Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Nascholingen

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NASCHOLINGEN ECONOMIE

De Specifieke Lerarenopleiding Economie en de School voor Educatieve Studies nodigen u graag uit op de open lessen vakdidactiek die in aanmerking komen als nascholing voor leerkrachten economie.

Hieronder vindt u een overzicht van de open lessen die we in het voorjaar van 2019 plannen.
Woensdag 24 april 2019 organiseren we de studienamiddag 'Hoe kan je de nieuwe sleutelcompetenties voor het secundair onderwijs realiseren in de lessen economie?'. 
Klik hier voor meer informatie.


Woensdag 13 februari 2019  van 13.00 - 16.00 uur

Dubbelsessie: Competenties 21ste eeuw en Donuteconomie

Lesgevers: Karolien Vlayen en prof. dr. Tom Kuppens

Deze open les bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt aan bod hoe je als leerkracht economie zowel binnen het eigen vakgebied als vakoverschrijdend kan werken aan de competenties voor de 21ste eeuw. Aan de hand van het boek 'Onderwijs voor de 21ste eeuw' van Kris Van den Branden licht Karolien Vlayen toe aan welke sleutelcompetenties je als leerkracht economie kan/moet werken en hoe je dat kan doen. Zij zal ook ingaan op enkele belangrijke randvoorwaarden en de wijze van evalueren.

In het tweede deel vat Tom Kuppens enkele belangrijke inzichten uit het boek 'Donuteconomie' van Kate Raworth voor u samen. Met de klimaatmarsen in het achterhoofd is dit boek een must read voor leerkrachten die de nieuwste inzichten in het economische vakgebied willen inzetten om de economie te verduurzamen. In zeven stappen neemt Kate Raworth u mee naar een economie voor de 21ste eeuw waarin herverdeling en regeneratie van natuurlijke bronnen centraal staan.

  • Locatie: campus Diepenbeek, gebouw D - lokaal B101


Zaterdagen 9 en 16 maart 2019 van 9.00 - 12.30 uur

Hoe werk je in de klas met professionele boekhoudsoftware – BOB50?

Lesgevers: Jos Wintmolders en prof. Lucien Fastré

De twee sessies samen vormen één geheel en kunnen niet apart gevolgd worden. Een uitgebreide case met inkoop- en verkoopverrichtingen, financiële en diverse verrichtingen. Een echte doe-opleiding! Aan het einde van de twee sessies ben je klaar om (met je leerlingen) ‘boekhouden op computer’ aan te vatten, inclusief alle relevante vakdidactische aspecten. Vereiste voorkennis: basiskennis boekhouden.

Voor deze sessie is het verplicht om vooraf het boek ‘Boekhouden met BOB50, deel 1, Algemene boekhouding’ (Van In) aan te kopen via https://school.vanin.be/boekhouden-met-bob-50-deel-1.html

  • Locatie: campus Diepenbeek, gebouw D - lokaal B17
  • Opgelet: de twee sessies op zaterdag 9 en 16 maart vormen één geheel en kunnen niet apart gevolgd worden!

 


 
Woensdag 27 maart 2019 van 13.00 - 16.30 uur 

Wat kan ik verwachten van pedagogische begeleiding en inspectie?

Lesgever: Anne-Lise Cuypers (pedagogisch begeleider)

Pedagogische begeleiders zijn er om leerkrachten en vakgroepen te ondersteunen binnen het huidige competentiegerichte onderwijs. De leerstof moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de realiteit. Daarnaast moet er steeds meer worden samengewerkt, ook over vakgroepen heen. De pedagogische begeleidingsdienst is ook steeds op zoek naar nieuwe projecten en lesmateriaal om de leerplandoelstellingen te bereiken door het creëren van een krachtige leeromgeving die nauw aansluit bij het opleidingsprofiel. Dit alles vergt van de leerkracht economie heel wat nieuwe competenties, bijvoorbeeld op het vlak van evalueren. Er wordt ook een stand van zaken gegeven over de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van eindtermen en leerplannen rond financiële educatie en het ruime vakgebied economie in het secundair onderwijs. Wat betekent de onderwijshervorming in het bijzonder voor de 2de en 3de graad?
Tot slot zal er ook kort worden ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten bij een doorlichting door de inspectie.

Opmerking: wilt u tijdens de sessie zeker een antwoord krijgen op uw vraag? Vul dan bij inschrijving deze vraag in in het opmerkingsveld, zodat de lesgever uw vraag kan behandelen!

  • Locatie: campus Diepenbeek, gebouw D - lokaal B101Woensdag 24 april 2019 van 13.00 - 17.00 uur 

Jaarlijkse studienamiddag voor leerkrachten economie 

Dit jaar staat onze studienamiddag in het teken van de nieuwe sleutelcompetenties voor het secundair onderwijs. De hervorming voor de 2de en 3de graad lijken nog veraf, maar zal aanpassingen vergen in werkvormen, evaluatiemethoden, enzovoort. We reiken je allerhande competentie- en evaluatiekaders, en inspiratie voor werkvormen aan die je helpen om aan de slag te gaan met deze sleutelcompetenties in de lessen (bedrijfs)economie.

Klik hier om het volledige programma te bekijken en in te schrijven voor de studienamiddag 'Hoe kan je de nieuwe sleutelcompetenties voor het secundair onderwijs realiseren in de lessen economie?'


  • Deelname: alle nascholingen zijn gratis, wel verplicht inschrijven 
  • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
  • Contactpersoon: prof. dr. Tom Kuppens, coördinator SLO economie, tom.kuppens@uhasselt.be