Ontwikkelingssamenwerking

Aan UHasselt kan je als student actief meewerken aan universitaire ontwikkelingssamenwerking. De financiering van deze projecten en mobiliteiten is grotendeels mogelijk dankzij VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking), een platform dat partnerschappen tussen hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en het Zuiden ondersteunt, onder andere door de financiering van beurzen: Reisbeurzen voor Vlaamse studenten voor stage of onderzoek in het Zuiden (REI)

INT³

Samen met andere studenten uit verschillende faculteiten werken aan eenzelfde project in een ontwikkelingsland tijdens de zomer… lijkt je dat iets? Kijk dan snel verder hoe een Interdisciplinary International Internship, kortom INT³, interessant voor jou kan zijn!

Aan UHasselt vinden we dat onze studenten allemaal ‘Global Citizens’ zijn. Een boeiende manier om hiermee kennis te maken is een stage in een ontwikkelingsland. Toch is zo’n stage een hele uitdaging: andere taal, andere cultuur, andere gewoonten, weg van je vrienden, je lief, je familie…. Terwijl het wel een heel grote meerwaarde is voor je employability skills in de toekomst! In een steeds meer geglobaliseerde wereld worden “interpersonal” en “intercultural” skills onmisbaar. Bovendien is de persoonlijke groei die je ervaart een echte verrijking, die je zowel op persoonlijk als professioneel vlak een stapje voor geeft.

Daarom organiseren we sinds zomer 2019 INT³: een laagdrempelige manier om kennis te maken met ontwikkelingssamenwerking! Samen met een 5-tal andere studenten uit verschillende opleidingen kun je in juli of augustus 4 weken lang werken aan een interdisciplinair project ter plaatse. Super voor je talenknobbel, je projectmanagement, teamwork en interculturele skills!

We bieden UHasselt studenten een beurs van € 1.000 aan voor deze reis, PXL studenten die deelnemen kunnen een reisbeurs VLIR-UOS van €1.000 aanvragen. Maar natuurlijk verwachten we ook wel wat inzet van jullie kant. Gedurende het tweede semester voorzien we voorbereidingssessies die zowel inhoudelijk je project voorbereiden, maar jullie ook voorbereiden op je cultuurshock, of je informeren over je veiligheid en gezondheid.

We verwachten ook wel dat jullie wat sponsoring zoeken voor de werkingskosten en logistieke omkadering door de lokale organisatie. En natuurlijk verwachten we ook dat je nadien je werk en resultaten als groep presenteert tijdens onze events.

Kortom, een héle ervaring die je nooit meer zal vergeten!

Contactpersoon: Sara Schaeken

Reisbeurzen

De reisbeurzen van VLIR-UOS zijn er voor Vlaamse studenten die voor een stage of onderzoek naar het Zuiden willen gaan. Een reisbeurs bedraagt € 1.000 voor een studie van minstens 4 weken in het buitenland. Deze studie moet een deel zijn van een erkend opleidingsonderdeel.

Voor deze ervaring heb je de steun en begeleiding nodig van een promotor van UHasselt. Bovendien is dit gekoppeld aan credits. Het is dus belangrijk om je facultaire coördinator internationalisering te contacteren als je interesse hebt.

Meer info hierover kan je terugvinden op de pagina studeren in het buitenland.

Contactpersoon: Sara Schaeken

Keuzevak: Globalisation & Sustainable Development

De interdisciplinaire cursus 'Globalization and Sustainable Development' bestaat uit een reeks lezingen en debatten gegeven door (internationale) experts over hedendaagse onderwerpen in verschillende domeinen. Deze onderwerpen worden benaderd vanuit het perspectief van mondiale relaties en focussen op 3 concepten: globalisering, duurzaamheid en ontwikkeling.

De lezingen maken de aanwezigen bewust van het belang van context, cultuur, geschiedenis en ervaring bij kenniscreatie en (inter)nationale ontwikkelingsstrategieën en -praktijken. De cursus beoogt een breed, multidisciplinair begrip te bieden van hedendaagse mondiale vraagstukken en tegelijkertijd de (zelf)reflectieve en respectvolle houding van studenten ten opzichte van andere culturen te stimuleren. In een steeds globaliserende wereld zijn dit belangrijke sociale vaardigheden maar ook employability skills.

Elk academiejaar (in het najaar) behandelt de cursus een nieuw thema waarrond de lessen opgebouwd worden. Bekijk deze website voor het programma (link naar Engelstalige website).

Meer info: