TakeASeat nieuwste spin-off UHasselt

Universiteit Hasselt heeft er een nieuw spin-off bij, de 17de ondertussen. TakeASeat wil via allerhande producten de mobiliteit in ons land verduurzamen. Eerste project, waarvoor het bedrijf samen met IMOB een VLAIO mandaat krijgt, is een platform om carpoolen voor personeel in bedrijven en op bedrijfsterreinen aantrekkelijker te maken.

Spinoff Imob Spinoff Imob

Files vermijden

Voor de coronacrisis stonden we dagelijks met zijn allen in de file. En ondanks al die verkeersopstoppingen en frustraties in de wagen kiest het merendeel van de Vlamingen toch steeds de auto om naar het werk te gaan. Met verzadigde wegen tot gevolg.  Het bracht Guy Raeymaekers, Thomas Nuyts en Cecilia Citterio tijdens hun Executive MBA (EMBA) programma aan de Antwerp Management School aan het nadenken. Waarom delen niet meer pendelaars een rit? Wat houdt mensen tegen om te carpoolen en kunnen die punten worden weggewerkt? Via interviews met mobiliteitsexperten en stakeholders en via data uit officiële bronnen zoals MORA en OVG (Onderzoek Verplaatsingsgedrag in Vlaanderen) kregen zij waardevolle informatie over de barrières die mensen weerhouden om een rit te delen met anderen.

Carpool-algoritme

De drie startten daarop een samenwerking met het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) UHasselt, waar al jarenlang onderzoek wordt gedaan naar onder andere verkeerspsychologie. In samenwerking met het Tech Transfer Office van UHasselt verwierf TakeASeat een exclusieve licentie op een carpool-algoritme dat ontwikkeld werd binnen IMOB, wat het bedrijf meteen een officiële spin-off van UHasselt maakt.

Eerste product dat TakeASeat op de markt wil brengen is SWIDG, een platform dat bij grotere bedrijven of op bedrijventerreinen personeelsleden automatisch kan matchen om een carpool te vormen. “Het algoritme achter ons platform zorgt ervoor dat deze match zoveel mogelijk kans heeft op succes, waardoor het niet bij een aantal keren carpoolen kan blijven.  Want uit onze data blijkt dat mensen wel degelijk bereid zijn om elkaar te helpen en een rit te delen, maar alleen als dit geen extra inspanningen kost en veilig is”, zeggen de ondernemers achter TakeASeat. “Met SWIDG bieden wij hier oplossingen voor en stimuleren wij door het uitwerken van een financieel kader binnen het bedrijf een gedragsverandering die nodig is om de shift naar het carpoolen te verwezenlijken.”

VLAIO beurs

TakeASeat vroeg voor dit platform een mandaat van VLAIO aan om dit product marktklaar te maken. De goedkeuring hiervoor is ondertussen verkregen en het project wordt binnenkort opgestart. De komende 18 maanden zal TakeASeat het platform lanceren en verder doorontwikkelen in samenwerking met bedrijven.

TakeASeat is ondertussen al de vierde spin-off die ontstaat binnen IMOB. “Een bewijs dat de valorisatiestrategie van IMOB ook in concrete daden wordt omgezet” zegt Geert Wets (directeur IMOB).