Motorische controle, cognitie & brein

Neurologische veranderingen in het verouderende brein, coördinatie bij veroudering
neurologische veranderingen bij motorisch leren, effect van nicotine op het brein, vertigo bij ouderen

Shoot Reval Proefpersonen LR 53 Spiegel

Neurologische veranderingen in het verouderde brein

Normale veroudering gaat gepaard met een afname van motorische functies, die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Deze veranderingen worden veroorzaakt door leeftijdsgebonden veranderingen in de hersenen. Het blijft onduidelijk hoe leeftijdsgebonden veranderingen in hersenstructuur, functie en connectiviteit de motorische prestaties beïnvloeden. We bestuderen hoe deze veranderingen in structurele en functionele herseninteracties tekorten in motorisch functioneren kunnen verklaren.

Enerzijds richten we ons op de interactie tussen specifieke hersengebieden die het netwerk vormen dat betrokken is bij de motorische controle. Deze interacties zullen zowel binnen als tussen beide hersenhelften worden onderzocht. Anderzijds kijken we vanuit een meer globaal perspectief naar leeftijdsgerelateerde veranderingen in de interacties tussen de verschillende netwerken in rust om te komen tot een maat voor neurale de-differentiatie.

We beginnen met door training geïnduceerde neuroplasticiteit in het verouderende brein en onderzoeken (a) welke structurele en functionele hersenmetingen toekomstig leren voorspellen (b) hoe zowel gedrags- als hersenmetingen veranderen als gevolg van leren. Dit vereist een combinatie van niet-invasieve hersenstimulatie en multimodale beeldvormingstechnieken. We willen een fundamentele bijdrage leveren aan kennis die toekomstige trainingsprogramma's kan inspireren om functionele achteruitgang die gepaard gaat met het ouder worden te verlichten of tegen te gaan.

Raf Meesen

Functie
Hoogleraar - Prof. dr.

Koen Cuypers

Functie
Docent - Prof. dr.

Blank

Motorisch leren

Eugene Rameckers

Functie
Hoofddocent - Prof. dr.

Katrijn Klingels

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269394

Dominique Hansen

Functie
Gewoon Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211269362

Shoot Reval Proefpersonen LR 85

Cognitie

60% van de mensen met dementie wonen in België in woonzorgcentra (WZC). Oefentherapie aan matige intensiteit heeft een positief effect op bewegingsmogelijkheden, geheugen, gedrags- en psychologische symptomen (BPSD) bij ouderen met dementie. Echter, de motivatie voor oefentherapie en dus ook de therapietrouw is net bij mensen met dementie en wonende in een WZC zeer laag.

Met het project AMUSED, proberen we via muziek de motivatie tot bewegen bij deze specifieke doelgroep te verhogen. In een eerste studie, zal het effect van muziek en video materiaal ter ondersteuning van groepstherapie worden onderzocht. In een tweede studie zal muziek worden gebruikt als feedbacksysteem en motivator tijdens het fietsen op een aangepaste hometrainer.

Hierbij zullen de deelnemers aangespoord worden via de muziek om steeds boven een bepaalde trapsnelheid te fietsen. Tijdens deze 4-maand durende interventies, zullen zowel motivatie en therapietrouw, maar ook geheugen, fragiliteit, BPSD, levenskwaliteit en bewegingsmogelijkheden worden geëvalueerd.

Joke Spildooren

Functie
Docent - Prof. dr.
Blank

Blank

Effect van nicotine op het brein

Blank

Raf Meesen

Functie
Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211292124

Blank

Neurofysiologie bij multiple sclerosis

Blank

Bart

Blank

Motorische ontwikkeling

Blank

Katrijn Klingels

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269394