Over MPR&S

Materials and Packaging Research & Services of kortweg MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) is een onderzoeksgroep binnen de faculteit industriële ingenieurswetenschappen binnen de UHasselt en verbonden aan het instituut voor materiaalonderzoek (imo-imomec). De activiteiten van MPR&S zijn gericht op de ondersteuning van de verpakkingsproblematiek van diverse sectoren.

Technologiecentrum Short.Jpg Technologiecentrum Short.Jpg

Algemene info MPR&S

Materials Packaging Research & Services of kortweg MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) is een onafhankelijk onderzoekscentrum wiens dienstverlenende activiteiten gericht zijn naar de ondersteuning van de verpakkingsproblematiek van diverse industriële sectoren.

Met moderne karakterisatie- en testtechnieken en een juiste wetenschappelijke interpretatie van de meetresultaten steunt MPR&S de klant bij een verantwoorde keuze of aanpassing van hun verpakkingsconcepten.

MPR&S verleent volgende diensten aan de industrie:

VC 12

Dienstverlening én onderzoek

In de voorbije 20 jaar heeft MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) de nodige kennis en expertise opgebouwd om op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze de (onderzoeks)-vragen vanuit de bedrijfswereld te beantwoorden. Onze  activiteiten binnen de dienstverlening zijn gericht op :

 • gaspermeabiliteit van materialen en verpakkingen voor zuurstof, waterdamp, koolstofdioxide en andere niet-corrosieve en explosieve gassen

  • onder de verantwoordelijkheid van projectingenieur ing. Dimitri Adons en ing. Riet Henno

 • sealonderzoek naar de sterkte van de hottack én de seal bij film- en/of traymateriaal, maar ook en basis sealstudie met warme balken. Uitvoeren van studies om sterktes van seals met warme balken te vergelijken met seals die ultrasoon geseald zijn.  Lekdichtheidsstudies met betrekking tot de bepaling van een kanaallek in de seal of microlek in de verpakking.

  • onder de verantwoordelijkheid van projectingenieur ing. Bram Bamps

 • klimatologisch onderzoek naar de effecten van temperatuur en licht, al dan niet in combinatie met vocht

  • onder de verantwoordelijkheid van projectingenieur ing. Dimitri Adons

 • transportsimulaties tot en met palletniveau zowel voor trillings- als schokonderzoek met uitgebreide registratiemogelijkheden

  • onder de verantwoordelijkheid van projectingenieur ing. Dimitri Adons

 • fysische analyse van kunststof, papier, vlak- en golfkarton
  • onder de verantwoordelijkheid van projectingenieur ing. Gudrun Nowicki

 • verpakkingsinnovatie en verpakkingsdiagnoses aan de hand van milieuonderzoek en grafische ontwerpen

  • onder de verantwoordelijkheid van projectingenieur ing. Gudrun Nowicki

We informeren de bedrijfswereld ook door het organiseren van studiedagen, ontbijtsessies en andere promotie-acties waarin deskundigen uit  het onderzoeksmilieu, het bedrijfsleven of de beleidinstanties hun kennis en ervaringen delen met de aanwezigen.

Bedrijfsspecifieke opleidingen op maat onder leiding van de projectingenieurs bieden wij aan aan op aanvraag.

IMO Shoot Deel 2 037

Samenwerken

Materials Packaging Research and Services of kortweg MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) heeft een uitgebreid netwerk aan contacten binnen bedrijven, hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit zowel nationaal als internationaal.

In haar dienstverlening verleent zij jaarlijks voor meer dan 100 verschillende bedrijven uit diverse industriële sectoren haar kwalitatief hoogstaande diensten. Op interactieve wijze lost ze samen met de bedrijven de directe vraagstellingen op. Adressen en contactpersonen zijn opgelijst in een dataset.

Doordat MPR&S als onderzoeksgroep deel uitmaakt van het UHasselt onderzoeksinstituut imo-imomec kan ze extra ondersteuning krijgen vanuit de expertises van de andere aanwezige onderzoeksgroepen met een materiaalgerichte onderzoekswerking en bijhorende uitgebreide analyse-apparatuur.

In haar intense samenwerking met ACC - Analytical & Circular Chemistry, Prof. dr. Wouter Marchal, heeft zij de mogelijkheid om materialen met scheikundige analysetechnieken in detail te analyseren.

Samenwerkingen met bedrijven/onderzoeksgroepen hogescholen/onderzoeksgroepen universiteiten/onderzoeksinstellingen zijn mogelijk in gesubsidieerde projecten, in doctoraatsonderzoek (bv. Baekelandbeurzen) binnen bedrijfsproblematieken, in fundamenteel onderzoek, in onderwijs gelinkte bachelor- en masterproeven, in onderwijsgelinkte cases-studies logistiek,….

MPR&S is lid van de Algemene Raad en Raad van Bestuur van Pack4Food.

Coördinerend academicus

Prof. dr. Roos Peeters

Roos Peeters 02
Locatie

Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek

Functie
Gewoon Hoogleraar

Contact

Prof. dr. Roos Peeters

Roos Peeters 02
Locatie

Wetenschapspark 27, 3590 België

Functie
Gewoon Hoogleraar

ing. Dimitri Adons

1 (2) Edited
Locatie

Wetenschapspark 27, 3590 België

Functie
Projectingenieur

Leveradres

Technologiecentrum
Locatie
Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek, Belgium

Postadres

Beeld Uhasselt
Locatie
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Belgium