Jessa Ziekenhuis en UHasselt versterken cardiologische kennis in Kindu, DRC

In het kader van een VLIR-UOS ontwikkelingsproject, volgt de Congolese arts en internist dr. Ernest Amsini momenteel een opleiding echocardiografie aan Jessa Ziekenhuis en BIOMED UHasselt. “In de Democratische Republiek Congo is er zeer weinig expertise rond echocardiografie. In het hele land beschikken slechts 3 gezondheidscentra over een echocardiografietoestel. Deze opleiding, en het echocardiotoestel dat aangekocht werd binnen het project, stelt me in staat om voor het eerst een epidemiologische studie rond hartfalen in mijn thuisstad Kindu op te zetten”, zegt dr. Ernest Amsini.

Dr. Ernest Amsini Lieven Herbots Min (2) Dr. Ernest Amsini Lieven Herbots Min (2)

Cardiologische kennis versterken

De stad Kindu telt naar schatting zo een 200.000 inwoners, in de voorsteden wonen nog eens ongeveer 300.000 mensen. In Kindu is er geen enkele cardioloog aanwezig, noch beschikt het universitaire ziekenhuis er over apparatuur voor echocardiografisch onderzoek. “En dat terwijl we zien dat 7 tot 10% van de patiënten die in ons ziekenhuis wordt opgenomen, kampt met hart- en vaatziekten. Waardoor het sterftecijfer hoog ligt, vooral bij mensen tussen de 30 en 60 jaar. Gemiddeld sterven mensen in DRC, 20 jaar vroeger dan in Europa”, zegt dr. Amsini.

Echocardiografie

Ontwikkelingsproject

Om de cardiologische kennis in DRC te versterken werd er binnen het VLIR-UOS South Initiative, dat financiering krijgt van de federale minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir, een interuniversitaire samenwerking opgestart tussen de universiteit van Hasselt en UNIKI, de universiteit van Kindu. “In het verleden hebben we via een eerder VLIR-UOS project al sommige belangrijke klassieke risicofactoren voor hartfalen in DRC kunnen identificeren. De opleiding echocardiografie van dr. Ernest Amsini aan Jessa Ziekenhuis en UHasselt is nu een volgende stap om te zorgen voor een betere behandeling van patiënten met hartfalen in Kindu en in de regio Maniema. Met de beschikbare middelen werd, naast enkele materialen om een epidemiologische studie uit te voeren, ook een echotoestel aangekocht, die dr. Amsini in staat zal stellen om in Kindu echocardiografisch onderzoek te verrichten”, zegt prof. dr. Virginie Bito, coördinator van dit project vanuit UHasselt.

Hoop voor de toekomst

“Tijdens zijn opleiding aan het Jessa Ziekenhuis leren we dr. Amsini werken met het echografietoestel en dit te gebruiken om een juiste diagnose te stellen. Hiervoor loopt hij mee op de dienst functiemetingen en doet hij onder meer echo’s bij patiënten”, zegt dr. Lieven Herbots, cardioloog aan Jessa Ziekenhuis. “Als arts en internist heeft hij natuurlijk heel wat klinische ervaring, en deze nieuwe kennis pikt hij zeer snel op. Na zijn terugkeer in Kindu zal dr. Amsini opleidingen organiseren voor Congolese artsen en geneeskundestudenten.”

“In België ontdek ik werkelijk een heel andere wereld”, zegt dr. Ernest Amsini. “De ervaringen die ik hier op doe geven mij hoop voor een mooie toekomst voor mijn universiteit, mijn ziekenhuis en uiteraard voor mezelf als arts. Ik wil dan ook expliciet iedereen bedanken die dit mogelijk heeft kunnen maken.”

Meer cases over
Onderzoek