Gezondheidspromotie en beweging

Multiple sclerosis, beroerte, ruggenmergletsels, hersenverlamming bij kinderen
coördinatiestoornissen bij kinderen, tinnitus

Blank

Hartaandoeningen

Katleen Bogaerts

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269362
Blank

1819 RWS 2019.04.04 Inwendige Kine 11 2

COPD

COPD en longkanker zijn ziekten met een hoge mortaliteit. 5% van alle sterfgevallen wereldwijd wordt veroorzaakt door COPD en longkanker is de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Beide ziekten worden gekenmerkt door extrapulmonale gevolgen. Spierzwakte, verminderde inspanningstolerantie, lichamelijke inactiviteit en een afname van de kwaliteit van leven wordt gezien bij patiënten met COPD en longkanker. Het doel van dit onderzoek – in samenwerking met ZOL Genk - is om meer inzicht te geven in deze uitkomsten.

In de eerste studie zullen we stabiele COPD-patiënten vergelijken met patiënten tijdens een acute exacerbatie (AE). Patiënten met een AE worden ook prospectief gevolgd tijdens en één maand na ziekenhuisopname. Doelen zijn: (1) het onderzoeken van de prognostische waarde van de beoordeling van lichamelijk functioneren tijdens AE in termen van ziekenhuisopname en mortaliteit en (2) het onderzoeken van de invloed van AE op lichamelijk functioneren en symptomen.

In de tweede studie zullen we patiënten includeren met een primaire diagnose van NSCLC die een behandeling zullen ondergaan. Voor, tijdens en na de behandeling vinden er testen plaats. De doelstellingen van het onderzoek zijn: (1) lichamelijk functioneren vóór aanvang van de behandeling bij longkankerpatiënten onderzoeken in vergelijking met gezonde controles, (2) veranderingen in lichamelijk functioneren en symptomen in de loop van de behandeling bij longkankerpatiënten onderzoeken en (3) de relatie tussen fysieke toestand na behandeling voor longkanker en comorbiditeit, ziekenhuisopnames en sterfte.

Evaluaties in beide onderzoeken omvatten tests om fysiek functioneren te meten (functionele inspanningscapaciteit, spierkracht, balans, fysieke activiteit) en vragenlijsten om symptomen te meten.

Blank

Chris Burtin

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211268996

Shoot Reval Proefpersonen LR 82 Spiegel

Kanker

Patiënten die behandeld zijn voor longkanker hebben soms een gedaalde fysieke fitheid en gedaalde dagelijkse fysieke activiteit. Fysieke training (voor fysieke fitheid) en beweegcoaching (voor fysieke activiteit) zijn wetenschappelijk onderbouwde strategieën om deze problemen aan te pakken bij verschillende vormen van kanker en chronische aandoeningen (bv. patiënten met chronisch longlijden).

Het is belangrijk om deze bestaande strategieën 1) aan te passen aan de specifieke noden van patiënten met longkanker; 2) aan te tonen dat ze haalbaar en effectief zijn bij deze patiëntengroep; en 3) na te gaan in welke mate ze ook de levenskwaliteit en symptomen positief kunnen beïnvloeden.

In deze studie zullen we – in samenwerking met de Universiteit Gent en het Jessa Ziekenhuis Hasselt - 126 patiënten met NSCLC die 3 tot 9 maanden geleden een longoperatie ondergingen via toeval verdelen over drie groepen: één groep die beweegcoaching krijgt (gericht op de thuissituatie), één groep die driemaal per week inspanningstraining zal volgen in het ziekenhuis onder begeleiding en één groep die de standaard medische opvolging krijgt (net zoals de andere twee groepen).

Er wordt onderzocht in hoeverre deze interventies een positieve invloed hebben op fysieke fitheid, fysieke activiteit, levenskwaliteit en ervaren symptomen, zowel op kortere (na 12 weken interventie) als op langere termijn (12 weken na het beëindigen van de interventie). Inbreng van ervaringsdeskundigen (patiënten) is in deze studie cruciaal, zowel bij het op voorhand finetunen van de beweegcoaching interventie (tijdens een voorafgaande pilootstudie) als het achteraf inschatten van de haalbaarheid.

Chris Burtin

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211268996
Blank

Blank

Type 2 diabetes & obesitas

Kenneth Verboven

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269315

Dominique Hansen

Functie
Gewoon Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211269362

Blank

Lage rugpijn

Lotte Janssens

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211292174

Annick Timmermans

Functie
Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211292125

Blank

Fragiliteit

Kenneth Verboven

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269315

Dominique Hansen

Functie
Gewoon Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211292126

Burnout Natuur

Stresspreventie

Dit onderzoek focust op preventieve, natuurgebaseerde en technologie-ondersteunde screening en interventies rond stress (op het werk) en bevordering van mentaal welzijn.

Key words: stress; burnout; prevention; nature-based intervention; wearables; digital health

Projectvoorbeelden:

  • Herbronnen in de natuur bij dreigende burn-out: multidisciplinair natuurgebaseerd preventieprogramma

Met dit project willen we preventief ingrijpen in de ontwikkeling van burn-out door vroegtijdig stressgerelateerde klachten te detecteren en aan te pakken.

Specifiek willen we kijken naar de impact van evidence-based multidisciplinaire interventies én van herbronning in de natuur op stressgerelateerde klachten, en willen we de preventieve invloed van deze interventies op de ontwikkeling van een burn-out onderzoeken.

Katleen Bogaerts

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269332
Blank