Spier-, orgaan- en celfysiologie

Multiple sclerosis, beroerte, dwarslaesie, hersenverlamming bij kinderen, coördinatiestoornissen bij kinderen, tinnitus.

Blank

Fysiologie van de skeletspieren

Blank

Frank Vandenabeele

Functie
Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211269301

1718 RWS 2018.01.30 Spierbiopsie 19

Orgaan communicatie en integratieve inspanningsfysiologie

Een individu bestaat uit biljoenen cellen, welke niet alleen met de omgeving maar ook intern communiceren om taakafspraken en samenwerking mogelijk te maken. De samenwerking tussen cellen binnen één weefsel en zelfs tussen cellen in verschillende weefsels is essentieel voor onze lichaamsfuncties. Deze communicatie gebeurt op vele manieren, waarbij hormonen het gekendste voorbeeld zijn. Recent is gebleken dat cellen ook communiceren via de secretie van celblaasjes of extracellulaire vesikels, welke door alle lichaamscellen kunnen worden vrijgezet. De inhoud van deze celblaasjes weerspiegelt min of meer de staat van de afzender (de cel van herkomst) en de processen die zich hierin afspelen. De celblaasjes, en voornamelijk hun inhouden, kunnen op hun beurt dan weer de ontvangende cellen beïnvloeden.

Tijdens fysieke inspanning zijn deze celblaasjes ook prominent aanwezig (bijvoorbeeld in de bloedbaan). De skeletspier wordt hierbij aanzien als een belangrijke bron van circulerende celblaasjes tijdens fysieke inspanning. Tot op heden is de relatieve bijdrage van verschillende metabole weefsels aan de circulerende celblaasjes en de bestemming ervan nog niet gekend. Het onderzoek naar de rol van inspanning en/of fysieke training in het domein van deze celblaasjes staat namelijk nog in de kinderschoenen, een domein waarin we binnen ons onderzoekscentrum recent op hebben ingezet.

Kenneth Verboven

Functie
Docent - Prof. dr.

Dominique Hansen

Functie
Gewoon Hoogleraar - Prof. dr.

1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 03

Lage rugpijn

Pre- en postoperatieve revalidatie van patienten die een lumbale fusie op een of twee niveaus ondergaan in kader van degeneratief lijden

Lumbale fusie vertoont internationaal een stijgende trend. Ondanks een fusieratio van meer dan 80%, meldt ongeveer 40% van de patiënten een suboptimaal postoperatief functioneren en wordt een teleurstellende werkhervatting gerapporteerd, met een belangrijke socio-economische impact als gevolg. Dit vestigt de aandacht op revalidatie, zowel voor als na de ingreep. Tot op heden bestaat echter een grote variatie tussen verschillende zorgverleners in het aanbieden en de inhoud van revalidatie, hetgeen het ontbreken van wetenschappelijk onderbouwde consensus weerspiegelt.

Dit onderzoeksvoorstel beoogt tegemoet te komen aan deze nood door 1) een perioperatief revalidatieprogramma te ontwikkelen voor lumbale fusie op een of twee niveaus voor degeneratieve aandoeningen, dat gedragen wordt door de betrokken belanghebbenden en 2) de effectiviteit van dit revalidatieprogramma te evalueren naar uitkomst voor de patiënt alsook voor de maatschappij.

Lotte Janssens

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211292174
Blank