Herman Reynders leidt leerstoel UHasselt rond onderwijsongelijkheid Limburg

De volgende drie jaar zal UHasselt binnen de leerstoel ‘Inclusief en Excellent Onderwijs’ onderzoek voeren naar het wegwerken van onderwijsongelijkheid in Limburg. Herman Reynders, afscheidnemend gouverneur van de provincie Limburg, zal deze leerstoel leiden. Nog te veel Limburgse jongeren kampen met een leerachterstand en verlaten de schoolbanken zonder diploma. De leerstoel is een initiatief van de Provincie Limburg en zal goede praktijken wetenschappelijk in kaart brengen.

20 01 30 Leerstoel Herman Reynders 01 BLOKBEELD 20 01 30 Leerstoel Herman Reynders 01 BLOKBEELD

Inclusief en excellent onderwijs wil iedereen die aan een studie begint maximale leerkansen bieden, ook de groepen die vaker uit de boot dreigen te vallen. “Want die laatste groep is nog steeds te groot”, zeggen UHasselt-professoren Katrien Struyven en Patrizia Zanoni, titularissen van deze leerstoel.

“Prestaties van leerlingen hangen te vaak af van kenmerken waar de leerling zelf geen vat op heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sociaal-economische situatie waar ze in opgroeien, de thuistaal, religie, geslacht of beperkingen”, zegt Katrien Struyven. “Deze kenmerken bepalen vanaf jonge leeftijd – vaak onbewust – mee hun studiesucces. Bij kansengroepen is de participatie aan en de doorstroom in het hoger onderwijs lager, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt kleiner worden. Dat zien we zowel aan UHasselt als aan de Limburgse hogescholen. Dat kan en dat moet anders.”

Zoeken naar succesverhalen

Voor de aanpak van dit probleem richt de Provincie Limburg binnen de Universiteit Hasselt nu een leerstoel op. Deze kreeg de naam: ‘UHasselt Leerstoel Gouverneur Herman Reynders, Inclusief en excellent onderwijs in Limburg: Scholen die het verschil maken’. Afscheidnemend gouverneur Herman Reynders zal deze leerstoel de volgende drie jaar leiden. “Inclusief en excellent onderwijs betekent dat we onderwijs willen  aanbieden dat maximale leerkansen biedt aan iedereen, ook aan hen die nu vaak uit de boot dreigen te vallen”, zegt prof. Patrizia Zanoni. “Op elk onderwijsniveau, zowel in het kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs, moeten we namelijk inzetten op de kansenbevordering en talentontwikkeling van ieder kind.”

De leerstoel gaat op zoek naar succesverhalen die onderwijsongelijkheden op een doeltreffende manier wegwerken, identificeren, documenteren en te onderzoeken. “We gaan op zoek naar goede voorbeelden van excellent en inclusief onderwijs die een antwoord bieden op de grote uitdagingen waar Limburg, Vlaanderen, Europa en de wereld voor staan. Deze inspirerende praktijken zullen we dan delen met andere scholen in Limburg, Vlaanderen en daarbuiten. Zo zullen we studiedagen, workshops en een congres organiseren om leerkrachten, directies en bestuurders kennis te laten maken met deze good practices”, zegt Katrien Struyven.