Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics verzamelt statistieken van uhasselt.be en geeft deze gedetailleerd en overzichtelijk weer. 
Zo krijgen we als beheerder een schat aan informatie waarmee we onze website kunnen verbeteren.

Het is een zeer uitgebreide softwaretool en we kunnen hierdoor ook niet ingaan op alle details.

We hebben getracht enkele belangrijke statistieken voor te stellen en we tonen ook telkens hoe jullie deze kunnen opvragen en interpreteren.

Inloggen

Hoe inloggen?

Surf naar https://analytics.google.com/ en log in met jouw UHasselt-mailadres en paswoord.

Kies nu bovenaan bij accounts voor "www.uhasselt.be" of "www.uhasselt.be zonder intern verkeer". (Standaard staat dit op "Alumni")

Algemene statistieken

De algemene statistieken tonen de paginaweergaven, gem. tijd op de pagina, instappunten, uitstappercentage, etc. voor een bepaalde tijdsperiode.


Ga naar Gedrag - Site-content - Alle pagina's

Wil je de statistieken van een specifieke pagina, klik je langs het zoekvenster onderaan rechts op "geavanceerd", je kiest als secundaire dimensie "pagina" "komt precies overeen" met de gewenste pagina en klikt op toepassen.

Bovenaan rechts kan je ook steeds de tijdsperiode aanpassen.

LEGENDE

Paginaweergaven

Paginaweergaven is het totale aantal bekeken pagina's. Herhaalde weergaven van één pagina tellen ook mee.

Unieke pagina-weergaves

Bij 'Unieke paginaweergaven' wordt het aantal sessies vermeld gedurende welke de opgegeven pagina ten minste één keer is weergegeven. Er wordt een unieke paginaweergave geteld voor elke combinatie pagina-URL + paginatitel.

Gem. tijd op pagina

De gemiddelde hoeveelheid tijd die bezoekers hebben besteed aan het bekijken van een opgegeven pagina of scherm of reeks pagina's of schermen.

Instappunten

Instappunten is het aantal keren dat bezoekers op uw site terechtkwamen via een bepaalde pagina of reeks pagina's.

Bouncepercentage

Het percentage sessies waarbij slechts één pagina wordt bekeken waarbij geen interactie plaatsvond met de pagina. Een sessie die is gebounced, heeft een duur van 0 seconden.

Uitstappercentage

Uitstappercentage is het percentage siteverlatingen dat is opgetreden via een bepaalde pagina of reeks pagina's.

Paginawaarde

Niet van toepassing

2 periodes vergelijken

Hoe maken we een vergelijking tussen 2 periodes ? 


Bij veel statistieken kunnen we een vergelijking maken tussen 2 periodes, bvb. de cijfers van dit jaar tov. vorig jaar.

Bij de algemene statistieken zagen we hoe we de statistieken van een pagina (bvb. /Rechten) opvragen via een secundaire dimensie.

Klikken we nu bovenaan rechts op de tijdsperiode kunnen we "vergelijken met" aanvinken. Kies hier bijvoorbeeld "vorig jaar" om de evolutie over 2 jaar te zien.

navigatie-overzicht

Welke route leggen bezoekers op de website af? 


Bij de algemene statistieken zagen we hoe we de statistieken van een pagina (bvb. /Rechten) opvragen via een secundaire dimensie.

Kiezen we nu in het menu boven de grafiek voor "Navigatie-Overzicht", krijgen we een overzicht van de vorige paginapaden en de volgende paginapaden.

Doelgroep

Bij doelgroep kunnen we statistieken raadplegen inzake leeftijd, geslacht, taal, mobiel gebruik, type browser, interesses, etc.


We geven één voorbeeld, de andere parameters zijn gelijkaardig te bekijken.

Ga naar Doelgroep - Mobiel - Overzicht

Wil je de statistieken van een specifieke pagina, klik je langs het zoekvenster onderaan rechts op "geavanceerd", je kiest als secundaire dimensie "pagina" "komt precies overeen" met de gewenste pagina (bvb. /Rechten) en klikt op toepassen.

Bovenaan rechts kan je ook steeds de tijdsperiode aanpassen.

LEGENDE

Sessies

Het totale aantal sessies binnen de geselecteerde periode. Een sessie is de periode waarin een gebruiker actief is op de website.

% nieuwe sessies

Een schatting van het percentage eerste bezoeken.

Nieuwe gebruikers

Het aantal nieuwe gebruikers tijdens de geselecteerde periode.

Bouncepercentage

Het percentage sessies waarbij slechts één pagina wordt bekeken waarbij geen interactie plaatsvond met de pagina. Een sessie die is gebounced, heeft een duur van 0 seconden.

Pagina's / Sessie

De statistiek 'Pagina's/sessie (gemiddelde bezoekdiepte)' geeft het gemiddelde aantal bekeken pagina's per sessie weer. Herhaalde weergaven van één pagina tellen ook mee.

Gem. sessieduur

De gemiddelde duur van een sessie.

Vanwaar komen onze bezoekers?

Bron/Medium


Ga naar Acquisitie - Alle verkeer - Bron/medium

Bij de algemene statistieken zagen we hoe we de statistieken van een pagina (bvb. /Rechten) opvragen via een secundaire dimensie.

We krijgen nu een overzicht via welke bronnen de bezoekers onze site bereikt hebben : Google, direct, Facebook ...

Zoekwoorden


Gaan we naar Acquisitie - Search Console - Bestemmingspagina's en we geven een subpagina in, kunnen we analyseren via welke zoektermen de bezoekers op onze site terecht zijn gekomen.