Studium generale: Remediëren en waarde creëren. PFAS-opname met hennep

22 november 2022
18:00 - 19:30
Campus Diepenbeek, gebouw D, Auditorium B4
PFAS Sofie Thijs Zwijndrecht Hennep 4 PFAS Sofie Thijs Zwijndrecht Hennep 4

Dit event is reeds afgelopen

In België, maar ook in onze buurlanden, is de verontreiniging van landbouwbodems, (grond)water, tuinen, natuurgebieden met PFASs een belangrijk probleem. Omdat afgraven niet mogelijk is voor diffuus verontreinigde landbouwgronden, moet er worden gezocht naar alternatieve saneringstechnieken. Tijdens deze lezing bespreekt dr. Sofie Thijs de opzet van haar fytoremediatie proef met hennepplanten (Cannabis sativa) in Zwijndrecht, om PFOS uit de grond op te nemen.

De toegang voor deze lezing is gratis.
Meer info via  jean.manca@uhasselt.be


‘Studium Generale’ van UHasselt heeft als doel horizonten te verbreden, te inspireren en
zelfreflectie/betrokkenheid op het maatschappelijke en culturele leven te vergroten. Op die manier
wil ‘Studium Generale’ de opleiding van studenten met een diverse achtergrond verbreden en de
kennis over wetenschap, maatschappij en cultuur verdiepen. “Studium Generale” staat open voor
het brede publiek.

Terug naar het Agenda overzicht