Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

MAKING WAVES IN... VERKEERSVEILIGHEID    17 nov 2014

MAKING WAVES IN... VERKEERSVEILIGHEID
17 nov 2014

CONTACTPERSOON

dr. Tim DE CEUNYNCK

tim.deceunynck@uhasselt.be


Europa draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Daarom verplicht ze haar lidstaten sinds december 2013 verkeersveiligheidsaudits uit te voeren voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet. Een verkeersveiligheidsauditor volgt elke fase van het wegenbouwproject nauwkeurig op, identificeert potentiële problemen en doet aanbevelingen. “Door deze preventieve audits kunnen heel wat verkeersveiligheidsproblemen vermeden worden”, aldus Marc Jossa, projectmanager binnen de productlijn Urban and Regional Development bij Technum (Tractebel Engineering nv), die vorig jaar de postacademische opleiding Verkeersveiligheidsauditor bij SEE volgde.

 

Brede focus op verkeersveiligheid

Een van de hoofdeisen voor wie als verkeersveiligheidsauditor erkend wil worden door de Vlaamse overheid is een getuigschrift van de postacademische opleiding Verkeersveiligheidsauditor. Vanuit de expertise van het UHasselt-onderzoeksinstituut IMOB en de opleiding Mobiliteitswetenschappen biedt SEE deze opleiding aan. “Bij grote infrastructuurprojecten wordt er momenteel vooral in het (voor)ontwerp aandacht besteed aan verkeersveiligheidstopics, terwijl de verkeersveiligheidscontrole in de volgende fases van het project – voor en na de ingebruikname – vaak niet onvoldoende aandacht krijgt. Door de opleiding leer je op een structurele manier in élke fase van een project een bredere focus op verkeersveiligheid te behouden. Daardoor ga je bijna continu aftoetsen of elk ontwerpvoorstel en elke aanpassing hierop ook de meest verkeersveilige oplossing is”, aldus Marc Jossa.

 

Ook zinvol voor lokale infrastructuurprojecten

“Als studie- en adviesbureau willen wij onze opdrachtgevers – overheden én privé – helpen om de transportinfrastructuur vlotter, betrouwbaarder, duurzamer én verkeersveiliger te maken. In mijn job leid ik dagelijks multidisciplinaire projecten, waarin infrastructuur en mobiliteit elkaar ontmoeten. Hoewel 90% van mijn projecten betrekking heeft op het onderliggende wegennet – en niet op het trans-Europese wegennet, kan ik de inzichten uit deze opleiding ook op dit lokale niveau meteen toepassen. De technische voorschriften mogen dan wel verschillen naargelang het niveau van wegennet waarop je actief bent, de reflex voor een verkeersveilige inrichting moet je eigenlijk in elk project toepassen.”


Mix van theorie en praktijk

De UHasselt bouwde vanuit het Instituut voor Mobiliteit en de opleiding Mobiliteitswetenschappen heel wat unieke expertise op in dit domein. In de SEE-opleiding bundelen ze bovendien overtuigd de krachten met de Hogeschool Verkeerskunde (HSV), het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), BOSCH, INFRANEA, de lokale politie Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Die mix van een stevige, academische basis en zinvolle praktijkervaring van mensen uit het werkveld, maakt de opleiding bijzonder interessant”, vertelt Marc Jossa.

De postacademische opleiding Verkeersveiligheidsauditor start in februari 2015 en loopt tot en met juni 2015. De lessen vinden op dinsdagnamiddag plaats van 13.00u tot 19.00u.

Meer info