Wiskunde: Verschillende wegen naar grafen: 26 oktober 2022

26 oktober 2022
14:00 - 17:00
Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek – gebouw D - 3590 Diepenbeek

Dit event is reeds afgelopen

Grafen is een nieuw onderwerp in het curriculum wiskunde van de tweede graad doorstroomrichtingen. De doelen zijn tweeledig:
1) De leerlingen interpreteren een graaf als een model van een concrete situatie.
2) De leerlingen gebruiken grafen om problemen op te lossen.

Tijdens deze nascholing overlopen en oefenen we verschillende wegen om tot deze doelstellingen te komen. Na de basisbegrippen met de bijkomende redeneringen komen ook samenhangende en gewogen deelgrafen, cykels, opspannende bomen, Hamiltongrafen, Eulergrafen, kortste pad … aan bod. Als leerkracht kan je in je lessen dan kiezen welk accent je legt. We sluiten af met enkele mogelijkheden voor het algoritmisch denken met grafen.

Alle deelnemers krijgen nadien de syllabus in elektronische vorm.

  • Voor wie: leerkrachten wiskunde tweede graad doorstroomrichtingen, max 24 deelnemers
  • Datum: woensdag 26 oktober 2022 | 14u00 – 17u00
  • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
  • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek – gebouw D - lokaal E139 - 3590 Diepenbeek
  • Contactpersoon: Machteld Verhenne, machteld.verhenne@uhasselt.be
Inschrijven

Ben je ingeschreven maar kan je toch niet deelnemen, meld je dan minstens een week vóór de datum van de workshop af zodat de contactpersoon hiervan op de hoogte is. Van harte dank daarvoor.

Terug naar het Nascholingen overzicht