Innovatie: wat is ‘echt’ nieuw? Een korte reflectie.

17 april 2023
14.00
Campus Diepenbeek H5 en H6

Prof. dr. ir. Koenraad Debackere - Katholieke Universiteit Leuven

Innovatie is een vlag die vandaag nogal wat ladingen dekt. We hebben het onder andere over technologische innovatie, productinnovatie, diensteninnovatie, businessmodel-innovatie en nog zoveel meer. Deze verbredingen in het innovatiedenken hebben hun voordelen, maar houden ook een aantal uitdagingen in. Voordeel is dat innovatie op die manier – meer dan voorheen – alomtegenwoordig is, doorheen de hele samenleving. De Europese 3%-norm, waarin ook Vlaanderen zich voluit ingeschreven heeft, is daarvan slechts één voorbeeld. Deze norm stelt dat we 3% van het Vlaams (en Europees) Bruto Binnenlands Product moeten investeren in Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Met een resultaat van 3,35% in 2019 heeft Vlaanderen deze doelstelling duidelijk behaald. Uitdaging bij deze verbredingen is dat het begrip ‘innovatie’ mogelijk vervlakt en in zekere zin uitgehold raakt. En dat zou jammer zijn, want er beweegt vandaag heel wat op de grens tussen wetenschap, innovatie, economie en samenleving. Een vorm van eclectische capita selecta ‘Wat is nu “echt” nieuw in het innovatielandschap?’ is dus zeker aangewezen.

Prof. dr. ir. Koenraad Debackere is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven met specialisatie in het domein van technologiebeheer en innovatiebeleid. Hij studeerde Ingenieurswetenschappen en Managementwetenschappen aan de UGent en MIT (Cambridge, VS), hij is promotor-woordvoerder van ECOOM, het Expertisecentrum O&O Monitoring van de Vlaamse overheid, afgevaardigd bestuurder van KU Leuven Research & Development en ere-algemeen beheerder van de KU Leuven. Sinds 2016 is hij aangesteld tot lid van de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie van de Nederlandse regering. Verder is hij lid van de bestuursraad van RWTH Aken, lid van de raad van bestuur van Umicore en voorzitter van de raad van bestuur van KBC Groep, Bank en Verzekering. Sinds 2020 is hij voorzitter van het Comité Economische Relance van de Vlaamse regering.

Terug naar het Agenda overzicht