Procedure lay-out en printen doctoraatsproefschrift/uitnodigingen/aankondigingen

Belangrijk: Start met deze procedure minstens 5 weken voordat je je definitieve proefschrift dient te versturen naar de juryleden!

Lettertype proefschrift

Aanvragen uniek depotnummer

 • Je dient, 15 werkdagen voor het drukken van de proefdruk, het document ‘Koninklijke Bibliotheek Albert I (pdf, 138 KB)’ te bezorgen aan Patrick Carmans.
 • Je krijgt dan een uniek depotnummer toegekend, dat je later moet invullen op het document ‘gegevens doctoraat’ (zie punt 3 hieronder).
 • Patrick Carmans zal 3 exemplaren van je doctoraatsproefschrift bijhouden. Eén hiervan wordt bezorgd aan de UHasselt bibliotheek en twee exemplaren worden voorzien voor de Koninklijke Bibliotheek in Brussel (hou hier rekening mee bij het bepalen van de oplage!)

Aanvraagformulier COVER doctoraatsthesis

 • Voor de kaft, binnenpagina, uitnodiging en aankondiging van je doctoraat, dien je het aanvraagformulier correct in te vullen en door te sturen naar phd@uhasselt.be (onderwerp: Aanvraagformulier COVER - naam + voornaam - verdedigingsdatum).
 • Gelieve dit minstens 10 werkdagen voordat je het proefschrift in proefdruk wil laten gaan in orde te brengen.
 • Uitsluitend voor de doctoraten in de Audiovisuele en Beeldende Kunst en Architectuur kan er een foto of een tekening op de cover ingevoegd worden. De layout dienst kan je hierover meer informatie geven.

Printen van de doctoraatsthesis

 • Het proefschrift wordt altijd recto-verso afgedrukt. Gelieve erop te letten dat alle hoofdstukken beginnen op oneven pagina’s. Wij voegen enkel de titelpagina toe aan het document. De overige paginaschikking en layout valt onder jouw verantwoordelijkheid.
 • Proefdruk: Je kan een proefdruk aanvragen minstens 8 werkdagen voor je jouw definitieve thesis dient te versturen naar de juryleden. Meer informatie over het printen van je proefdruk, vind je onder het punt ‘Hoe kan ik mijn proefschrift laten afdrukken’. Indien de upload voormiddag gebeurt (voor 10u00), kan je de proefdruk de dag nadien afhalen bij XOD. Zowel kaft als inhoud worden losbladig aangeleverd. Indien er niets veranderd dient te worden aan het proefschrift, kan je dit via mail laten weten aan Patrick Carmans. Je vermeldt hierbij hoeveel exemplaren van het definitieve proefschrift je wil laten drukken.
 • Definitieve druk: Het drukken van jouw definitieve thesis neemt 5 werkdagen in beslag. Gelieve dus uiterlijk 5 werkdagen voor je jouw definitieve proefschrift dient te versturen naar de juryleden, je definitieve proefschrift up te loaden in het systeem. Het is aangeraden om reeds eerder een test uit te voeren, zodat je niet op het laatste moment voor verrassingen komt te staan.

Binnenwerk doctoraat: Zwart-wit of kleur?

Volgende 3 opties voor kleur zijn mogelijk :

 • Afdruk in “Zwart-Wit
 • Afdruk “Volledig in kleur” (De gehele inhoud full-color geprint. Dit resulteert uiteraard in een veel duurdere eindprijs).
 • Afdruk in “Gemengd” Hier dient u opgave te doen van de “Pdf-pagina’s” (*) die in fullcolor dienen geprint te worden.
  Voorbeeld : “21,22,31-38,50” (= Afdrukpagina’s in kleur zijn “21”, ”22”, van “31 t.e.m. 38” en tenslotte “50”.)

(*) Pdf-paginanummer is het nummer van de huidige pagina in het venster ‘Paginanavigatie’ en niet de zelf aangemaakte nummer op de document pagina's!

Ter info: De paginanummers op de document pagina's komen niet altijd overeen met de paginanummers die onder de paginaminiaturen en op de werkbalk Paginanavigatie worden weergegeven. Omdat bepaalde PDF's voorpagina's bevatten, zoals een inhoudsopgave, is het mogelijk dat de nummers van de pagina's niet overeenkomen met de nummering op de werkbalk Paginanavigatie.

Voorbeeld: “A3 op p 81,82,83”
Voorbeeld Pagina Navigatie:

Ter info: Prijs per A4 Recto

 • zwart-wit = € 0.05
 • fullcolor = € 0.1805

Hoe kan ik mijn proefschrift laten drukken (zowel voor proefdruk als voor de definitieve druk)?

Na aanvraag van het depotnummer bij Patrick Carmans (zie hogerop onder nummer 2) ontvangt u:

 • een mail met dit uniek nummer
 • een link voor het uploaden van de proef- en definitieve druk.

Wikkel rond doctoraatsproefschrift (optioneel) 

Volgens het UHasselt doctoraatsreglement dient het doctoraatsproefschrift opgemaakt te worden volgens de regels van de huisstijl zoals bepaald door het universiteitsbestuur. Dit betekent dat er geen afbeeldingen, foto’s of tekeningen worden toegelaten op de cover van het doctoraatsproefschrift. Als doctoraatsstudent mag je, als je dat wil - op eigen initiatief en op eigen kosten - een wikkel (laten) ontwerpen/printen door een externe drukker. De interne UHasselt-diensten/faculteiten kunnen hierbij geen ondersteuning aanbieden. De opmaak van de cover dient nog steeds te verlopen volgens de UHasselt-richtlijnen. Drie officiële gedrukte versies van het doctoraatsproefschrift die enerzijds worden opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel (x2) en anderzijds in de UHasselt bibliotheek (x1) dienen zonder wikkel aangeboden te worden. Rond de overige gedrukte doctoraatsproefschriften mag je een wikkel voorzien, indien gewenst. Je mag gebruik maken van dit sjabloon of zelf een sjabloon ontwikkelen. Het voorgestelde sjabloon is op maat gemaakt van een doctoraatsthesis en kan geëxporteerd worden naar een PDF-bestand om vervolgens te laten printen door een externe drukker. Indien je wenst gebruik te maken van een wikkel, adviseert UHasselt alsnog om volgende zaken op te nemen:

 • Het logo van UHasselt (of, indien van toepassing, het logo tUL of de 2e universiteit ikv een gezamenlijk doctoraat/gezamenlijke begeleiding);
 • De zin: “Doctoral dissertation submitted to obtain the degree of ‘insert doctoral discipline’” respectievelijk “Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van doctor in ‘vul doctoraatsdiscipline in’”;
 • De naam van de doctoraatsstudent;
 • De titel van het doctoraatsproefschrift;
 • De namen van de promotor(en) en eventuele copromotor(en) met affiliatie