Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTERCLASS ONTEIGENINGSDECREET

Toelichting

Op 24 februari 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Vlaams Onteigeningsdecreet, dat eerder door het Vlaams Parlement unaniem werd goedgekeurd. Tot dan waren immers federale wetten over onteigening van toepassing, waarvan sommigen nog stamden uit de vroege 19de eeuw.

Aansluitend bij het Onteigeningsdecreet keurde de Vlaamse Regering op 27 oktober 2017 het uitvoeringsbesluit goed dat een aantal praktische modaliteiten bij de werking van het Onteigeningsdecreet regelt. Bij publicatie in het Belgisch Staatsblad op 12 januari 2018 werd zowel het onteigeningsdecreet als het uitvoeringsbesluit vanaf 1 Januari 2018 van kracht.

Tijdens deze masterclass staan we stil bij de praktische modaliteiten van dit decreet en wordt aan de hand van concrete cases en rechtspraak stil gestaan bij de uitvoering ervan.

Doel is om aan de hand van concrete en herkenbare voorbeelden van elkaar en de aanwezige experten te leren.

Doelgroep

We richten ons specifiek tot de lokale en provinciale overheid, meer bepaald tot mandatarissen, leidinggevenden en medewerkers die vandaag al actief in aanraking komen met onteigeningen.

Begeleiding

• Panel van deskundigen en experten
• Prof. dr. Stijn Verbist – Universiteit Hasselt, faculteit Rechten
• Afgevaardigde departement Omgeving Vlaanderen

Praktische informatie 

Datum & tijdstip: vrijdag 29 november 2019 van 9.00 tot 12.00 uur. Onthaal met koffie vanaf 8.30 uur
Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Opgelet! Parkeren is meestal betalend in Hasselt.
Gratis parkeren kan in de omgeving van het stedelijk zwembad, maar houd er rekening mee dat deze parkings vaak snel volzet zijn.
Kostprijs: 100 EUR (incl. Btw, hand-outs en koffiepauze)

Bijkomende informatie

Martine Geurden (coördinator LSX)
089 77 82 58
martine.geurden@plotlimburg.be

Stefan Coenen (UHasselt School of Expert Education)
011 26 86 40
stefan.coenen@uhasselt.be 

Inschrijven 

Online inschrijven via onderstaande link: