Samenwerking in het kader van de educatieve masteropleidingen

Aan de universiteit van vandaag vormen we samen met experten uit het werkveld de leraar van morgen!

Wil jij vanuit jouw expertise betrokken zijn bij de educatieve masteropleidingen van UHasselt? Wil jij toekomstige leraren begeleiden bij het creëren van krachtige leeromgevingen tijdens stages, bij het opzetten van creatieve projecten en bij het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Kortom, wil jij samen met UHasselt de leraar van morgen vormen? Ga dan een samenwerking aan met de educatieve masteropleidingen van UHasselt!

Win-winsituaties als uitgangspunt!

UHasselt streeft naar duurzame samenwerkingen die gebaseerd zijn op win-winsituaties. Wil jij vernieuwende onderwijs- en evaluatievormen ontdekken? Kan jij hulp gebruiken bij het opzetten van een project? Of zit jij met een onderzoeksvraag die onbeantwoord is? Kortom, kan jij onze hulp gebruiken, grijp dan nu je kans!

SHOOT17 Biomedische 01 SHOOT17 Biomedische 01

Stage

Heb jij zin om vanuit jouw expertise toekomstige leraren te begeleiden bij het empoweren van lerenden, het creëren van krachtige leeromgevingen en bij het opnemen van schoolbrede taken? Meld je dan aan als mentor!

UHasselt is steeds op zoek naar stagementoren om studenten te begeleiden die de volgende vakdidactieken volgen: economie, biologie, chemie, fysica, informatica, wiskunde, bio-engineering, engineering en technologie, architectuur, ontwerp, verpleegwetenschappen, medische wetenschappen.

Voordelen voor jou als stagementor!

Mentor zijn levert jou ook voordelen op! Je komt in contact met innovatieve onderwijs- en evaluatievormen, je krijgt ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe leermaterialen, je ervaart een co-teacher in de klas en je vindt een partner bij enkele schoolbrede taken.

Interesse om met de educatieve masteropleiding samen te werken voor stages? Vul dan hier het aanvraagformulier in.

Project

Wil jij een project voor jouw klas of jouw school organiseren en ben je nog op zoek naar helpende handen? Ga dan een projectsamenwerking aan met de educatieve masteropleidingen van UHasselt via het ‘Creatief project’! Onze toekomstige leraren helpen je graag bij het opzetten én uitvoeren van een project op maat van de noden van je klas of je school!

Interesse om met de educatieve masteropleiding samen te werken voor projecten? Vul dan hier het aanvraagformulier in.

Onderzoek

Als leraar word je in je school en in je klas dagelijks geconfronteerd met praktijkgerichte vragen en uitdagingen. Wil jij samen met onze studenten een relevante vraag of uitdaging onder de loep nemen via praktijkgericht onderzoek volgens de wetenschappelijke regels van de kunst? Ga dan een onderzoekssamenwerking aan met de educatieve masteropleidingen van UHasselt!

In een onderzoekssamenwerking neem jij als leraar of jullie als team samen met onze studenten deel aan onderzoek met als doel het versterken van de onderwijspraktijk aan jullie school.

Interesse om met de educatieve masteropleiding samen te werken voor masterproeven? Vul dan hier het aanvraagformulier in.