Arm- en hand revalidatie

Arm- en handrevalidatie bij kinderen met hersenverlamming, bij personen met multiple sclerosis, bij personen met ruggenmergletsels

Blank

Bij kinderen met hersenverlamming

Blank

Katrijn Klingels

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269394

Blank

Bij personen met multiple sclerosis

Peter Feys

Functie
Decaan - Prof. dr.
Telefoon
+3211292123
Blank

16 03 24 Activiteitenweek Reki 05

Personen met ruggenmergletsels

Dwarslaesie (SCI) is een traumatische levensgebeurtenis die resulteert in een disfunctie van normale sensorische, motorische en autonome functies. Een dwarslaesie met een cervicale laesie (C-SCI) hebben problemen met de bovenste en onderste ledematen. De functie van de bovenste ledematen speelt een cruciale rol bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL) en onafhankelijkheid. Mensen met C-SCI scoren de functie van de bovenste ledematen als het belangrijkste onderdeel in functioneel herstel om de kwaliteit van leven te verbeteren, in subacute en chronische fase (>3 jaar na het letsel).

Intensieve oefentherapie voor de bovenste ledematen is erg belangrijk om het functionele herstel bij patiënten met c-SCI te verbeteren. Volgens de literatuur van motorisch en neurologisch herstel kunnen we drie essentiële trainingscomponenten identificeren in arm/hand vaardigheden bij subacute C-SCI. Oefentherapie moet taakspecifiek zijn, de dosis moet voldoende hoog zijn en de patiënt moet gemotiveerd zijn. Echter de optimale oefenparameters zijn momenteel nog onbekend.

Deze studie heeft tot doel de trainingscomponenten nl. taakgerichte trainingscomponenten en therapiedosisdimensies te onderzoeken die cruciaal zijn voor het optimaliseren van arm/ handvaardigheidstraining.

Blank

Annemie Spooren

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269332

Blank

Bij personen met een beroerte

Annemie Spooren

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269332
Blank