL illustreert de variabiliteit van betrouwbaarheidsintervallen voor proporties. Meerdere intervallen kunnen gelijktijdig op eenzelfde scherm worden getekend.  INTERVAL.83p
 • Het programma RAND2X trekt een steekproef uit de dichtheid f(x)=2x voor 0<x<1 .  RAND2X.83p
 • Het programma RANDVAAS trekt "met terugleggen" een steekproef uit een vaasmodel.  RANDVAAS.83p
 • Het programma STAAFDGR tekent een staafdiagram voor een discreet numerieke veranderlijke.  STAAFDGR.83p
 • Het programma TREKZNDR trekt "zonder terugleggen" een steekproef uit een populatie waarvan de elementen opeenvolgend genummerd zijn, te beginnen bij één.   TREKZNDR.83p
 • Het programma ZOEK6 laat toe om experimenteel de kans op een zes te benaderen bij een getrukeerde dobbelsteen.  ZOEK6.83p
 • Het programma ZOEKFX genereert getallen uit een continu kansmodel met ongekende dichtheid f(x).  ZOEKFX.83p
 • Het programma ZOEKPI genereert getallen uit een 0-1 populatie met ongekende populatieproportie.  ZOEKPI.83p