Wat leert ons de geschiedenis over de toekomst van België?

31 januari 2022
14.00
Campus Diepenbeek H5 en H6

Prof. dr. Bruno De Wever - Universiteit Gent

Naties en nationalisme in België en de wereld. Het menu bestaat uit drie gangen. Een Russische ‘amuse gueule’, een delicaat gerecht gekruid met gevoel, humor en misverstanden. De ‘pièce de résistance’ geeft een overzicht van de belangrijkste theorieën over naties en nationalisme. Stevige kost maar licht verteerbaar. De derde gang is Belgische ‘terroir’. Een koekje van eigen deeg. Natievorming en nationalisme als smaakmakers van onze nationale geschiedenis.

Prof. dr. Bruno de Wever is hoogleraar aan de vakgroep geschiedenis van de UGent. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent waar hij in 1992 doctor in de geschiedenis werd. Hij doceert over de geschiedenis van de 20e eeuw, de geschiedenis van België, historische methode en publieksgeschiedenis. Hij is co-directeur van het Instituut voor Publieksgeschiedenis. Tevens leidt hij als vakdidacticus leraars geschiedenis op. Hij heeft meer dan 400 publicaties op zijn naam staan. Hij publiceerde boeken en artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften over de Vlaamse Beweging, het Vlaams-nationalisme, de Nieuwe Orde, fascisme en nationaalsocialisme, collaboratie en verzet in België tijdens de Tweede Wereldoorlog en de herinnering eraan, de naoorlogse zuiveringen, de jodenuit­roeiing en de ontkenning ervan, de methode van de mondelinge geschiedenis en publieksgeschiedenis. Hij was vicevoorzitter van de kernredactie van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, een in 1998 verschenen standaardwerk. Hij is hoofdredacteur van WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging en was hoofdredacteur (2010-2015) van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Hij presenteert zijn wetenschappelijk werk in voor­drachten, bijdragen aan radio- en televisieprogramma's en in kranten en algemene tijdschriften.

Terug naar het Agenda overzicht