Wiskunde: Computationeel denken in wiskunde: 4, 6 en 8 juli

04 juli 2022 - 08 juli 2022
09:30 - 12:00
Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek

Door computationeel denken op te nemen in de eindtermen wil men leerlingen aanleren om probleemoplossend te werk te gaan, bij voorkeur met behulp van ICT toepassingen. De basis hiervoor werd gelegd in de eerste graad en in de doorstroomrichtingen van de tweede graad wordt de programmeertaal Python als het logisch vervolg aanzien. We hebben ondervonden dat in de praktijk het onderwijzen van het computationeel denken vaak terecht komt bij leerkrachten Wiskunde.

In deze sessies komen via wiskundige voorbeelden de essentiële bouwstenen van het computationeel denken aan bod: algoritmen, decompositie, de opeenvolging, de herhaling- en keuzestructuur, operatoren, functies…

Via drie sessies en beperkte huistaken tussendoor, bouwen we samen dit computationeel denken op. Het einddoel van deze sessies is om tot het ontwerpen van een eenvoudig algoritme te komen.

  • Voor wie: leerkrachten wiskunde en informatica tweede graad uit de doorstroomrichtingen
  • Data: maandag 4, woensdag 6 en vrijdag 8 juli 2022 | 09u30 – 12u00
    Deze workshop herhalen we opnieuw op 16, 17 en 18 augustus van 9u30 tot 12u00.
  • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
  • Benodigdheden: elke deelnemer brengt een laptop en lader mee
  • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Hasselt– 3590 Diepenbeek, het juiste lokaal laten we je nog weten
  • Contactpersoon: Thijs Vandenryt, thijs.vandenryt@uhasselt.be
Inschrijven
Terug naar het Nascholingen overzicht