Studeren in het buitenland (Erasmus,...)

Internationale gerichtheid is een belangrijke basiscompetentie voor studenten. De organisaties waarin je als afgestudeerde terecht zal komen, zijn immers vaak internationaal actief. Daarom stimuleert de UHasselt haar studenten om een periode in het buitenland door te brengen. We merken immers dat studenten hierdoor een open wereldvisie verwerven en internationale competenties ontwikkelen (waaronder zelfstandigheid, zelfvertrouwen, een verbetering van je talenkennis, communicatieve en sociale vaardigheden en een verbreding van je kennis in je eigen vakgebied). Kortom, een buitenlandse ervaring vormt belangrijke troef op de geglobaliseerde arbeidsmarkt. De UHasselt biedt jou dan ook de mogelijkheid een buitenlandervaring op te doen tijdens je UHasselt studies. Uiteraard kan je ook na je studies aan de UHasselt een extra opleiding in het buitenland doen.

Tijdens je UHasselt studies

Wil je graag de aula’s van de UHasselt eens een tijdje vaarwel zeggen en een buitenlandse ervaring opdoen? De UHasselt biedt je de mogelijkheid om tijdens je studies naar het buitenland te gaan om er opleidingsonderdelen te volgen aan een partnerinstelling.

Algemene principes:

  • je gaat naar een partneruniversiteit, d.w.z. waarmee de UHasselt of je faculteit een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten;
  • de buitenlandse studieperiode is geïntegreerd in je opleiding, dus (in principe) geen studieduurverlenging;
  • je krijgt academische erkenning van de buitenlandse studieperiode voor je diploma aan de UHasselt. Dit impliceert dat je vooraf een studieprogramma opmaakt dat je aan de gastinstelling zal volgen en dat je dit voor vertrek ter goedkeuring voorlegt aan je faculteit;
  • elke opleiding bepaalt zelf op welk niveau (bachelor-master-doctoraat) een buitenlands verblijf mogelijk is en gedurende welke periode. Informeer je hierover bij de coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding;
  • je schrijft in voor een diplomacontract aan de UHasselt, d.i. voor een studieprogramma dat leidt tot een diploma. Hierdoor heb je vrijstelling van inschrijvingsgeld aan de gastinstelling;
  • je krijgt organisatorische en administratieve ondersteuning van de UHasselt en je gastinstelling.

De kandidaatstelling gebeurt via je studentendossier (luik exchange), waar je ook de bestemmingen kan raadplegen die voor jouw opleiding beschikbaar zijn. De deadline voor kandidaatstelling is 20 februari.

Na je UHasselt studies

Stage na afstuderen