Studienamiddag 'Sterk burgerschap als grondslag voor betere burgerparticipatie in ruimtelijke ordening en leefmilieu'

28 juni 2022
13:30 - 17:00
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Dit event is reeds afgelopen

Goede burgerparticipatie is onmisbaar op het domein van de ruimtelijke ordening en het leefmilieu. Het slagen of falen van allerlei projecten hangt er vaak vanaf. Cruciaal daarbij is dat de menselijke kwaliteiten waarover burgers beschikken worden aangewend en gecultiveerd. Denk maar aan tolerantie, zin voor rechtvaardigheid, redelijkheid, empathie, creativiteit, en nog vele andere. Burgerschapskwaliteiten dienen als voedingsbodem voor een bloeiende democratie. Openbare besturen en begeleiders van participatieprocessen kunnen ervoor zorgen dat die kwaliteiten optimaal worden ingezet en versterkt. Daartoe dienen zij te werken vanuit een emanciperende visie en participatiemethodes te hanteren die burgers toelaten het beste van zichzelf te geven.

Tijdens deze studienamiddag wordt de link gelegd tussen wie burgers zijn als mens (hun innerlijke wereld) en hoe zij handelen tijdens democratische besluitvormingsprocessen (de zichtbare wereld). De insteek is tegelijk beschouwend en praktisch. Politieke inzichten, ethiek, wereldse spiritualiteit en concrete werkmethodes worden naadloos met elkaar verweven. De theorie wordt gekoppeld aan de praktijk aan de hand van concrete cases zoals de Limburgse Noord-Zuid verbinding en het plaatsen van windturbines. De deelnemers krijgen een bredere visie op wat burgerparticipatie kan zijn, en op de mogelijkheden die zij biedt voor diepgaande democratische vernieuwing.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Terug naar het Agenda overzicht