Portfolio

Bij IMOB geven we vorm aan de mobiliteit van de toekomst door wetenschappelijk onderbouwde oplossingen aan te reiken voor de grote uitdagingen waarmee de maatschappij en de industrie geconfronteerd worden. We werken voortdurend aan tal van projecten en realisaties die hedendaagse uitdagingen aanpakken en innovatieve oplossingen aanreiken.

Algemeen Beeld Imo 10 8 2021 Algemeen Beeld Imo 10 8 2021

H2020 project i-DREAMS

Instrumented Vehicle 26

i-DREAMS is een driejarig project dat wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie en dat tot doel heeft een platform op te zetten om een "veiligheidstolerantiezone" te definiëren, te ontwikkelen, te testen en te valideren om te voorkomen dat bestuurders te dicht bij de grenzen van onveilig rijgedrag komen door de risico's tijdens de rit (in real time) en na de rit te beperken.

Sustainable Tourism: Training for Tomorrow

Het ERASMUS+-project "Sustainable Tourism: Training for Tomorrow" heeft tot doel de capaciteit van belanghebbenden in beschermde gebieden op het gebied van duurzaam toerisme op te bouwen.

Adobestock 206004658

H2020 project i-CHANGE

Climate Change Photo

I-CHANGE is een Innovation Action project dat in november 2021 van start is gegaan en een looptijd heeft van 3,5 jaar. Het belangrijkste doel van het project is om aan te tonen dat gedragsverandering van individuele burgers mogelijk is door middel van burgerwetenschappelijke initiatieven die gebruik maken van sensoren en dat dit invloed heeft op hun ecologische voetafdruk.

Meer over i-CHANGE

emr connect (ECON)

emr connect is een Interreg V-A-project ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit.

emr Connect (ECON)
EMR Connect

MILESTONE

Adobestock 50096198 (1)

VLAIO cluster-SBO project MILESTONE wil verschillende technologische interventies ontwikkelen en testen om de moeilijke werkomstandigheden, stress en negatieve gezondheidseffecten voor chauffeurs te verminderen, en bedrijfsplanning te verbeteren. MILESTONE is momenteel op zoek naar bedrijven en chauffeurs die interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek.

MILESTONE

totem

Totem is een slimme app die verplaatsingsgedrag detecteert bij personen met depressieklachten en op basis daarvan waardevolle activiteit gaat stimuleren. Deze app zal die activiteit voorstellen en aanmoedigen om de persoon stap voor stap te begeleiden naar een beter mentaal welzijn. Totem kan op die manier een zinvolle aanvulling zijn op de therapeutische behandeling.

Totem is ook geschikt voor tal van andere toepassingsgebieden binnen de gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld het opvolgen van hartpatiënten gedurende hun revalidatie na een ingreep.

Lees meer over totem
Adobestock 357854155 (1)

H2020 project Track & Know

Shutterstock 253430152

Track & Know is een Horizon2020-project, met een focus op Big Data. Meer specifiek heeft Track & Know, wat een acroniem is voor "Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas", een nieuw softwarekader onderzocht, ontwikkeld en geëxploiteerd dat tot doel heeft de efficiëntie van Big Data te verhogen.

Dit zal worden toegepast in de sectoren vervoer, mobiliteit, motorrijtuigenverzekering en gezondheidszorg. Het project werd beëindigd in 2020.