Doctoraatspromotie Marie DeCock

20 mei 2022
16:00 - 18:00
Aula Louis Verhaegen

Dit event is reeds afgelopen

Doctoraatsproefschrift over:
De hybriditeit van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: geklemd tussen publiek en privaat, tussen overheid en onderneming

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse | UHasselt
Copromotor: prof. dr. Alexander De Becker | UGent

Registratie gewenst via dit Google-formulier.
De verdediging kan ook online gevolgd worden. Alle geregistreerde deelnemers ontvangen de dag voordien een Google Meet link.

Terug naar het Agenda overzicht