Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTERCLASSES BTW

Inleiding

In maart en april 2020 organiseert de faculteit Rechten van de UHasselt 4 masterclasses over de btw. Elke avond lichten 2 topsprekers ieder 1 topic toe gedurende anderhalf uur per topic aan de hand van cases of praktijkvoorbeelden. U gaat naar huis met concrete handvaten, oplossingen, tips & tricks, … die gekaderd zijn binnen de wetgeving en rechtspraktijk. Dit ook versterkt door de interactie tussen de docent en de groep.

De academische coördinatie is in handen van prof. dr. Elly Van de Velde (Law, Tax & Businnes Unit, Faculteit Rechten UHasselt) met de medewerking van mr. Henri Vandebergh.

Doelgroep

Juristen in ondernemingen en andere organisaties, fiscalisten, financiële experten, bankiers, notarissen, boekhouders, revisoren, vastgoedexperts, medewerkers van een financiële/fiscale afdelingen, adviseurs, ambtenaren … Kortom, iedereen die op niveau met de btw in aanraking komt of hiermee bezig is. Voor het volgen van deze masterclasses is een goede basiskennis van de btw vereist.  

Sprekers

Masterclass Datum Uur Sprekers Topic
1. 05/03/2020 18.00 uur Stijn Vastmans "Btw quick fixes" – impact op de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen
    19.30 uur Alain Claes De nieuwe procedure inzake inning en invordering van btw
2. 11/03/2020 18.00 uur Yvan Massin De btw-behandeling van complexe vastgoedtransacties
    19.30 uur Nathalie Wittock Verkoopbevorderende technieken en btw
3. 25/03/2020 18.00 uur Henri Vandebergh De invloed van het stellen van gratis handelingen op de aftrek van btw
    19.30 uur Bart Buelens Samenwerkingsverbanden en btw
4. 02/04/2020 18.00 uur Frank Vanbiervliet De btw-controle: tendensen en risico’s, mede bekeken vanuit procedureel oogpunt
    19.30 uur Wim Panis Onroerende verhuur en btw - het nieuwe regime: zijn de regimes van vroeger overbodig geworden?

Detail inhoud per masterclass

Masterclass 1: 

 • STIJN VASTMANS, partner Tiberghien: De quick fixes worden in detail besproken en er wordt ingegaan op mogelijke opportuniteiten en valkuilen.

  Op 1 januari 2020 zijn de btw quick fixes in werking getreden. In afwachting van een grote hervorming van de btw-regels m.b.t. intra-EU goederenverkeer worden deze quick fixes geïntroduceerd, met de bedoeling om nu reeds bepaalde disfuncties van het huidige EU btw-stelsel op te vangen. Hoewel deze quick fixes als vereenvoudigingen werden aangekondigd, introduceren deze nieuwe regels ook een aantal striktere regels voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen. Ondernemingen dienen zich nu aan te passen aan deze nieuwe regels.

 • ALAIN CLAES, partner Sherpa Law: Inzicht wordt verschaft in belastingplichtigen en hun adviseurs over hoe om te gaan met de nieuwe procedure van inning en invordering.

  Vanaf 1 april 2019 wordt niet langer gebruik gemaakt van het dwangbevel om btw in te vorderen. Voortaan zal er gebruik worden gemaakt van het innings- en invorderingsregister. We focussen ons op de aandachtspunten voor de btw-belastingplichtige in deze nieuwe procedure. Wat kan u als belastingplichtige doen vóór het ontvangen van het bericht tot opname in het innings- en invorderingsregister en wat kan u nadien nog ondernemen? Het innings- en invorderingsregister is opnieuw een stap naar de harmonisatie van het invorderingsproces over de diverse belastingen heen. Er wordt ook aandacht besteed aan het nieuwe Invorderingswetboek dat in principe op 1 januari 2020 in werking treedt. De relevante nieuwigheden voor de schuldenaars of medeschuldenaars van de btw worden ook besproken.

Masterclass 2

 • YVAN MASSIN, Senior Director Tax Deloitte Belgium: De vestiging van een zakelijk recht op een gebouw: wat zijn de aandachtspunten en mogelijke valkuilen?

  Naast de verkoop en de verhuur van vastgoed, kan men ook een zakelijk recht vestigen op een gebouw. Dergelijke overeenkomsten zijn in feite een tussenvorm tussen een verkoop en een verhuur. Hoewel deze zakelijke rechten op het vlak van de btw worden aangemerkt als ‘leveringen’, en dus in beginsel onder dezelfde btw-regels vallen als een ‘verkoop’ van vastgoed, blijkt de praktijk vaak minder eenvoudig. Bovendien evolueert de positie van de verschillende fiscale administraties.
  De masterclass beoogt de deelnemer inzichten bij te brengen in de modaliteiten bij de vestiging van een zakelijk recht op vastgoed met toepassing van btw, maar tegelijk ook te wijzen op mogelijke problemen die opduiken wanneer een zakelijk recht wordt gevestigd.

 • NATHALIE WITTOCK, Senior Associate Laga Tax Advisory Team: Hoe in de praktijk omgaan met het beoordelen van de btw-behandeling aan verkoopbevorderende technieken?

  In de sessie verkoopbevorderende technieken en btw zal worden ingegaan op de btw-gevolgen van acties zoals 2+1, een korting bij een volle spaarkaart, kortingsbonnen, etc. Al snel zal duidelijk worden dat de btw-gevolgen van verkoopbevorderende technieken, waar marketeers vaak zeer creatief mee omspringen, enorm uiteenlopend zijn.

Masterclass 3

 • HENRI VANDEBERGH, Advocaten - Vandebergh & Lewandowski, Vrij wetenschappelijk medewerker van de Law, Tax & Businnes Unit, Faculteit Rechten UHasselt, :
  In welke mate beïnvloeden gratis gestelde handelingen het recht op aftrek?

  BTW-belastingplichtigen stellen soms gratis handelingen, door doen afstand te doen van bepaalde goederen. Zij laten andere personen gratis van hun bedrijfsgoederen gebruik maken. Soms wordt men door één of andere overheid verplicht om gratis goederen af te staan aan de overheid in het kader van een project.
  Er is hierover in de rechtspraak heel wat te doen geweest, vooral in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Maar ook in de nationale rechtspraak komt deze problematiek af en toe aan de orde. Het gaat hier om werkelijk gratis verrichte handelingen waar geen tegenprestatie tegenover staat.
  De vraag is in welke mate deze gratis gestelde handelingen het recht op aftrek zullen beïnvloeden. Er is immers slechts recht op aftrek indien de kosten gemaakt worden voor het stellen van met btw belaste handelingen. Dat is dan in casu misschien niet helemaal het geval. Desondanks kan er nog altijd recht op aftrek zijn. Deze materie kan in de praktijk tot verrassende wendingen aanleiding geven.

 • BART BUELENS, Director VAT Consult: Hoe kan men het eenvoudigst samenwerken voor btw-doeleinden?

  Coöpereren, associëren, integreren, … Wie met btw bezig is, weet dat er met samenwerken vaak een btw-kost gemoeid is. Zeker wanneer men te maken heeft met vrijgestelde entiteiten of niet-belastingplichtigen is een dergelijke kost best te vermijden. Denken we maar aan de recente evoluties rond (para-)medische samenwerkingsverbanden. De btw-wetgeving kent een aantal standaardtechnieken om btw-kosten bij outsourcing en samenwerking te vermijden, waaronder – uiteraard – de btw-eenheid en de zelfstandige groepering. Beide zijn aan voorwaarden onderworpen en hebben voor- maar ook nadelen. Tijdens deze sessie gaan we na op welke manier er het eenvoudigst kan worden samengewerkt (althans voor btw-doeleinden) en overlopen we een aantal do’s en don’ts.

Masterclass 4 

 • FRANK VANBIERVLIET, Director Laga Tax Advisory Team: De btw-controle: tendensen en risico’s, mede bekeken vanuit procedureel oogpunt.

  De btw-controle is van oudsher minder wettelijk geregeld dan bijvoorbeeld het geval is voor inkomstenbelastingen. Toch zijn er belangrijke (wettelijke) aandachtspunten en enkele wijzigingen geweest de afgelopen jaren. Ook het soort van vragen en de manier waarop de fiscus een onderzoek voert, evolueren net zoals de sectoren die het voorwerp uitmaken van een controle (vb. btw-eenheden, de regels inzake verkoop op afstand en bewijs intracommunautaire leveringen, samenwerkingsverbanden, recht op aftrek van kosten die verband houden met de commercialisatie van (residentieel) vastgoed …). Vanuit enkele van deze sectoren zal worden stilgestaan bij de voornaamste risico’s en waar mogelijk zal worden geduid wat de stand is van interessante (nog hangende) zaken (vb. Hof van Justitie). Al deze elementen zullen ook worden geduid vanuit een procedureel oogpunt.
  Deze masterclass beoogt de deelnemer inzichten bij te brengen over hoe een btw-controle kan verlopen, wat specifieke vraagstellingen kunnen zijn alsook welke aandachtspunten er zijn. Er zal ook aandacht worden besteed aan de manier waarop men zich kan voorbereiden op een btw-controle, de informatieverplichting en de werking van de verlengde verjaringstermijn van zeven jaar op grond van bewijskrachtige gegevens, de rechtsvordering …

 • WIM PANIS, Partner (tax law) Stibbe: Onroerende verhuur en btw - het nieuwe regime: zijn de regimes van vroeger overbodig geworden?

  Op 1 januari 2019 onderging de btw-wetgeving een revolutie doordat de verhuur van onroerend goed tussen belastingplichtigen (onder bepaalde voorwaarden) aan de btw kon worden onderworpen. In de eerste plaats wordt nader ingegaan op de toepassingsvoorwaarden van dit regime, op de regels inzake verhuur van bergruimten en de kortlopende huur. Hierbij wordt stilgestaan bij de uitvoeringsKB’s die later in 2019 volgden en de praktische ervaringen in dit eerste jaar van toepassing: vorm van de optielichting, herzieningsvraagstukken, implicaties voor de huurcontracten, vraagstukken over opdelingen van gebouwen, enz.
  Het is duidelijk dat de nieuwe wetgeving voor de toekomst heel wat vragen wegneemt, maar betekent dit nu dat de vraagstukken van het verleden niet meer relevant zijn? In deze masterclass wordt een praktische vergelijking gemaakt tussen het nieuwe regime en de nog steeds bestaande andere mogelijkheden, zoals onroerende leasing en zakelijke rechten, wat moet toelaten om gerichter te kiezen voor een bepaalde vorm van terbeschikkingstelling.

Verloop van de avond 

 • 17.30 - 18.00 uur: Ontvangst van de deelnemers (koffie en broodje) in de Oude Gevangenis, Campus Hasselt
 • 18.00 - 19.30 uur: spreker 1 + vragenronde 
 • 19.30 - 21.00 uur: spreker 2 + vragenronde

Erkenningen 

Elke masterclass is erkend door het BIBF voor 3 uren. 
De erkenning bij IAB is in aanvraag voor 3 uren.

Exclusief voordeel voor deelnemers van de masterclasses 

Bestel bij uw inschrijving het 'BTW-handboek' (nieuwe bijgewerkte editie 2019) voor € 459 incl. btw in plaats van de winkelprijs (€ 510 incl. btw). 
Uitgeverij Larcier volgt de facturatie en verzending op van uw bestelling. 

Praktische informatie 

Data & tijdstip: 05/03/2020 - 11/03/2020 - 25/03/2020 - 02/04/2020 vanaf 17.30 uur (ontvangst met koffie en broodje)
Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Opgelet! Parkeren is meestal betalend in Hasselt.
Gratis parkeren kan in de omgeving van het stedelijk zwembad, maar houd er rekening mee dat deze parkings vaak snel volzet zijn.
Kostprijs: 
Volledige cyclus van 4 masterclasses: 600 EUR excl. btw (incl. slides via Legidex, casussen en catering)
1 masterclass: 200 EUR excl. btw (incl. slides via Legidex, casussen en catering)

Betaling via de KMO-portefeuille is mogelijk. Meer info vind je hier

        

 

 

Bijkomende informatie 

UHasselt SEE - Stefan Coenen 
see@uhasselt.be 

 

Inschrijven 

Online inschrijven via onderstaande link: