Burgerparticipatie, van inspraak tot cocreatie

11 september 2023
17:00 - 21:00
Landcommanderij Alden Biesen
P2pwebsite P2pwebsite

Dit event is reeds afgelopen

Uitnodiging

Connected Communities, samen naar meer impact.

Van deeltuinen tot dorpsraden, burgerinitiatieven zijn stevig in opmars. Burgers engageren zich – vaak tijdelijk - voor noden en oplossingen in hun nabije leefwereld en passend binnen hun levensfase. Ze willen mee vorm geven aan verandering door zelf in actie te komen en/ of mee te denken met het beleid. De huidige maatschappelijke uitdagingen zijn legio, het politiek wantrouwen is groot.

Burgerinitiatieven ontwikkelen zich vaak naast middenveld en overheid. Burgers verenigen zich vanuit noden en wensen waar middenveld, overheid en markt onvoldoende op inspelen. De lokale democratie wordt uitgedaagd tot echte connectie met burgers en antwoorden op maat. Nieuwe vormen van inspraak dringen zich op.

We gaan samen op zoek naar de rol die het middenveld kan opnemen in het ondersteunen en versterken van burgerinitiatieven. Op welke manier kunnen middenveld en burgerinitiatieven zich tot elkaar verhouden? Hoe kunnen democratische processen versterkt worden door werkelijke burgerinspraak?

Hoe kunnen burgers, burgerinitiatieven, organisaties (middenveld) en lokale besturen via inspraak en/ of cocreatie slim verbinden en elkaar versterken om samen meer impact te hebben? We delen deze vragen over de grenzen heen binnen de Euregio Maas-Rijn en leren van elkaars visie en aanpak.

‘Connected Communities - Burgerparticipatie, van inspraak tot cocreatie’ is een project van https://beweging.net/ Limburg samen met UHasselt (BE), Burgerkracht Limburg (NL), Stichting Spil In De Wijk (NL), Vereniging Kleine Kernen Limburg (NL) en Ländliche gilden (OSTBE). Een Interreg Euregio Maas-Rijn People To People project, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Inschrijven?

Wil jij graag meer weten over hoe je als burger kan bijdragen? Schrijf je dan nu in!

Registreer

Programma

16.30 uur: Ontvangst

17.00 uurIntro

17.15 uurKeynote door Prof. dr. Erik Lancksweerdt, hoofddocent UHasselt & UGent, auteur van ‘Sterk burgerschap’.

17.45 uurPanelgesprek met stemmen uit burgerinitiatieven, middenveld en lokale overheid uit de verschillende regio's (Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en Oost-België)

18.30 uurBroodjesmaaltijd

19.15 uurDialoogtafels

21.00 uurNetwerkbar

Download
Download (1)
Download (2)
Logo Vkkl
Download (3)
Uhasselt Liggend
Logo
Bildschirmfoto 2019 03 08 Um 13.46.35 31Ae02652a42826g1dde8019d6650e29
Prov Lim 3Op4
Terug naar het Agenda School voor Sociale Wetenschappen overzicht