Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Nascholingen

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NASCHOLING ECONOMIE

 

Datum: maandag 3 mei 2021

Klasexperimenten in de lessen economie

Experimenteren kan je niet alleen in de lessen fysica of chemie. Er bestaan ook heel wat klasexperimenten voor de lessen economie. Klasexperimenten zijn courante werkvormen aan Amerikaanse universiteiten en ze zijn verplichte kost in het secundair economieonderwijs in Nederland.

Vakdidactisch onderzoek heeft het nut van klasexperimenten bewezen. Je leerlingen (en jijzelf als leerkracht) beleven er niet alleen veel plezier aan; de klasexperimenten verhogen ook de leeropbrengst.

Helaas kunnen we ons ook allemaal de mislukte proefjes in de lessen natuurwetenschappen voor de geest halen. Hoe garandeer je geslaagd klasexperiment? We spelen een publieke-goedexperiment en introduceren je in het aanbod van klasexperimenten in het economische vakgebied. We bespreken de voorwaarden voor succes (d.w.z. een geslaagd experiment) op basis van de inzichten uit internationaal vakdidactisch onderzoek. 

 • Voor wie: leerkrachten secundair onderwijs van de derde graad ASO
 • Datum: maandag 3 mei 2021 | 18u00 tot 19u45
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven 
 • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Lesgever: prof. dr. Tom Kuppens
 • Contactpersoon: Kathia Reynders, kathia.reynders@uhasselt.beDatum: maandag 10 mei 2021

Competentiegericht evalueren met CompassMe

De onderwijsmodernisering wordt volop uitgerold. De nieuwe eindtermen zitten vervat in 16 sleutelcompetenties, waaronder ook transversale competenties. Scholen en leerkrachten worden uitgedaagd om leermilieus te creëren waarbinnen deze competenties optimaal aan bod kunnen komen. Daarnaast wordt er ook van hen verwacht om deze competenties op een groeigerichte manier te evalueren.

Met CompassMe heeft Vlajo een tool op de markt gebracht die scholen, leerkrachten en leerlingen ondersteunt bij het in kaart brengen van deze (transversale) competenties en kwaliteiten. CompassMe vertrekt van een visie die gebaseerd is op 3 bouwstenen:

 • samen door dezelfde bril kijken,
 • eigenaarschap geven aan leerlingen,
 • groeigerichte mindset.

Tijdens een interactieve workshop maak je kennis met CompassMe en de groeigerichte visie op evalueren van (transversale) competenties. We bespreken de 3 bouwstenen van CompassMe en geven ook een demonstratie van de tool zelf. Na deze workshop heb je een zicht op welke mogelijkheden CompassMe biedt en hoe je als leerkracht en als school gebruik kan maken van de tool.

 • Voor wie: leerkrachten in de tweede en derde graad ASO, TSO en BSO (ook voor niet-economieleerkrachten)
 • Datum: maandag 10 mei 2020 | 18u00 tot 19u45 
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven 
 • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Lesgever: Katrien Goossens (Vlajo)
 • Contactpersoon: Kathia Reynders, kathia.reynders@uhasselt.beDatum: voorjaar 2021

Circulair Leren Ondernemen (CiLO)

Met het CiLO-project ontwikkelt de onderzoeksgroep Milieueconomie van de UHasselt een educatief programma om circulair ondernemen naar secundaire scholen te brengen.

Met dit project willen we circulair ondernemen stimuleren bv. in de mini-onderneming of het studentenbedrijf ondersteund door Vlajo. Binnen dit project werken de UHasselt, Vlajo, circulaire bedrijven en secundaire scholen samen om een begeleidend kader uit te werken dat leerkrachten conceptueel en inhoudelijk ondersteunt om met circulair ondernemen aan de slag te gaan:

 1. we onderzoeken welke barrières leerkrachten ervaren bij het implementeren van circulair ondernemen;
 2. we inventariseren bestaand educatief materiaal en maken nieuw educatief materiaal om tot de uitbouw te komen van één praktisch bruikbaar lessenpakket;
 3. we werken trainingen uit om van leerkrachten ‘Circular Influencers’ te maken;
 4. we ontwerpen evaluatietools en bouwen een ‘Circular community’ uit.

Het project voeren we uit en testen we binnen Limburg maar is na afloop opschaalbaar naar heel Vlaanderen.

Tijdens een nascholing voor leerkrachten zullen we de projectresultaten bekendmaken en het lessenpakket voorstellen.

 • Voor wie: leerkrachten in de tweede en derde graad ASO, TSO en BSO 
 • Datum: voorjaar 2021, exacte datum nog te bepalen
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven 
 • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Lesgever: Charlotte Adriaensens
 • Contactpersoon: Kathia Reynders, kathia.reynders@uhasselt.be

 

Datum: zaterdag 14 en 21 november 2020 - online sessies

Boekhouden op computer met BOB-software 

De auteurs van de boekenreeks 'Boekhouden met BOB 50' beogen twee opeenvolgende verkorte online sessies voor leerkrachten die onmiddellijk met BOB aan de slag willen. Hiermee heeft de leerkracht al een goede eerste aanzet om verder te kunnen via zelfstudie. Later dit schooljaar hopen we een uitgebreide (vervolg)sessie on campus te kunnen organiseren.

Sessie 1 - 14 november: BOB en startdossier PA2018 installeren, structuur van het boek, het eerste document analyseren en coderen.

Huiswerk na sessie 1: zelf BOB en startdossier PA2018 installeren, eerste document boeken in BOB, een aantal daarop volgende documenten coderen.

Sessie 2 – 21 november: terugkoppeling huiswerk, oplossingen bespreken van de gecodeerde documenten, voorbereiden verdere boekingen.

Vereiste voorkennis: basiskennis boekhouden.

Opgelet:

- De twee sessies vormen één geheel en kunnen niet apart gevolgd worden.

- Voor deze sessies moet je het boek ‘Boekhouden met BOB 50 deel 1 (Algemene boekhouding) - leerwerkboek’ (editie 2019) in bezit hebben. Je kan dit eventueel  aankopen via  school.vanin.be/sovl/sovl-ec/boekhouden-met-bob.    

 • Voor wie: leerkrachten secundair onderwijs van de derde graad TSO
 • Datum: zaterdag 14 en 21 november 2020 | 10u00 tot 12u00 
  Opgelet: de twee sessies vormen één geheel en kunnen niet apart gevolgd worden
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven 
 • Locatie: online, link wordt doorgestuurd bij inschrijving
 • Lesgever: Lucien Fastré en Jos Wintmolders
 • Contactpersoon: Kathia Reynders, kathia.reynders@uhasselt.be

 

Bent u geïnteresseerd en ontvangt u onze berichten nog niet?
Vul dan hier uw gegevens in zodat we u op de hoogte kunnen brengen van activiteiten in uw vakgebied.