Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Nascholingen

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NASCHOLING WISKUNDE

Datum: donderdag 20 januari 2022 en op woensdag 16 maart 2022

Verschillende wegen naar grafen

Grafen is een nieuw onderwerp in het curriculum wiskunde van de tweede graad doorstroomrichtingen. De doelen zijn tweeledig:
1) De leerlingen interpreteren een graaf als een model van een concrete situatie.
2) De leerlingen gebruiken grafen om problemen op te lossen.

Tijdens deze nascholing overlopen en oefenen we verschillende wegen om tot deze doelstellingen te komen. Na de basisbegrippen met de bijkomende redeneringen komen ook samenhangende en gewogen deelgrafen, cykels, opspannende bomen, Hamiltongrafen, Eulergrafen, kortste pad … aan bod. Als leerkracht kan je in je lessen dan kiezen welk accent je legt. We sluiten af met enkele mogelijkheden voor het algoritmisch denken met grafen.

Alle deelnemers krijgen nadien de sylabus in elektronische vorm.

 • Voor wie: leerkrachten wiskunde tweede graad doorstroomrichtingen, max 24 deelnemers
 • Datum: donderdag 20 januari 2022 | 14u00 – 17u00
  en op woensdag 16 maart 2022 | 14u00 – 17u00
  Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek – gebouw D - 3590 Diepenbeek 
 • Contactpersoon: Machteld Verhenne, machteld.verhenne@uhasselt.be 


 


Data: 6 oktober en 17 november 2021, 12 januari, 2 maart en 18 mei 2022

Wiskundig modelleren

In deze nascholingssessies geven we een hands- on introductie tot wiskundig modelleren voor wiskundeleerkrachten.
Vertrekkende vanuit realistische problemen of onderzoeksvragen doorlopen we de volledige cyclus van wiskundig modelleren.
Naast het theoretische kader wordt er vertrekkende vanuit een verzameling van onderzoeksopdrachten kennisgemaakt met de verschillende stappen die doorlopen worden in een dergelijk wiskundig denkproces.
Hierbij zal ook de nodige aandacht en tijd gegeven worden aan het werken met wiskundige modelleersoftware om ook tegelijkertijd het computationeel denken te implementeren.
Het doel van deze nascholingsreeks is dat de deelnemer gelijktijdig dit wiskunde-onderdeel toepast in de eigen lespraktijk om op het einde van de vier opbouwende sessies het modelleerwerk van je eigen leerlingen uit je eigen lespraktijk te presenteren in een vijfde en afsluitende “presentatie-“sessie.

 • Voor wie: leerkrachten wiskunde, derde graad ASO / TSO (min 6-uurs), max 25 deelnemers
 • Data: 6 oktober en 17 november 2021, 12 januari, 2 maart en 18 mei 2022 (data onder voorbehoud),
  startuur in afspraak met de deelnemers, sessies van +/- 2 uur inclusief pauze
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
 • Benodigdheden: laptop met internetverbinding
 • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek – gebouw D – 3590 Diepenbeek of online afhankelijk van de omstandigheden
 • Contactpersoon: Roel Schrooten, roel.schrooten@uhasselt.be 

De inschrijvingen zijn afgesloten.

 

Datum: zaterdag 19 februari 2022

Dag van de wiskunde

Op zaterdag 19 februari 2022 staan de lokalen van UHasselt weer open voor leerkrachten wiskunde. Elke leerkracht heeft de mogelijkheid om twee werkwinkels te volgen over uiteenlopende wiskundige thema's.
Afsluiten doen we, voor degenen die wensen, met broodjes (gratis).
Het programma is voor leerkrachten secundair uit alle graden.

 • Voor wie: leerkrachten wiskunde, alle graden
 • Datum: zaterdag 19 februari 2022 | voormiddag
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek – gebouw D – 3590 Diepenbeek - verschillende lokalen
 • Contactpersoon: Machteld Verhenne, machteld.verhenne@uhasselt.be 

Meer info volgt later!
Bent u geïnteresseerd en ontvangt u onze berichten nog niet?
Vul dan hier uw gegevens in zodat we u op de hoogte kunnen brengen van activiteiten in uw vakgebied.

 

Datum: woensdag 9 maart 2022

Wiskundige puzzels en raadsels

Terwijl onze leerlingen in de tweede ronde van de wiskunde olympiade hun beste beentje voorzetten, gaan hun leerkrachten ook aan het logisch denken via allerlei wiskundige raadsels en puzzels.

 • Voor wie: leerkrachten wiskunde secundair, ook leerkrachten zonder leerlingen in de olympiade zijn welkom, max 30 deelnemers
 • Datum: woensdag 9 maart 2022 | 15u00 – 16u45
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - lokaal B101 - gebouw D – 3590 Diepenbeek 
 • Benodigdheden: Het is handig als je een geodriehoek en een schaar bij je hebt.
 • Contactpersoon: Machteld Verhenne, machteld.verhenne@uhasselt.be

 


 

Data: 23, 25 en maandag 30 augustus 2021

Computationeel denken in wiskunde

Door de modernisering van het secundair onderwijs wint het computationeel denken aan belang. De basis werd gelegd in de eerste graad. In de doorstroomrichtingen van de tweede graad neemt de programmeertaal Python het logisch vervolg op zich.
Via wiskundige voorbeelden komen de essentiële bouwstenen van het computationeel denken aan bod: algoritmen, de opeenvolging, de herhaling- en keuzestructuur, operatoren, functies…
Via drie sessies en beperkte huistaken tussendoor bouwen we samen dit computationeel denken op. Het einddoel is de leerlingen tot het ontwerpen van een algoritme te laten komen.

 • Voor wie: leerkrachten wiskunde en informatica tweede graad doorstroomrichtingen
 • Data: 23, 25 en maandag 30 augustus 2021 | 13u30 – 16u300
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
 • Benodigdheden: elke deelnemer brengt een laptop mee
 • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Hasselt– lokaal FR1.05 - 3590 Diepenbeek
 • Contactpersoon: Thijs Vandenryt, thijs.vandenryt@uhasselt.be