TEAM & CONTACT

research@uhasselt.be
+32(0) 11 26 90 42

Intern Onderzoeksbeleid

Ken Haenen

Ken Haenen

Vicerector Onderzoek


T: 011 26 88 75
E: ken.haenen@uhasselt.be

Sadia Vancauwenbergh

Sadia Vancauwenbergh

Directeur Onderzoek en Internationalisering

President euroCRIS

Chris Bleus

Chris Bleus

Secretariaatsmedewerker Directie Onderzoekscoördinatie

 • Algemeen secretariaat

T: 011 26 90 42
E: chris.bleus@uhasselt.be

Elke Bos

Stafmedewerker Cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

BOF: mandaatfinanciering (doctoraatsfonds) en onderzoekssamenwerking (o.a. iBOF, Civic PhDs),

Internationale samenwerking op vlak van doctoraten (o.a. Euregionale doctoraatsfondsen en BOF-BILA)

T: 011 26 90 53
E: elke.bos@uhasselt.be

Lien Scheymans

Lien Scheymans

Medewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Dossierbeheerder BOF

Ondersteuning Onderzoeksraad

T: 011 26 81 05
E: lien.scheymans@uhasselt.be

Lieve Tulleneers

Lieve Tulleneers

Stafmedewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Intern onderzoeksbeleid

Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF): beheer en oproepen

Secretaris Onderzoeksraad

T: 011 26 90 41
E: lieve.tulleneers@uhasselt.be

Martien Braekers

Martien Braekers

Medewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Dossierbeheerder BOF

Ondersteuning Onderzoeksraad

T: 011 26 80 43
E: martien.braekers@uhasselt.be

Debbie Melissas

Jurist dienst DOC-DIOS-UBIB

Juridische ondersteuning:

 • Aanvragen en gunningen i.k.v. gesubsidieerd onderzoek
 • Samenwerkingsovereenkomsten met academische partners i.k.v. gezamenlijke begeleiding of diplomering van doctoraten
 • Raamovereenkomsten voor onderzoek met academische partners
 • GDPR reglementering ikv onderzoek
 • Auteursrechten

T: 011 26 86 45
E: debbie.melissas@uhasselt.be

Cel Onderzoeksfinanciering

Annelies Stockmans

Annelies Stockmans

Stafmedewerker cel Onderzoeksfinanciering

Project-en mandaatfinanciering strategisch basisonderzoek (VLAIO, FWO, EFRO & Interreg)

FWO aspiranten fundamenteel onderzoek

T: 011 26 80 70
E: annelies.stockmans@uhasselt.be

Ellen Van Cutsem

Stafmedewerker cel Onderzoeksfinanciering

T: 011 26 89 95
E: ellen.vancutsem@uhasselt.be

Helen Cheng

Helen Cheng

Medewerker cel Onderzoeksfinanciering

Ondersteuning bij projectbudgetten

Dossierbeheerder projectaanvragen

T: 011 26 91 85
E: helen.cheng@uhasselt.be

Angelique Broux

Stafmedewerker cel Onderzoeksfinanciering

EU Beleid en Horizon Europe projectfinanciering

T: 011 26 81 36
E: angelique.broux@uhasselt.be

Cel Doctoreren en RRI

Stefanie Kerkhofs

Stefanie Kerkhofs

Coördinator Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Doctoreren/doctoraatsbeleid

Doctoral Schools

Responsible Research & innovation (RRI)

T: 011 26 80 18
E: stefanie.kerkhofs@uhasselt.be

Hans Nickmans

Stafmedewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Faculteitsliaison doctoral schools

Doctoral Schools beleid

Discipline-specifieke opleidingsaanbod doctoral schools

T: 011 26 86 78
E:hans.nickmans@uhasselt.be

Hilde Vanderheyden

Hilde Vanderheyden

Medewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Administratieve ondersteuning doctoral schools, doctoreren, en My Doctoral File

T: 011 26 80 08
E: hilde.vanderheyden@uhasselt.be

Ilse Van Damme

Ilse Van Damme

Stafmedewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Coördinator career center jonge onderzoekers (= generieke opleidingsaanbod & loopbaanontwikkeling)

Doctoral Schools beleid

Generiek opleidingsaanbod doctoral schools

Interne trainer

T: 011 26 90 61
E: ilse.vandamme@uhasselt.be

Jeroen Wijnen

Coördinator AI-onderwijs

Doctoral schools

Professional education

T: 011 26 82 44
E: jeroen.wijnen@uhasselt.be

Lia Van Hoef

Stafmedewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Doctoral Schools beleid

Generiek opleidingsaanbod doctoral schools

T: 011 26 80 17
E: lia.vanhoef@uhasselt.be

Sofie Jans

Medewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Administratieve ondersteuning doctoral schools

T: 011 26 93 90
E: sofie.jans@uhasselt.be

Sophie Indestege

Sophie Indestege

Stafmedewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Gezamenlijke doctoraten

Doctoraatsbeleid

My Doctoral File

T: 011 26 80 44
E: sophie.indestege@uhasselt.be

Stephanie Ruysschaert

Stafmedewerker cel Intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid

Responsible research & innovation

Research data management

GDPR in onderzoek

T: 011 26 89 66
E: stephanie.ruysschaert@uhasselt.be

Cel Informatiebeheer & strategische data-analyse

Hanne Poelmans

Hanne Poelmans

Coördinator cel Informatiebeheer & strategische data-analyse

 • Universitaire rankings
 • Open Science
 • FRIS
 • Data-analyses en rapportering

ECOOM onderzoeker

 • Universitaire rankings
 • Disciplinecodes

T: 011 26 91 76
E: hanne.poelmans@uhasselt.be

Jana Cuyvers

Medewerker cel Informatiebeheer & strategische data-analyse

 • Junior Data-analist
 • Data-analyse en rapportering
 • Universitaire rankings
 • Partnermodule

ECOOM Junior onderzoeker

 • Universitaire rankings
 • Disciplinecodes

T: 011 26 85 78
E: jana.cuyvers@uhasselt.be

Werner Brebels

Business analist cel Informatiebeheer & strategische data-analyse

 • beheer processen en databanken

T: 011 26 89 98
E: werner.brebels@uhasselt.be

Jolien Berckmans

Stafmedewerker Cel Informatiebeheer & strategische data-analyse

 • RDM Steward
 • Faculteit ARK, BEW, REC
 • Schools: SES, SvM
 • Instituut: DSI
 • Centrum: EDM, IMOB

T: 011 26 93 98
E: jolien.berckmans@uhasselt.be

Simon D'haenens

Simon D'haenens

Stafmedewerker cel Informatiebeheer & strategische data-analyse

 • RDM Steward
 • Faculteit:  WET, IIW
 • Instituut: IMO-IMOMEC, CMK

T: 011 26 81 61
E: simon.dhaenens@uhasselt.be

Daphné Vermin

Daphné Vermin

Coördinator contractbeheer

 • Algemene coördinatie, Contractregistratie- en beheer

T: 011 26 80 47
E: daphne.vermin@uhasselt.be

Katya Derwael

Katya Derwael

Medewerker contractbeheer

 • Contractregistratie en –beheer

T: 011 26 85 75
E: katya.derwael@uhasselt.be

Agatha Andrzejewski

Medewerker contractbeheer

 • Contractregistratie en –beheer

T: 011 26 86 59
E: agatha.andrzejewski@uhasselt.be

Evy Neyens

Evy Neyens

Onderzoeker cel Informatiebeheer & strategische data-analyse

ECOOM

 • FRIS
 • Research data management
 • DMPs
 • Metadata standaards & classificaties
 • Informatiemodellering

T: 011 26 91 88
E: evy.neyens@uhasselt.be

Son Hoang Pham

Postdoctoraal onderzoeker cel Informatiebeheer & strategische data-analyse

ECOOM Senior onderzoeker

 • Interdisciplinariteit

T: 011 26 85 82
E: hoangson.pham@uhasselt.be

Bram Vancraeynest

Onderzoeker cel Informatiebeheer & strategische data-analyse

ECOOM

 • Fincode classificatie
 • Data quality indicator
 • Interdisciplinariteit

T: 011 26 85 79
E: bram.vancraeynest@uhasselt.be

Cel Internationalisering & ontwikkelingssamenwerking

Leen Lambrechts

Leen Lambrechts

Verantwoordelijke cel Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking

Financiering voor onderzoeksmobiliteit

Financiering voor (onderzoek) netwerken

T: 011 26 90 43
E: leen.lambrechts@uhasselt.be

Sara Schaeken

Sara Schaeken

Stafmedewerker cel Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking

Global Minds

ICP/ITP

T: 011 26 85 76
E: sara.schaeken@uhasselt.be

Niels Lambrichts

Niels Lambrichts

Stafmedewerker cel Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking

Onthaalbeleid

Studentenmobiliteit (VLUHR-beurzen)

T: 011 26 90 82
E: niels.lambrichts@uhasselt.be

Liesbeth Oeyen


Liesbeth Oeyen

Stafmedewerker cel Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking

Projectfinanciering Erasmus+

Ontwikkelingssamenwerking VLIR-UOS (IUS projecten)

T: 011 26 80 66
E: liesbeth.oeyen@uhasselt.be

Stéphanie Frère

Stéphanie Frère

Stafmedewerker cel Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking VLIR-UOS projecten (IUS, TEAM, ZI, JOINT van VLIR-UOS)

T: 011 26 80 15
E: stephanie.frere@uhasselt.be

Laurien Stuvers

Laurien Stuvers

Stafmedewerker cel Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking

Studentenmobiliteit (Erasmus)

Exchange databank

internationale marketing

T: 011 26 90 09
E: laurien.stuvers@uhasselt.be

Eva Conjaerts

Eva Conjaerts

Medewerker cel Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking

Ondersteuning VLIR-UOS projecten

Ondersteuning VLURH-beurzen

Algemene administratieve en logistieke ondersteuning dienst int. & ontw. samenwerking

T: 011 26 89 79
E: eva.conjaerts@uhasselt.be

Brigitta Bijloos

Medewerker cel Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking

Ondersteuning Global Minds

Exchange databank

Algemene administratieve en logistieke ondersteuning dienst int. & ontw. samenwerking

T: 011 26 90 72
E: brigitta.bijloos@uhasselt.be

Eva Rodiers

Medewerker cel Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking

T: 011 26 90 04
E: eva.rodiers@uhasselt.be

Cel Universiteitsbibliotheek

Pieter Lernout

Pieter Lernout

Hoofdbibliothecaris

E-bronnen

Acquisitie en ontsluiting

Communicatie

Informatievaardigheden

Website

T: 011 26 81 28
E: pieter.lernout@uhasselt.be

Ulrike Kenens

Stafmedewerker bibliotheek

Research data management

Institutionele repository

T: 011 26 89 82
E: ulrike.kenens@uhasselt.be

Philip Speelmans

Philip Speelmans

Stafmedewerker bibliotheek

Catalografie architectuur

Informatiespecialist Architectuur en Kunst

Informatievaardigheden

T: 011 29 21 08
E: philip.speelmans@uhasselt.be

An Baeten

An Baeten

Medewerker bibliotheek

Algemene administratie

Facturatie

T: 011 26 81 27
E: an.baeten@uhasselt.be

Mercedes Casas

Mercedes Casas

Medewerker bibliotheek

Catalografie Campusbibliotheek Diepenbeek

T: 011 26 81 20
E: mercedes.casas@uhasselt.be

Hilde Cleeren

Hilde Cleeren

Medewerker bibliotheek

Institutionele repository

Open access

Informatievaardigheden

T: 011 26 90 77
E: hilde.cleeren@uhasselt.be

Leen Nijs

Medewerker bibliotheek

 • Infobalie Campusbibliotheek Diepenbeek
 • Tijdschriftenadministratie
 • UHasselt in de kranten

T: 011 26 81 23
E: leen.nijs@uhasselt.be

Joke Krznaric

Joke Krznaric

Medewerker bibliotheek

Catalografie rechten

T: 011 26 81 21
E: joke.krznaric@uhasselt.be

Eline Schoeters

Eline Schoeters

Medewerker bibliotheek

Institutionele repository

Open access

Informatievaardigheden

Auteursrecht

T: 011 26 8122
E: eline.schoeters@uhasselt.be

Hanne Vlietinck

Medewerker bibliotheek

Research data management

Institutionele repository

Website

T: 011 26 80 48
E: hanne.vlietinck@uhasselt.be

Kristof Geraerts

Stafmedewerker bibliotheek

T: 011 26 81 24
E: kristof.geraerts@uhasselt.be