Higher Education With Impact

13 - 14 - 15 december 2023

Graag nodigen we jullie uit voor het Higher Education with Impact congres, waar we de kracht van hoger onderwijs vieren en de manier waarop dit een positieve verandering in de maatschappij teweegbrengt. Aarzel niet, neem deel en ga in gesprek over het toekomstige hoger onderwijs!

Oude Gevangenis Nieuw Logo 07 Oude Gevangenis Nieuw Logo 07

Voor de 50ste verjaardag van UHasselt brengen we docenten, onderzoekers en onderwijskundige experts samen om in dialoog te gaan over hoger onderwijs met impact. We bieden een platform om inzichten te delen over de rol van hoger onderwijs. Samen onderzoeken we nieuwe ideeën en benaderingen binnen het hoger onderwijs om een positieve maatschappelijke verandering te realiseren. 

Thema

Tijdens dit onderwijscongres bieden we zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte sessies aan. We verwelkomen nationale en internationale bijdragen die focussen op de vier thema’s die een sleutelrol spelen in het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk van de UHasselt:

 1. Civic hoger onderwijs kijkt naar de rol van het hoger onderwijs in het promoten van civic engagement en sociale verantwoordelijkheid. Dit thema focust op onderwerpen zoals community engaged learning en community service learning.
 2. Inclusief hoger onderwijs focust op de creatie van een hoger onderwijssysteem dat inclusief, rechtvaardig, en toegankelijk is voor alle studenten - onafhankelijk van achtergrond of kenmerken. Onderwerpen zoals diversiteit en inclusie, toegang tot het hoger onderwijs, en ondersteuning voor ondervertegenwoordigde groepen vallen hieronder.
 3. Studentgericht hoger onderwijs plaatst de noden en ervaringen van studenten centraal in het leerproces en onderzoekt nieuwe mogelijkheden van studentgestuurd leren, gepersonaliseerd onderwijs en co-creatie van kennis en vaardigheden.
 4. Future-proof hoger onderwijs onderzoekt de mogelijkheden om studenten voor te bereiden op de ongekende vragen van de toekomst. Dit thema focust op onderwerpen zoals 21e-eeuwse vaardigheden, nieuwe technologieën, duurzaamheid en de ontwikkeling van een wereldwijde kenniseconomie.

Civic hoger onderwijs

Het thema ‘civic hoger onderwijs’ verwijst naar de rol van het hoger onderwijs in de creatie van actieve en geëngageerde burgers die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de nabij gelegen gemeenschappen.

Civic hoger onderwijs stimuleert civic geletterdheid, vaardigheden en waarden onder studenten en wil hen voorbereiden om deel te nemen aan de samenleving.

Dit thema omvat een breed scala aan onderwerpen zoals:

 • civic engagement
 • community service learning
 • community engagement
 • sociale verantwoordelijkheid
 • samenwerkend online internationaal leren (COIL)
 • burgerschap

Inclusief hoger onderwijs

Het thema ‘inclusief hoger onderwijs’ verwijst naar de inspanningen om ervoor te zorgen dat alle studenten, ongeacht hun achtergrond of kenmerken, toegang hebben tot en slagen in hoger onderwijs.

Inclusief hoger onderwijs stimuleert diversiteit, gelijkheid en inclusie in de lespraktijk en daarbuiten. Het wil een gastvrije/warme/…(?) en ondersteunende omgeving voor alle studenten creëren.

Dit thema omvat een breed scala aan onderwerpen zoals:

 • inclusieve curricula
 • gelijke toegang tot hoger onderwijs
 • dekolonisatie van curricula
 • positieve leeromgeving
 • positieve actie
 • ondersteuningsprogramma voor ondervertegenwoordigde groepen
 • academische en sociale integratie
 • universal design of learning (UDL)
 • inclusieve beoordeling
 • multicultureel onderwijs
 • inclusieve intelligentie

Studentgericht hoger onderwijs

Het thema ‘studentgericht hoger onderwijs’ verwijst naar de benadering binnen het hoger onderwijs die de noden en ervaringen van studenten centraal stelt  in het leerproces.

Studentgericht hoger onderwijs streeft ernaar studenten in staat te stellen om controle te nemen over hun eigen leerproces, en een onderwijsomgeving te creëren die inspeelt op hun noden en ervaringen.

Dit thema omvat een breed scala aan onderwerpen zoals:

 • gepersonaliseerd onderwijs
 • zelfgestuurd leren
 • zelf-, peer- en groepsfeedback
 • co-creatie van kennis
 • samenwerkend leren
 • blockchain onderwijs
 • student betrokkenheid
 • binding met studenten

Future-proof hoger onderwijs

Het thema ‘future proof hoger onderwijs’ verwijst naar de inspanningen van hoger onderwijsinstelling om studenten voor te bereiden op de snel veranderende eisen van de toekomst.

Future- proof hoger onderwijs wil studenten vaardigheden, kennis en ervaringen aanbieden die nodig zijn om te slagen in een steeds veranderende wereld.

Dit thema omvat een breed scala aan onderwerpen zoals:

 • 21-eeuwse vaardigheden
 • onderwijstechnologie
 • interdisciplinair en transdisciplinair onderwijs
 • onderwijs voor een duurzame ontwikkeling
 • innovatieve onderwijs- en evaluatiemethoden
 • transformatief leren
 • kwaliteitsbewaking in onderwijs
 • design thinking
 • green skills

Het grootste deel van het congres zal in het Engels doorgaan. Enkele type sessies gaan ook door in het Nederlands. Het is dus ook mogelijk om een Nederlandse bijdrage te doen voor volgende categorieën:

 • praktijk boost
 • poster

Praktische informatie

Wanneer?

Het Higer Education With Impact congres zal doorgaan op:

 • 13 december 2023
 • 14 december 2023
 • 15 december 2023

Waar?

We nodigen jullie graag uit in de Oude Gevangenis van de Universiteit Hasselt

Call for submissions

Je kan een bijdrage indienen tot 15 juni 2023.

Wil je weten welke soorten bijdragen mogelijk zijn of binnen welke topics dat mogelijk is? Wat zijn de beoordelingscriteria?

Meer informatie

Registratie

Als je aan de conferentie wilt deelnemen, kan je je hier inschrijven. De inschrijvingen zijn open vanaf 17 april 2023.

We kijken er naar uit je te verwelkomen.

Meer informatie

Contact

Higher Education With Impact - team

Social media

LinkedIn

Terug naar Higher Education with Impact