Grote coronastudie van UHasselt en Provincie Limburg

De onderzoeksgroep Beleidsmanagement van de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen heeft samen met de Provincie Limburg een coronastudie opgezet die bij Limburgers peilt naar de impact van de pandemie op hun leven. 

ADV Coronastudie 423,3X221,5Mm Provincie Limburg Blauw (1) ADV Coronastudie 423,3X221,5Mm Provincie Limburg Blauw (1)

“We willen te weten komen welke prioriteiten Limburgse steden en gemeenten voor hun inwoners moeten stellen om hen in coronatijden te steunen”, zegt professor Wim Marneffe. “De pandemie heeft een sterke invloed op ons dagelijks leven. Denk maar aan winkelen, toerisme en vrijetijdsbeleving, maar bijvoorbeeld ook aan de werking van de scholen en woonzorgcentra. Lokale besturen willen weten wat van hen precies verwacht wordt en zijn op zoek naar evidence-based antwoorden op hun vragen. Met de onderzoeksresultaten willen we dus kunnen bijdragen aan beleidsaanbevelingen, voor nu in deze moeilijke tijden, maar ook voor de langere termijn. Want dat de pandemie ons dagelijks leven nog lang en misschien wel blijvend zal blijven beïnvloeden is intussen duidelijk.”

De wetenschappelijk onderbouwde bevraging gaat over tien beleidsgebieden met meer dan 100 indicatoren. Hierbij ligt de focus op drie onderzoeksvragen. Ten eerste wordt de impact van corona op inwoners en het sociaaleconomisch weefsel bekeken. Denk bijvoorbeeld aan zaken als financiële gemoedsrust, cultuurbeleving en aankoopgedrag. Ten tweede wordt ingezoomd op de tevredenheid van inwoners over het huidig draagvlak en de visie op hoe het beter kan. Dit wordt concreet afgetoetst in een derde deel over welke lokale en provinciale maatregelen inwoners verkiezen tijdens- en post-corona voor onder andere handel, toerisme en mobiliteit.

Wil jij ook je stad of gemeente vooruit helpen? Vul dan de vragenlijst in. Dit kost amper een kwartier en is volledig anoniem. Je kan hier deelnemen.