Studium Generale: Oude of nieuwe economie in het licht van technologische verandering?

08 november 2022
19:00 - 20:30
Campus Diepenbeek, Auditorium B4

Dit event is reeds afgelopen

Studium Generale: Oude of nieuwe economie in het licht van technologische verandering?

Nieuwe, veelal on line technologie overspoelt de samenleving bij aanvang van het derde millennium, en transformeert de manier waarop we ons leven kunnen, maar vaak ook moeten organiseren. In deze lezing staan we stil bij enkele van de mogelijke economische gevolgen hiervan. Wat kenmerkt deze evolutie bij uitstek, en hoe uitzonderlijk is ze? Vormt zij werkelijk een ongeziene bedreiging voor onze menselijke eigenheid, voor centrale waarden als vrijheid of rechtvaardigheid, en voor het recht op een zinvolle invulling van het leven? Welk tegengewicht moet en kan ertegen worden geboden?

Bart Van Kerkhove (°1972) is econoom en filosoof. Hij is sinds 2000 verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij vooral betrokken is in onderzoek rond de filosofie van de wiskunde, en sinds 2009 gastdocent aan de Universiteit Hasselt voor wetenschapsfilosofische vakken in diverse opleidingen.

‘Studium Generale’ van UHasselt heeft als doel horizonten te verbreden, te inspireren en zelfreflectie/betrokkenheid op het maatschappelijke en culturele leven te vergroten. Op die manier wil ‘Studium Generale’ de opleiding van studenten met een diverse achtergrond verbreden en de kennis over wetenschap, maatschappij en cultuur verdiepen. “Studium Generale” staat open voor het brede publiek.

Terug naar het Agenda overzicht