Dienst Onderzoekscoördinatie

Missie

De dienst Onderzoekscoördinatie heeft een informerende en ondersteunende rol voor onderzoekers van de UHasselt. Onderzoekers dienen op de hoogte te zijn van trends in het onderzoeksbeleid en van de interne, Vlaamse, federale en internationale onderzoeksfinanciering waarvoor ze in aanmerking komen. Wanneer een onderzoeker zijn rol wil opnemen in het onderzoeksbeleid, of een financieringsaanvraag wil indienen, mag hij of zij rekenen op de nodige ondersteuning van de dienst Onderzoekscoördinatie.

Met betrekking tot het interne onderzoeks- en doctoraatsbeleid, heeft  de dienst Onderzoekscoördinatie een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en uitvoerende rol. Daarnaast geeft de dienst mee vorm aan het onderzoeksbeleid en de externe financieringsprogramma’s op diverse niveaus. Ze vertegenwoordigt het onderzoeksbeleid en de onderzoekscompetenties van de UHasselt ook extern.

Tot slot neemt de dienst Onderzoekscoördinatie het initiatief om het onderzoeksbeleid van de UHasselt - en de daaruit voortvloeiende onderzoeksactiviteiten - te ijken aan het externe onderzoeksbeleid. Daarbij aansluitend treedt zij op als coördinerende en ondersteunende dienst als het gaat om het ontwikkelen en implementeren van de nodige structuren, databanken, richtlijnen en reglementen.

Doelstellingen

De dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) van de Universiteit Hasselt heeft een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en uitvoerende rol binnen het intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid van de Universiteit Hasselt. Kort samengevat zijn de kernwoorden van DOC: ondersteunen, informeren en stimuleren, monitoren en beheren.

Beleidsondersteuning
De dienst verzorgt de ondersteuning, voorbereiding en uitvoering van het onderzoeksbeleid van de UHasselt. DOC neemt het initiatief om het onderzoeksbeleid van de UHasselt - en de daaruit voortvloeiende onderzoeksactiviteiten - te ijken aan het externe onderzoeksbeleid. De dienst verzorgt de communicatie van het externe en interne onderzoeksbeleid naar geïnteresseerde onderzoekers. Het secretariaat van de Onderzoeksraad is ook in handen van de dienst Onderzoekscoördinatie.

Informeren, adviseren
De dienst Onderzoekscoördinatie geeft informatie, advies en ondersteuning op het vlak van:

Monitoren, beheren
De dienst Onderzoekscoördinatie staat in voor de opvolging en het beheer van:

  • het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en andere onderzoeksbudgetten ter beschikking van de Onderzoeksraad
  • de verzameling van inhoudelijke gegevens en data ter ondersteuning van het onderzoeksbeleid
  • de permanente actualisering van de onderzoeksdatabanken
  • de proactieve verlening van onderzoeksinformatie aan interne onderzoekers
  • de vertegenwoordiging van de UHasselt in diverse onderzoeksgerelateerde instanties (FWOVLAIOVLIR, ...)