Bernard Vanheusden opent academiejaar als nieuwe rector UHasselt

Bouwen aan een duurzame universiteit die nog meer inzet op Europees toponderzoek en onderwijsvernieuwing. Dat is het doel van Bernard Vanheusden. Op 1 oktober neemt de professor Milieurecht de fakkel over van huidig rector van UHasselt, Luc De Schepper. Tijdens de Academische Openingszitting, samen met associatiepartner Hogeschool PXL, opende Bernard Vanheusden al officieel het nieuwe academiejaar. “Mijn voorgangers hebben van UHasselt een universiteit gemaakt die met succes haar plek in het Vlaamse hoger-onderwijslandschap heeft verworven, laten we hier fier aan verder bouwen”, vertelde Bernard Vanheusden.

Bernard Vanheusden Bernard Vanheusden

“Bijna twintig jaar geleden stapte ik voor het eerst Gebouw D, op campus Diepenbeek, binnen als assistent. Ik had toen zelfs niet dúrven vermoeden dat ik ooit op dit podium zou staan als rector. Dit is voor mij dan ook een ongelofelijke eer”, met die woorden startte Bernard Vanheusden zijn maidenspeech als nieuwe rector van UHasselt. Hierin blikte hij terug op het mooie verleden van de universiteit. “In mijn amper 20-jarige loopbaan binnen UHasselt heb ik gezien hoe niet alleen het aantal faculteiten en studenten groeide, maar ook de verwachtingen vanuit de regio. Ik heb gezien hoe ons onderzoekspalet rijker werd, onze campussen internationaler en onze posities in de internationale rankings beter. Als rector wil ik er alles aan doen om die positieve dynamiek vast te houden.”

En de nieuwe rector van UHasselt kijkt vooruit. “Samen met vicerectoren Wanda Guedens en Ken Haenen hebben we een beleidsplan voor UHasselt 2030 uitgewerkt. Met vier grote prioriteiten:

Onderwijsvernieuwing: UHasselt moet op vlak van onderwijsvernieuwing weer de absolute standaard worden. Ons onderwijsmodel is al door velen gekopieerd maar weinigen hebben het kunnen evenaren. Onderwijsinnovatie zit in ons DNA en met tal van nieuwe initiatieven willen we hier ons leiderschap opnemen en nog versterken.

Toponderzoek: UHasselt wil een internationale speler worden tegen 2030. Daarvoor willen we in meer onderzoeksdomeinen doorgroeien naar de internationale top. We moeten meer inzetten op Europese financiering en aansluiting zoeken bij grote internationale onderzoeksprojecten en -consortia. In sommige vakgebieden zijn we al wereldtop, bijvoorbeeld in de bestrijding van de coronacrisis, onze ambitie is om dit nog te versterken.

Duurzaamheid: UHasselt moet een echt duurzame universiteit worden, op alle vlakken: infrastructuur, afvalstromen, energieverbruik. Hiervoor kijken we óók naar onze studenten. We willen samen met hen graag een ‘Green Team’ vormen, waarbij ook studenten eigen duurzaamheidsprojecten kunnen uitdenken en uitwerken.

Performante universiteit: UHasselt kende de afgelopen jaren een snelle groeispurt. Daardoor is er meer aandacht nodig voor onze structuren en procedures. UHasselt moet een transparante, performante universiteit worden. Daarvoor gaan we samen onder meer werken rond evaluatie, permanente vorming, genderbalans, internationalisering en uitstraling. Mensen maken een organisatie; een goede organisatie plaatst mensen dan ook centraal.

Tijdens zijn speech nam Bernard Vanheusden ook de tijd om zijn voorganger Luc De Schepper te bedanken die 16 jaar als rector aan het bewind van UHasselt stond. “Vanaf het begin van je mandaat als rector hamerde je op de historische onderparticipatie van Limburgse jongeren aan het hoger onderwijs. Je wees onze regio ook op de gevaren van de braindrain van jongeren. En enkele jaren geleden schudde je Vlaanderen wakker met zorgwekkende cijfers over de stokkende democratiseringsmotor van het hoger onderwijs. Beste Luc, je mag fier zijn op de erfenis die je vandaag achterlaat. Namens de hele UHasselt-gemeenschap bedank ik je voor je harde werk; je visie; je doortastende leiderschap; én voor de bescheidenheid waarmee je in de voetsporen trad van je al even hardwerkende, visionaire en doortastende voorgangers.”

De volledige speech van Bernard Vanheusden kan u hier terugvinden.

Unnamed (9)