Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTERCLASS ONTEIGENINGSRECHT IN DE PRAKTIJK

Ingevolge de maatregelen ter verspreiding van het coronavirus hebben wij deze masterclass opnieuw moeten inplannen. De Masterclass Onteigeningsrecht in de praktijk zal plaatsvinden op vrijdag 25 september 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen). Indien u reeds bent ingeschreven voor deze studiedag dan gaat uw inschrijving automatisch (net als uw KMO -portefeuille-aanvraag) naar deze nieuwe datum. 

 

Het voeren van Onteigeningsonderhandelingen - De invloed van het Gemeentewegendecreet op het eigendomsrecht

Toelichting

Onteigenen is niet evident. Een juiste aanpak van bij het begin is essentieel. Stijn Verbist schetst vanuit zijn zeer rijke ervaring in de materie een traject dat problemen in de grondverwerving zoveel mogelijk voorkomt. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de voorafgaande fase en aan de onderhandeling. Voorts komen ook bijzondere procedurele aandachtspunten aanbod, met inbegrip van de interferentie tussen bevoegde rechterlijke instanties (burgerlijke rechter, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, Grondwettelijk Hof).

De insteek is interactief en pragmatisch, ondersteund door concrete theorie en rechtspraak.

Doelgroep

We richten ons specifiek tot de lokale en provinciale overheid, meer bepaald tot mandatarissen, leidinggevenden en medewerkers die vandaag al actief in aanraking komen met onteigeningen.

Begeleiding

Prof. dr. Stijn Verbist – Universiteit Hasselt, faculteit Rechten

Praktische informatie 

Datum & tijdstip: vrijdag 25 september 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. Onthaal met koffie vanaf 8.30 uur
Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Opgelet! Parkeren is meestal betalend in Hasselt.
Gratis parkeren kan in de omgeving van het stedelijk zwembad, maar houd er rekening mee dat deze parkings vaak snel volzet zijn.
Kostprijs: 100 EUR (incl. Btw, hand-outs en koffiepauze)

Bijkomende informatie

Martine Geurden (coördinator LSX)
089 77 82 58
martine.geurden@plotlimburg.be

Stefan Coenen (UHasselt School of Expert Education)
011 26 86 40
stefan.coenen@uhasselt.be 

Inschrijven 

Online inschrijven via onderstaande link: