Uitschrijven

Je wenst je uit te schrijven voor je huidige opleiding en een andere opleiding aan te vatten binnen de UHasselt of in een instelling buiten de UHasselt.

Als je wil veranderen van opleiding neem je hiervoor contact op met de studieloopbaanbegeleider van je opleiding. Deze kan je verder helpen met volgende vragen:

Ik verander binnen de UHasselt van opleiding

 • Wanneer kan ik best veranderen van opleiding?
 • Hoe moet ik me uitschrijven voor mijn huidige opleiding?
  • In je studentendossier vind je een 'uitschrijvingsformulier' ('mijn studietraject' - 'uitschrijven opleiding'). Dat mag je ingevuld bezorgen aan de studentenbalie.
 • Vanaf wanneer kan ik starten met de nieuwe opleiding?
  • Als je na de start van het academiejaar nog wil starten met een opleiding, kan dat alleen na toestemming van de voorzitter van de examencommissie. De voorzitter van de examencommissie kan voorwaarden koppelen aan een laattijdige inschrijving. Mogelijk kan je niet meer alle opleidingsonderdelen uit de eerste onderwijsperiode opnemen. Je kan via dit formulier (pdf, 56 KB) aanvragen om laattijdig in te stromen. Je bezorgt dit formulier aan de studieloopbaanbegeleider van de opleiding en maakt een afspraak om met de studieloopbaanbegeleider te bekijken welke mogelijkheden er zijn.
 • Welke opleidingsonderdelen kan ik nog opnemen?
  • Het antwoord op deze vraag is opleidingsspecifiek en hangt van het tijdstip van jouw overstap. Neem daarom contact op met de studieloopbaanbegeleider van je nieuwe opleiding.
 • Kan ik in mijn nieuwe opleiding bindende voorwaarden krijgen?
  • Indien je een studierendement (link) behaalde kleiner dan 60% tijdens je vorige en meest recente inschrijving aan de UHasselt (of een andere onderwijsinstelling), zal je wellicht bindende voorwaarden krijgen. Indien je op het einde van het nieuwe academiejaar niet voldoet aan die bindende voorwaarden, wordt je gedurende twee academiejaren geweigerd voor de betreffende opleiding (OER-artikel 3.3 lid 3).

Ik verander van de UHasselt naar een andere onderwijsinstelling

 • Wanneer kan ik veranderen van opleiding?
  • De academische kalender bevat een overzicht van alle uitschrijfdeadlines in jouw opleiding aan de UHasselt. Wanneer je kan starten in je nieuwe opleiding buiten de UHasselt en welke vakken je daar zal mogen volgen, moet je bespreken met de studieloopbaanbegeleider van die instelling.
 • Hoe kan ik me uitschrijven aan de UHasselt?
  • In je studentendossier vind je een 'uitschrijvingsformulier' ('mijn studietraject' - 'uitschrijven opleiding'). Dat mag je ingevuld bezorgen aan de studentenbalie.

Wat zijn de gevolgen bij verandering van opleiding?

 • Saldo leerkrediet
  • Als je uitschrijft aan de UHasselt krijg je de studiepunten terug voor de opleidingsonderdelen waarvan de uitschrijvingsdatum nog niet is verlopen (zie academische kalender). Deze worden gewoon teruggestort op je leerkredietsaldo.
   Ben je bezig aan je eerste jaar in het hoger onderwijs en verlies je een beperkt aantal studiepunten omdat je van opleiding bent veranderd of gaat veranderen? Dit is zeker geen ramp! Het leerkrediet voorziet in beperkte mate ruimte om studiepunten te verliezen door bv. te veranderen van opleiding. Meer uitgebreide informatie over het leerkrediet vind je op deze pagina.
 • Het groeipakket (kindergeld)
  • Om je recht op groeipakket (kindergeld) te behouden en een studentenjob te mogen doen, is het belangrijk dat je minstens 27 studiepunten in één academiejaar opneemt.
   Voor vragen in verband met je groeipakket (kindergeld) neem je contact op met de sociale dienst.
 • Het studiegeld
  • Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal opgenomen studiepunten. Ook een eventuele studietoelage is gekoppeld aan het aantal opgenomen studiepunten. Meer uitgebreide informatie vind je op deze pagina.
   Als je uitschrijft aan de UHasselt krijg je het studiegeld terug voor de opleidingsonderdelen waarvan de uitschrijvingsdatum nog niet is verlopen. Dit bedrag is afhankelijk van het totaal aantal studiepunten waarvoor je uitschrijft en conform de bedragen die gelden aan de UHasselt.
   Let op! Als je een studietoelage hebt betekent dit dat je mogelijk een deel van de studietoelage moet teruggeven. Daarnaast hou je ook rekening met het studietoelagekrediet. Voor vragen in verband met je studietoelage(krediet) neem je contact op met de sociale dienst.