Master in materiomics

Waarom materiomics studeren aan UHasselt?

Master • 120 studiepunten • Nederlandstalig


Pionier in het domein van de wetenschappen die de grenzen tussen chemie en fysica doorbreekt!

 • Word een expert in fysica of chemie met een duidelijke meerwaarde voor het werkveld
 • Word opgeleid om nieuwe, innovatieve en duurzame materialen te ontwikkelen
 • Zet je in voor allerlei vraagstukken met grote maatschappelijk impact zoals de klimaatverandering, pandemieën, innovatieve en veilige communicatietechnologieën, energietransitie, vernieuwend ruimteonderzoek en eindige grondstofvoorraden die uitgeput raken
Download de brochure
Energyville HR 16 (1)

Hoe ziet de opleiding eruit?

Unieke opleiding, uniek profiel

Als master in materiomics word je opgeleid om materiaal- en technologie-innovaties te realiseren en tast je de grenzen af tussen de traditionele fysica en chemie. Computationele en experimentele benaderingen vormen de basis van deze opleiding. Je wordt opgeleid om nieuwe materialen uit te vinden. Dit, vanaf het design van het materiaal op basis van structurele argumenten, de synthese en verwerking tot de juiste vorm, tot implementatie van het materiaal in een apparaat met nieuwe en verbeterde of disruptieve functionaliteiten. Je combineert diepgaande vakkennis met een brede interdisciplinaire kennisbasis.

Vernieuwend, interdisciplinair en uniek onderwijsconcept

De kracht van de Master in materiomics? De interdisciplinaire benadering van materialen. Je wordt stapsgewijs geïntroduceerd in de verschillende perspectieven en benaderingen, legt connecties tussen verschillende invalshoeken, het synthetiseren ervan (bv. via opdrachten, groepswerk...), en tot slot dit alles toepassen bij nieuwe, complexe materiaalprobleemstellingen (bv. via een hands-on project, de stage en de masterproef). De klemtoon ligt hierbij op het combineren van chemische en fysische beginselen om te komen tot nieuwe materiaalconcepten. Je maakt hierbij gebruik van zowel computationele als experimentele methoden. Verder wordt de nodige aandacht besteed aan academische onderzoeksvaardigheden en employability skills (o.a. stakeholder awareness, interdisciplinair samenwerken,...).

Nauw verweven met onderzoek

De opleiding is nauw verweven met de onderzoeksexpertises van de docenten en het UHasselt Instituut voor Materiaalonderzoek. Je maakt dus uit eerste hand kennis met actueel onderzoek in het domein. Bovendien heb je al vanaf het eerste masterjaar de kans om zelf onderzoek uit te voeren tijdens een hands-on project en een stage van 14 weken in een bedrijf of onderzoeksinstelling. Als sluitstuk van de opleiding bouw je diepgaande vakkennis op in één van de vier onderzoekspijlers van de opleiding via het masterproefonderzoek in een universitaire onderzoeksgroep.

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden Master

 • Je stroomt rechtstreeks in met een academische bachelor in de:
  • Chemie
  • Fysica
  • Fysica en Sterrenkunde
  • Biochemie en Biotechnologie
  • Bio-ingenieurswetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen
 • Je volgt eerst een aangepast schakelprogramma met een professionele bachelor in de:
  • Chemie (afstudeerrichtingen Chemie, Biochemie, Procestechnologie en Milieutechnologie)
  • Agro- en Biotechnologie
 • Bekijk je schakelprogramma alvast in de studiegids bij de toelatingsvoorwaarden van de master in materiomics
 • Je volgt eerst een aangepast voorbereidingsprogramma met een academische bachelor:
  • Industriële Wetenschappen
  • Wiskunde
  • Biologie
  • Biomedische Wetenschappen
 • Daarnaast zijn er voorbereidingsvakken voor masters in Industriële Wetenschappen
 • Bekijk je voorbereidingsprogramma alvast in de studiegids bij de toelatingsvoorwaarden van de master in materiomics
 • Je dient een toelatingsdossier in voor alle andere academische, professionele of buitenlandse diploma's.

 • Een verkort studieprogramma  (op basis van vrijstellingen)  is mogelijk voor studenten die reeds een master in de chemie of fysica hebben behaald. Hiertoe dien je een dossier in dat beoordeeld wordt door de examencommissie van de master. Het verkorte programma omvat ongeveer 66 studiepunten.

Vier pijlers

High-tech materialen voor kwantumtechnologieën

Deze pijler dompelt je onder in state-of-the-art opkomende technologieën die doorbraken kunnen forceren in cyberveiligheid,  rekenkracht, metrologie, gevoeligheid van detectie-instrumenten voor medische diagnostiek en nog veel meer. Je doet onderzoek naar de technologie gebruikt in hoogtechnologische kwantumsensoren voor bv. NMR-instrumenten of magnetisch veld sensoren voor de ruimte die veel gevoeliger zijn dan klassieke sensoren. Deze materialen zijn ook interessant voor toekomstige kwantumcomputers, die berekeningen vele malen sneller uitvoeren en een grote rol kunnen spelen in o.a. de encryptie, beveiliging en transmissie van data. Je wordt in deze en andere baanbrekende topics opgeleid door experts van het UHasselt Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec).

Innovatieve materialen voor energieopwekking, -opslag en -efficiëntie

In de pijler Energie wordt een diepgaande training voorzien in het ontwikkelen en karakteriseren van innovatieve, performante materialen voor duurzame energieopwekking/opslag en de vermindering van CO2-uitstoot. Heb je interesse in het verbeteren van fotovoltaïsche energieconversie, materialen voor thermochrome beglazing die kan  schakelen tussen warmte doorlaten/blokkeren, het ontwerpen van batterijmaterialen voor korte en lange termijn, groene waterstof via watersplitsing ...? Dan zal de pijler Energie je zeker en vast verrassen. Hier vind je antwoorden op vragen zoals ‘Hoe kunnen we de efficiëntie van de nieuwe generatie zonnecellen verhogen?’ of ‘Hoe kunnen we CO2 omzetten in bruikbare brandstoffen, gebruik makend van zonlicht?’ Het verminderen van de CO2-uitstoot maar zeker ook het afvangen, converteren en bruikbaar maken van CO2 (CCU) zijn immers technologische innovaties waar je als master in Materiomics een belangrijke rol bij kan spelen.

Duurzame materialen voor circulaire processen

In de pijler Circulaire Processen ligt de focus op de studie en ontwikkeling van functionele materiaaloplossingen die de kern vormen van een circulaire economie. Hierbij wordt vertrokken vanuit het herdenken van functionele materialen, steunend op kwantitatieve gegevens zoals levenscyclusanalyse. Er gaat veel aandacht naar het zoeken naar alternatieven voor materialen of technologieën die niet duurzaam zijn, naar de herbruikbaarheid van materialen en naar het volledig duurzaam inzetten van reststoffen. Je wordt opgeleid om materialen en systemen opnieuw uit te vinden door rekening te houden met duurzame recupereerbaarheid achteraf. Je interesseert je voor duurzame materiaaltoepassingen zoals het vinden van alternatieven voor de lithium ion batterij, het upcyclen van reststromen tot actieve kool of het hergebruik van plastic afval uit oceanen via nieuwe polymerisatieprocessen.

Geavanceerde materialen voor de innovatieve gezondheidszorg

Verwerf in deze pijler diepgaand inzicht in geavanceerde materialen voor de farmaceutische industrie en de bredere gezondheidszorg, dankzij de link met de biochemie. Je hebt interesse in thema’s zoals het ontwikkelen van materialen die na een hartaanval het beschadigde weefsel vervangen en herstellen, nieuwe inzichten en toepassingen rond organische elektronica (bv. biosensoren om de suikerspiegel van diabetespatiënten op te volgen), het ontwerpen en modelleren van materialen die geneesmiddelen brengen daar waar ze nodig zijn en zo de neveneffecten van bijvoorbeeld chemotherapie verminderen, het gebruik van biologische processen bij het ontwerpen van materialen,...

Studieprogramma master

 • De masteropleiding bestaat uit 2 masterjaren van elk 60 studiepunten (120 SP in totaal)
 • In het eerste masterjaar bouw je een brede interdisciplinaire kennisbasis uit met aandacht voor zowel experimentele als theoretische benaderingen
 • Je gaat 14 weken op stage in een in een bedrijf of onderzoeksinstelling naar keuze
 • In het tweede masterjaar verdiep je je vakkennis verder en kan je je specialiseren in één van de vier pijlers die nauw aansluiten bij enkele van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen en die tevens de speerpunten vormen van het UHasselt Instituut voor Materiaalonderzoek

Eerste masterjaar

* Je neemt één van beide opleidingsonderdelen op, afhankelijk van je vooropleiding.

Het programma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Tweede masterjaar

* Je kiest voor minstens 21 studiepunten uit de mogelijke keuzevakken of verbredingsvakken.

Het programma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Keuzevakken

Er is een uitgebreid aanbod aan keuzevakken, waaruit je je pakket samenstelt aansluitend bij de pijler die je kiest. De promotor van je masterproef en je mentor begeleiden je bij de samenstelling van je studietraject. Je kiest typisch* zowel in het eerste als het tweede semester voor minstens 9 studiepunten aan keuzevakken. Bij de specialisatievakken kan je ook kiezen uit enkele uitwisselingsvakken aan een buitenlandse universiteit.

* Uitzondering bij sommige uitwisselingsvakken mogelijk.

** E = pijler Energy, Q = Quantum, H = Health, C = Circularity. Hierbij worden de modeltrajecten per pijler in het vet aangeduid. Sommige vakken kunnen door studenten van meerdere pijlers gekozen worden.

Het programma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Verbredingsvakken

Je kan ook kiezen uit enkele optionele vakken bij de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Specifieke opleidingsonderdelen eerste masterjaar

Fundamenten van materiaalchemie | 5 SP

Dit opleidingsonderdeel wordt gevolgd door studenten met een eerder fysische achtergrond.

In dit opleidingsonderdeel worden enkele essentiële onderwerpen aangebracht die nodig zijn om de samenstelling en chemische structuur van materialen te kunnen omschrijven. De kennis en vaardigheden opgedaan in dit vak zullen je toelaten om te interageren met experten die materialen synthetiseren en de chemische eigenschappen ervan onderzoeken. Meer specifiek zal er in dit vak bekeken worden hoe elektronische energieniveau’s van een materiaal het gedrag en de eigenschappen van het materiaal bepalen. Ook krijg je op een basisniveau inzicht in de principes om (organische) materialen te synthetiseren. Tot slot leren we je enkele belangrijke basis-experimentele technieken waarmee je kan bepalen wat de samenstelling en de moleculaire structuur van een materiaal is.

Klik hier voor de informatie in de studiegids.

Fundamenten van materiaalfysica | 5 SP

Dit opleidingsonderdeel wordt gevolgd door studenten met een eerder chemische achtergrond. 

In dit opleidingsonderdeel wordt de vertaalslag gemaakt van wat je kent uit de vooropleiding chemie met betrekking tot fysica, naar hoe dit wordt behandeld binnen de materiaalfysica. Tevens wordt er relevante basiskennis fysica die niet behandeld werd in de vooropleiding aangevuld. De kennis en vaardigheden die opgedaan worden in dit vak zullen je toelaten om te interageren met experten die met een fysische blik naar materialen en materiaalkarakterisering kijken. Meer specifiek zullen er verschillende onderwerpen behandeld worden met betrekking tot vastestoffysica, elektromagnetisme, deeltjes en statistische thermodynamica en het modelleren van materialen op nanoschaal.

Klik hier voor de informatie in de studiegids.

Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen eerste masterjaar

Eigenschappen van functionele materialen | 5 SP

In dit opleidingsonderdeel bekijk je de wereld van materialen vanuit het oogpunt van atomen en functionele groepen. Je bestudeert welke functionele materiaaleigenschappen van belang zijn in materiaalonderzoek en hoe deze de fysische en chemische performantie van een materiaal bepalen. Vervolgens bestudeer je hoe deze eigenschappen kwantummechanisch gemodelleerd kunnen worden. Ten slotte leer je deze eigenschappen chemisch en fysisch karakteriseren. Je bekijkt de materiaaleigenschappen zowel vanuit een fysische als chemische bril om zo gelijkenissen en nuanceverschillen duidelijk te maken en een gemeenschappelijke taal met betrekking tot de (functionele) eigenschappen van materialen te ontwikkelen. Dankzij alle kennis en praktische ervaring die je opdoet in dit vak, leer je denken in termen van materiaalfunctionaliteit en hoe deze te bekomen, te modelleren en te karakteriseren.

Klik hier voor de informatie in de studiegids.

Fundamenten van materiaalmodellering | 5 SP

In dit opleidingsonderdeel krijg je een inleiding in computationeel onderzoek als onderzoeksdomein, en ga je zelf aan de slag met state-of-the-art modelleersoftwarepakketten die je in staat stellen materiaaleigenschappen te berekenen. Computationeel onderzoek is in modern materiaalonderzoek van cruciaal belang. Het laat toe om relevante systemen vanuit theoretisch perspectief te bestuderen, waarbij de invloed van individuele atomen en structuren op de eigenschappen kan nagegaan worden met een controle welke experimenteel onbereikbaar is. In dit opleidingsonderdeel leer je eigen kwantummechanische berekeningen uitvoeren op moleculen en vaste stoffen en voer je zelf moleculaire dynamica experimenten uit op eenvoudige moleculen met gebruik van krachtvelden. Voor onderzoek op de meso-schaal leer je werken met COMSOL en als laatste word je klaargestoomd voor de toekomst met een inleiding in de basisconcepten van machine-learning en artificiële intelligentie.

Klik hier voor meer informatie in de studiegids.

Advanced materials for emerging technologies | 4 SP

In dit opleidingsonderdeel maak je voor het eerst kennis met devices waarin functionele materialen worden toegepast voor allerhande applicaties in het veld van kwantummaterialen, energie en gezondheidszorg. Er wordt ingegaan op fenomenen die de functionaliteit van een materiaal in de werkende omgeving van een device bepalen en beïnvloeden en hoe deze fundamentele grondslagen gemeten, gekarakteriseerd of gemodelleerd kunnen worden. Vervolgens worden de devices besproken met betrekking tot hun opbouw/architectuur en hun werkingsprincipes. Voorbeelden van devices die behandeld worden zijn devices voor duurzame energietoepassingen zoals batterijcel, zonnecel, (foto-)elektrochemische cel, en devices voor healthcare zoals sensoren (m.i.v. biosensoren en kwantumsensoren).

Klik hier voor meer informatie in de studiegids.

Sustainable Materials and Energy | 4 SP

In dit opleidingsonderdeel wordt er naar materialen, materiaalontwikkeling en energie gekeken vanuit een duurzaamheidsluik. Je krijgt eerst een algemene introductie over duurzaamheid met thema’s zoals energie, energieconversie, energiebehoefte en -voorziening in de context van het duurzaamheidsvraagstuk en circulariteit in materialen, maar ook wordt er onder meer ingegaan op de sustainable development goals, circulaire economie, … Daarnaast krijg je ook een inleiding in life cycle analysis, met een nadruk op verschillen in methodologie en zijn randvoorwaarden en wordt de rol van LCA in duurzame materialen en energie besproken. Uiteindelijk zal er over een duurzaamheidscase een debat plaatsvinden waar je als student een stakeholder rol zal opnemen.

Klik hier voor meer informatie in de studiegids.

Materials design and synthesis | 4 SP

Dit opleidingsonderdeel biedt een breed overzicht van verschillende geavanceerde strategieën voor het ontwerpen en synthetiseren van materialen van de toekomst, met een specifieke focus op duurzame aspecten. Meer specifiek leer je materialen ontwerpen vanuit een klassiek alsook computationeel perspectief. Daarnaast maak je kennis met basisprincipes van verschillende verwerkingstechnologieën en hoe deze de functionele eigenschappen van je materiaal bepalen. Tenslotte worden de principes van materiaaldesign, -synthese en -verwerking gedemonstreerd in enkele hot topics nauw verweven aan onderzoeksonderwerpen van Materiomics onderzoek. Hierdoor krijg je een eerste gedetailleerde blik op beschikbare onderwerpen voor onderzoeksprojecten later in de master.

Klik hier voor meer informatie in de studiegids.

Materiomics hands-on project | 3 SP

In het hands-on project zal je een actueel, interdisciplinair materiaal wetenschappelijk probleem oplossen. Je ontwerpt in groepjes van 2 à 3 personen, elk vanuit individuele wetenschappelijke achtergrond, samen een materiaal voor een opkomende technologie. Je doorloopt de hele cyclus: van ontwerpfase, via synthese tot technologische toepassing. Dit kan gaan van nieuwe en duurzame materialen voor energieconversie (zonnecellen) of energieopslag (batterijen) tot materialen voor sensoren gebaseerd op kwantumeigenschappen.

Je leert in het hands-on project hoe de kennis opgedaan in het eerste en tweede kwartiel van het eerste masterjaar te integreren. Je leert verder hoe, met behulp van de wetenschappelijke literatuur en door samenwerking, deze kennis in de praktijk om te zetten en te presenteren aan medestudenten.

Klik hier voor meer informatie in de studiegids.

Stageproject Onderzoek & Ontwikkeling | 26 SP

Tijdens de stage maak je kennis met een professionele werkomgeving, die aansluit bij het toekomstig werkveld van de afgestudeerde Master in materiomics.  Als stagiair breng je er je kennis en vaardigheden uit de opleiding in de praktijk en doe je breed ervaring op in de context van het bedrijf.

Tijdens dit opleidingsonderdeel ontwikkel je je probleemoplossend vermogen door het aanpakken van een opdracht. De opdracht omvat een R&D probleem dat door de stageplaats geïdentificeerd werd als belangrijk op middellange termijn, waarvoor door de stagiair een oplossing wordt gezocht. Dit gebeurt in samenwerking en in overleg met een dagelijkse mentor van de stageplaats, een supervisor van de stageplaats en een promotor van de opleiding.

De stage vindt bij voorkeur plaats in een bedrijf of onderzoeksinstelling, of eventueel ook aan een universiteit binnen het kader van toegepast onderzoek i.s.m. bedrijven.  De stage kan regionaal plaatsvinden (UHasselt als civic universiteit) of internationaal (UHasselt als internationaal gerichte universiteit).

Door het uitvoeren van de stage ontwikkel je je employability skills, toepassingsvaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Je bent je bewust van de werkwijzen en noden van de stageplaats. In je latere beroepsleven kan je deze ervaring inzetten.

Klik hier voor meer informatie in de studiegids.

Bedrijfsinnovatie in de praktijk | 4 SP

Dit opleidingsonderdeel loopt gelijktijdig met de stage en bevat enkele thematische sessies waarin je kennismaakt met bedrijfsrelevante vaardigheden. De volgende topics worden o.a. besproken: bedrijfskunde en -organisatie, financieel management, project management, IP management, …  Deze seminaries worden deels gedoceerd door gastsprekers met ervaring in een industriële omgeving en deels in samenwerking met de faculteit bedrijfseconomische wetenschappen van UHasselt. In dit kader worden er een aantal opdrachten geformuleerd die uitgevoerd worden in de context van de stagewerkplek, wat bijdraagt tot de ontwikkeling van je bedrijfsgerichte competenties.

Klik hier voor meer informatie in de studiegids.

Getuigenissen over de stage in de eerste master
SHOOT Materiomics 070

Tom Cornille

VTT Technical Research Centre of Finland

Tom analyseert qubits in Finland

Ik heb gekozen om op Erasmus te gaan omdat ik eens graag op mijn eigen benen wou staan. De stage heeft me daar dan ook enorm mee geholpen. Als stagestudent op Erasmus gaan is een andere ervaring dan als student gaan studeren aan een buitenlandse universiteit. Je sociale situatie is namelijk anders omdat je omringt bent met volwassen mensen die niet echt veel zin/tijd hebben om na hun werkuren op café te gaan. Daarom raad ik zelf aan om zeker het ESN (Erasmus Student Network) te gebruiken om zo toch met andere Erasmusstudenten in contact te komen. Voor de rest is het leven in het buitenland een supertoffe ervaring geweest.

De stage zelf begon alsof ik in een stroomversnelling werd gegooid. Je komt aan, je weet van niets, je moet naar meetings gaan waar je niets snapt, je moet werken aan onderwerpen waar je nog niet veel van weet, .... Dit was een zeer uitdagende periode. Mijn enthousiasme heeft me geholpen om zonder veel stress door deze eerste periode te komen. Hierna kwam ik in een fase waar ik elke minuut nieuwe dingen zie/leer en kan volgen. Dus alles is spannend en tof en ik maakte veel vooruitgang. Wanneer het einde van de stage naderde, had ik alles door en kwam ik in een dilemma: ‘ga ik iets nieuws beginnen wat ik misschien niet kan afmaken’ of ‘blijf ik doordoen wat ik al kan’. Ik heb voor het tweede gekozen maar hierdoor waren mijn laatste twee weken een beetje saai.

Tijdens mijn stage heb ik vooral data-analyse gedaan, meer bepaald het schrijven van codes voor de automatisatie en optimalisatie van qubit karakterisatie processen. Daarnaast hielp ik regelmatig mijn begeleider met experimenten of verdiepte ik me in de literatuur als er door de metingen nieuwe eigenschappen bekeken werden.

Ik vond de onderwerpen waarmee ik in mijn stage in contact ben gekomen (quantum, fysica) zo interessant dat ik me hierin in de toekomst wil verdiepen en dat ik graag in deze sector wil blijven.

Tom Cornille

SHOOT Materiomics 048

Lisa Cuypers

DSM Biomedical – Geleen (Nederland)

Lisa bepaalt de permeabiliteit van APIs doorheen polymeerblends

Ik deed stage bij DSM Biomedical (ondertussen dsm-firmenich afdeling Health, nutrition and care) te Geleen (Chemelot campus) in Nederland. De Chemelot campus van Brightlands is een grote chemische site waar alles in het teken staat van innovatie en groei. Het was zeer indrukwekkend om voor de eerste keer het terrein binnen te gaan en langsheen de talloze grote gebouwen en chemische infrastructuren te fietsen. Ikzelf werkte wel in een kleiner gebouw met een aantal onderzoeklabo’s, vergelijkbaar met de faciliteiten die ik gewend was van op de universiteit, waardoor het toch wat vertrouwder aanvoelde.

Bij DSM werkte ik op het maken van polymeerblends en het meten van de permeabiliteit van een aantal active pharmaceutical ingredients doorheen deze blends. Na een aantal trainingen, zowel veiligheid als voor bepaalde experimentele en karakteriseringstechnieken (UV-Vis, SEM, DSC), werkte ik zelfstandig aan het onderzoek. Elke week was er een bespreking met mijn begeleider waarin ik mijn resultaten van de afgelopen week besprak en kort mijn plan van aanpak voor de komende week voorstelde. Hierbij oefende ik dus reeds presentatie en time management skills. Mijn stagedag startte om 8u30 en eindigde samen met al de andere werknemers om 17u. De sfeer van het internationale team waarin ik werkte was heel aangenaam. Bij vragen kon ik altijd terecht bij zowel mijn begeleider als bij de andere werknemers in het bedrijf die verschillende expertises hadden. Door zelfstandig in het labo te staan en vragen te stellen aan collega’s heb ik veel bijgeleerd op wetenschappelijk vlak. Het is ook fijn te vernemen dat er verder gewerkt wordt op mijn project door vaste werknemers, zo heb je na afloop helemaal het gevoel dat je iets hebt kunnen bijdragen aan onderzoek.

Lisa Cuypers

SHOOT Materiomics 035

Esin Aylin Melan

Imec, Energyville - Genk

Aylin verdiept zich in verschillende silicium fotovoltaïsche moduledesigns

Het was in de master materiomics dat ik voor het eerst over de wetenschappelijke (en materiaalgerichte) zijde van zonnepanelen leerde. Dit wekte een interesse in zonnepanelen bij me op en bracht me tot een bedrijfsstage bij imec binnen Energyville in Genk.

Tijdens mijn stage heb ik voornamelijk onderzoek gedaan naar het effect van verschillende silicium fotovoltaïsche (Si PV) moduledesigns. Hierbij mocht ik zelf de modules maken wat inhield dat ik zelf mocht zoeken naar de beste materialen en technieken hiervoor, zoals de keuze van soldeersel of encapsulant. Voor de zoektocht naar de beste materialen en technieken kon ik rekenen op de expertise van de collega’s in mijn onderzoeksgroep. Nadat de modules waren gemaakt, heb ik er ook metingen mee gedaan. Hiervoor waren er een aantal zonnesimulatoren aanwezig, elk met hun eigen voordelen maar niet allemaal even gemakkelijk om mee te werken. Gelukkig waren het toffe collega’s op Energyville, en hielpen ze me met elke vraag die ik had. In het algemeen was het werk dat ik deed vrij praktisch, en meer fysica en ingenieur gericht waar ik blij om was omdat ik de bachelor fysica heb gestudeerd. Door een aantal gesprekken met collega’s die zich vooral bezighouden met chemisch onderzoek naar zonnecellen of materialen, besefte ik dat ik in het eerste semester van de master meer chemische kennis had opgedaan dan dat ik initieel dacht.

Energyville is, naar mijn ervaring, een toffe en leerrijke stageplek die ik zeker aanraad.

Esin Aylin Melan

SHOOT Materiomics 042

Robin Quanten

Umicore – Olen

Robin onderzoekt de link tussen geleidbaarheid en batterijeigenschappen van verschillende materialen

In mijn eerste jaar van de masteropleiding in materiomics kreeg ik de kans om stage te lopen bij Umicore in Olen. Binnen de onderzoeksgroep, die zich richt op anodematerialen, maakte ik deel uit vaneen uitgebreide ontwikkelingsketen, waarbij er van basismaterialen naar de volgende generaties batterijen wordt gewerkt. Mijn verantwoordelijkheid was om de geleidbaarheid van verschillende materialen te vergelijken en deze te relateren aan hun eigenschappen. Op deze manier werd er onderzocht of het mogelijk was om batterijeigenschappen te voorspellen aan de hand van geleidbaarheidsmetingen. Dit had als potentieel voordeel dat materialen voorafgaand aan verdere tests al gescreend konden worden om te bepalen welke mogelijk geschikt waren voor gebruik in batterijen.Dit zou resulteren in het uitsluiten van mogelijk minder geschikte materialen voordat ze in batterijtests worden gebruikt, waardoor onnodige arbeidsuren en materiaalverspilling voorkomen kunnen worden.

Het onderzoek naar deze materiaaleigenschap draagt bij aan het verbeteren van de efficiëntie van het onderzoeksproces.In deze zeer competitieve sector, die steeds belangrijker wordt naarmate de wereld zich richt op een duurzamere toekomst, heb ik zeer waardevolle ervaringen opgedaan. Ik kreeg inzicht in de manier waarop grote bedrijven onderzoek verrichten in dergelijke sectoren. Tegelijkertijd kon ik een glimp opvangen van hoe deze organisaties hun R&D inzetten om de concurrentie aan te gaan met andere spelers op de markt.

Robin Quanten

SHOOT Materiomics 031

Brent Van Ballaer

VITO- Mol

Brent vervangt bisphenol A door lignine in epoxy resins.

Mijn stage heeft plaats gevonden in de onderzoeksorganisatie Vito in Mol. Vito is een vooruitstrevende organisatie die rond mijn woonplaats zeer bekend is, maar ook op globaal vlak een belangrijke pion is. Daarom zag ik nu mijn kans om daar aan de slag te gaan en te ervaren wat er allemaal gebeurt.

Binnen Vito heb ik mijn stage gedaan bij het SPOT team, sustainable polymer technologies. Mijn dagen zagen eruit alsof ik een werknemer was, om 08u00 startte mijn werkdag tot mijn werk gedaan was (meestal rond 16u30). Ik werkte met epoxy resins en probeerde hierin zoveel mogelijk bisphenol A te vervangen door lignine.

Mijn stage bestond uit twee delen, eerst een glycidilatie van lignine om vervolgens in het tweede deel het geglycideerde lignine te verwerken in epoxy resins. Ik heb een zeer groot aantal aan experimenten en karakterisatietechnieken mogen uitvoeren, waarin ik een grote inspraak had in verband met hoe en wat. Hierdoor heb ik veel bijgeleerd op wetenschappelijk vlak als ook op managementvlak. Het SPOT-team heeft een zeer familiale sfeer waardoor het (team)werken vlot en aangenaam verloopt. Na  afloop had ik oprecht het gevoel dat ik zaken geleerd had en iets heb kunnen bijdragen aan het onderzoek.

Brent Van Ballaer

SHOOT Materiomics 055

Kevin Van Glabbeeck

Orbix – Genk

Kevin doet onderzoek naar duurzame bouwmaterialen

Mijn stage vond plaats in het bedrijf Orbix te Genk. Orbix is een bedrijf dat zich volledig inzet voor de principes van een circulaire economie. Dit doen zij door op een veilige en milieubewuste manier duurzame materialen te herwinnen uit reststromen van de staalindustrie. Hierdoor worden natuurlijke grondstoffen gevrijwaard. Deze duurzame materialen kunnen vervolgens gebruikt worden voor de productie van bouwmaterialen. Daarnaast kan één van de producten van Orbix (Carbinox®) CO2 opnemen en een vast materiaal vormen, waardoor Carbinox® kan dienen als vervanging voor cement in beton. Doordat Orbix zich voornamelijk focust op een circulaire economie en ik later mijn steentje wil bijdragen aan een duurzame wereld, zag ik mijn kans om mijn stage bij Orbix uit te voeren.

Tijdens mijn stage zag de werkdag eruit als deze van een werknemer: ik startte rond 08u00 en eindigde om 16u00. In dit half jaar bestond mijn stage uit twee delen, ten eerste werden de optimale procesparameters van hun eigen product Carbinox® bestudeert en tot slot werd er een onderzoek uitgevoerd naar de carbonatatie mogelijkheden van biomassa assen. Voor dit onderzoek heb ik verschillende karakteriseringstechnieken gebruikt om de materialen te onderzoeken. Hierdoor heb ik veel bijgeleerd, als het gaat om data-analyse, die ik normaliter tijdens mijn studie niet zou geleerd hebben. Uiteindelijk heeft de stage mij bijgebracht op wetenschappelijk vlak en heeft de stage mij ook een inzicht gegeven hoe de industrie op het vlak van onderzoek te werk gaat.

Kevin Van Glabbeeck

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

Het academiejaar start midden september 2024.

De introductiedag gaat door in de week voorafgaand aan de start van het academiejaar.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3500 Hasselt

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Met een master Materiomics op zak kan je zowel terecht bij bedrijven, de overheid, als onderwijs & onderzoek. Enkele voorbeelden van mogelijke beroepen zijn:

• Leidinggevende expert in de innovatieve materiaalindustrie, chemische en biotechnologische sector, energiesector, circulaire economie, medische en farmaceutische sector, elektronica,... • Product designer • Product- en procesmanager • Innovatiemanager • IP management • Technologietransfer en -ontwikkelaar • Technology scout • Commerciële functie • Expert beveiligde communicatie • Tech transfer verantwoordelijke • Kwantitatieve analist bij banken en bedrijven • Onafhankelijk consulent • Medewerker bij een consulting agency

• Adviseur, expert of analyticus bij overheidsinstellingen

• Doctorandus/academicus • Onderzoeker aan de universiteit, een wetenschappelijke instelling, of een bedrijfsafdeling r&d • Onderzoeksmanager • Leerkracht secundair onderwijs • Docent hoger onderwijs • …

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Schrijf je in voor de opleiding
Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


Summer school / Zomerschool materiomics September 2024

De zomerschool ''Materiomics: Innovative materials from healthcare across quantum to sustainable technologies" gaat door op 4, 5 en 6 september op Campus Diepenbeek. In deze zomerschool voor studenten uit de 2de en 3de bachelor (bio)chemie, fysica, materiaalwetenschappen, (bio)ingenieur maak je kennis met innovatieve materialen voor de gezondheidszorg, energieopwekking, -opslag en -efficiëntie, duurzame materialen en materialen voor kwantumtechnologieën. Het programma omvat zowel hoorcolleges als toegepaste ervaringen, gegeven door UHasselt docenten en internationale sprekers.

Kostprijs: 50 euro voor drie dagen (inclusief lunch en koffiepauzes)
Financiering voor je verblijf is mogelijk.
Meer info en programma: klik hier
EXTENDED DEADLINE: Bezorg ons je CV en motivatiebrief voor 10 juli 2024 via materiomics@uhasselt.be

The summer school ''Materiomics: Innovative materials from healthcare across quantum to sustainable technologies" will take place on Sept. 4, 5, and 6, 2024, at Campus Diepenbeek (Hasselt University, Belgium). This summer school for 2nd and 3rd bachelor (bio)chemistry, physics, materials science, (bio)engineering students introduces students to innovative materials for healthcare, energy generation, storage and efficiency, sustainable materials and materials for quantum technologies. The program includes both lectures and applied experiences given by UHasselt faculty and international speakers.
Fee: 50 euros for all three days (including lunch and coffee breaks)
Funding for your stay is possible.
More information and program: click here 
EXTENDED DEADLINE: Please submit your application before July 10, 2024 via materiomics@uhasselt.be

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209