Wat planten en hun ‘goedaardige huisgenoten’ kunnen betekenen voor de mens.

24 april 2023
14.00
Campus Diepenbeek H5 en H6

Prof. dr. Jaco Vangronsveld - Universiteit Hasselt

Velen houden van planten, zowel in de natuur, in de tuin als in de huiskamer. Wellicht is de term microbioom van de mens niet onbekend. Microbioom zijn de bacteriën, schimmels, enzovoort die in onze darmen en op onze huid leven en die cruciaal zijn voor onze gezondheid. Hetzelfde is het geval bij planten. Ook gezonde planten leven samen met een zeer diverse gemeenschap aan microben die samen het microbioom vormen. Dit microbioom helpt planten beter te groeien en zich te verdedigen tegen pathogene virussen, bacteriën, schimmels en zelfs dieren. We kunnen planten helpen om voorzien te zijn van een ‘gezond’ microbioom, en dit microbioom te gebruiken om de groei van de planten te verbeteren in land-, tuin- en bosbouw. We kunnen planten en hun microbioom echter ook nog op andere wijze exploiteren. Dit kan gaan om het opkuisen van verontreinigingen in bodems, water en lucht. Vooral dat laatste is nog maar weinig bekend. Planten en hun microbioom kunnen zowel de (chemische) kwaliteit van de buitenlucht alsook de lucht in onze huiskamers en kantoorgebouwen drastisch verbeteren. Maar ze blijken ook onze fysieke en zelfs mentale gezondheid positief te beïnvloeden.

Prof. dr. Jaco Vangronsveld is microbioloog aan de UHasselt. Naast zijn aanstelling als hoogleraar aan de UHasselt heeft hij ook een deeltijdse aanstelling aan de Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (Polen). Hij is tevens directeur van het Centrum voor Milieukunde (CMK), dit is een multidisciplinair onderzoeksinstituut met biologen, chemici, economen en juristen. Zij onderzoeken milieugerelateerde problemen en stellen hun expertise ter beschikking van overheden en bedrijven. Jaco Vangronsveld is in het bijzonder geïnteresseerd in de mogelijkheden van plant-bacterie-interacties. Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan: meer dan 400 tijdschriftartikels in gerenommeerde internationale tijdschriften en tientallen hoofdstukken in boeken. Hij is bovendien promotor/co-promotor van 65 doctoraatsthesissen.

Terug naar het Agenda overzicht