TALim van start: "tieners helpen talenten ontdekken en ontwikkelen"

In elke jongere sluimeren talenten die tot ontplooiing kunnen komen, voor sommigen is het nodig dat er daartoe extra kansen worden aangereikt. TALim wil een aantal onder hen die kansen bieden. Drie jaar lang doorlopen deze jongeren elke zaterdag tijdens het schooljaar een gevarieerd programma. Daarbij ontdekken ze, samen met vrijwilligers en gastdocenten, wat ‘later’ allemaal kan zijn. Ze krijgen zelfvertrouwen, ontdekken en ontwikkelen talenten, verbreden hun toekomstperspectieven, werken aan hun sociale vaardigheden en bouwen aan een sterk netwerk.

Groepfoto TALIM 02 Groepfoto TALIM 02

Kansarme jongeren ondersteunen

Met TALim wil het “Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg” een meer structurele weg inslaan, parallel aan haar traditionele werking. Het Fonds ondersteunt immers al vele jaren initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare mensen in Limburg die in nood en/of armoede leven, met bijzondere aandacht voor kansarme tieners en jongeren. Het werd door de Provinciale Raad Vincentius vzw Limburg opgericht en ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting. TALim wil bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling. TALim vond partners bij het streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’, de hogere-onderwijsinstellingen UHasselt, UCLL en PXL, Vincentius Genk-Zutendaal, de Opvoedingswinkel Genk, de stad Genk en bij KRC Genk.

20,8% schoolverlaters

Terwijl in Vlaanderen  12,1 % van de jongeren de school vroegtijdig – dus zonder diploma – verlaten, is dat in Genk 20,8 % (cijfers 2018-2019). Vergelijkbaar hoge cijfers voor schooluitval vinden we in de andere mijngemeenten en in Leopoldsburg: het gemiddelde voor deze gemeenten bedraagt 16,4 %.

In Vlaanderen volgt 37,3 % van de jongeren in de derde graad een ASO richting, en de mijngemeenten en in Leopoldsburg is dat gemiddeld slechts 29,8 %. Terwijl in Vlaanderen 28,0 % van de jongeren in de derde graad een BSO richting volgt, is dat in de genoemde gemeenten 33,8 %.

Daardoor gaat veel talent verloren. Het project wil, eerst in Genk en vervolgens in andere Limburgse gemeenten, tieners stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Voor het project baseert TALim zich op het model van de Nederlandse IMC weekendscholen en op TADA Brussel.

Vanaf vijfde leerjaar

TALim start in Genk met Talenten Ateliers voor tieners uit het vijfde leerjaar. Op zaterdagvoormiddagen tijdens het schooljaar komen zij samen met bevlogen professionals en vrijwilligers. De tieners ontdekken er hun talenten via presentaties, doe-sessies en bezoeken aan bedrijven, diverse organisaties en andere initiatieven.

Het programma loopt over drie jaar, de jongeren zwaaien na het eerste jaar secundair onderwijs af bij TALim maar blijven er verbonden als 'alumni'.

De talentenateliers vinden plaats vanaf oktober 2021 in lokalen van KRC Genk. TALim rekent op 35 deelnemers en zal, samen met scholen en lokale partners, op zoek gaan naar leerlingen en hun ouders die dit engagement willen opnemen. Ook wordt er gezocht naar vrijwilligers en professionals uit alle bevolkingsgroepen om vorm te geven aan het project.

Financiering

De Talenten Academie Limburg - TALim - is een privé-initiatief en wordt momenteel hoofdzakelijk gefinancierd met particuliere middelen.

Het startbudget komt van de Provinciale Raad Sint-Vincentius vzw Limburg. De vzw investeerde daartoe het nodige geld in het "Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg" en bracht dit onder bij de Koning Boudewijnstichting. Dit budget werd aangevuld met een subsidie van "Een Hart voor Limburg" en uitgebreide logistieke ondersteuning van UHasselt. Daarbij komt ook de wetenschappelijke expertise van UHasselt, UCLL en PXL.

Omdat TALim dit initiatief wil uitbreiden naar andere Limburgse gemeenten, zoeken ze milde schenkers – bedrijven, overheden en burgers - die TALim genegen zijn en de verdere toekomst financieel of via een andere bijdrage willen steunen.

Wil u schenken aan TALim?
Lees hier hoe u dat kan doen én wat uw voordelen