Campus Class 30 november 2023

Inschrijven?

Schrijf je hier in voor de Campus Class van 30 november, je bent meer dan welkom!

Inschrijven is verplicht. Je deelname is pas definitief na betaling.

Deelnemen aan de Campus Class kost 10 euro. Deze bijdrage gaat naar Universiteitsfonds UHasselt en zo geef je ons onderzoek naar kanker, MS, klimaatverandering, patiëntveiligheid, klimaat, … én onze studenten een flinke duw in de rug.

Je deelname is pas definitief na betaling op rekeningnummer BE36 4532 5278 1181 met vermelding  'Campus Class 30 november 2023 + naam van deelnemers'

Sprekers

Bert Op T Eijnde

Prof. dr. Bert Op 't Eijnde (UHasselt)

Ondanks verwoede pogingen en allerlei lifestyle programma’s van gezondheidsinstellingen en -overheden, worden we helaas altijd maar zwaarder. Dit heeft grote gevolgen voor onze gezondheid want heel wat chronische aandoeningen (suikerziekte, kanker, hart- en vaataandoeningen) zijn vaak een gevolg van overgewicht en obesitas. Hoe komt het toch dat ons lichaam de neiging heeft vet op te stapelen?
Hoe kunnen we deze trend keren? Hiervoor wordt vaak verwezen naar gezonde voeding en fysieke activiteit. Via dieet- en sportprogramma’s lukt het om op korte termijn gewicht te verliezen maar de lange termijneffecten van dergelijke programma’s zijn helaas niet goed. Hoe kunnen we dit verklaren?

Inspanningsfysioloog Prof. dr. Bert Op ’t Eijnde (UHasselt) zal trachten om één en ander te verklaren en zal proberen om overzichtelijke oplossingen aan te reiken voor dit belangrijke gezondheidsprobleem via zijn evolutionair biologische benadering van ons energiemetabolisme.

Bert Op ’t Eijnde is doctor in de sportwetenschappen (KU Leuven) en is sinds 2007 verbonden aan de Universiteit Hasselt. In de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen doceert/onderzoekt hij inspanningsfysiologie, metabolisme en preventieve geneeskunde. Hiernaast is hij directeur van het gekende sportmedische adviescentrum ADLON. Bijkomend is hij sedert 2022 verbonden aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika) als extraordinary professor in het domein van de sportmedische wetenschappen en preventieve geneeskunde.

Wim Pinxten Foto Campus Class

Prof. dr. Wim Pinxten (UHasselt) 

De ambitie om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de publieke gezondheidszorg op een duurzame manier te garanderen draagt aanzienlijke ethische uitdagingen in zich.

Kunnen we bijvoorbeeld nieuwe behandelingen, waarvan de kostprijs soms oploopt tot meerdere miljoenen euro’s per patiënt, blijven betalen?

Hoe gaan we om met de expansieve zorgnoden die de vergrijzing met zich meebrengt?

Hoe kunnen we beter luisteren naar de stem van de patiënt, ook wanneer deze minder mondig of kwetsbaar is geworden?

Kunnen we beter omgaan met de gezondheidsongelijkheden die op basis van verschillen in socio-culturele achtergrond ontstaan?

In deze lezing beschouwen we enkele belangrijke en actuele uitdagingen uit de medische ethiek. Hierbij verkennen we beginselen van de medische ethiek, de problematiek van rechtvaardige verdeling en de groeiende rol van de patiënt als drager van patiëntenrechten en actieve partner in de gezondheidszorg.

Prof. dr. Wim Pinxten is hoogleraar medische ethiek aan de faculteit geneeskunde en levenswetenschappen van Universiteit Hasselt. Hij is licentiaat in de godsdienstwetenschappen, kandidaat in de rechten, master in de toegepaste ethiek en behaalde een doctoraat in de biomedische wetenschappen. Hij doceert medische ethiek en verricht onderzoek naar de ethische aspecten van zorg voor kwetsbare individuen en groepen, met bijzondere aandacht voor het perspectief van de patiënt. Hij is onder meer lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, de Commissie Medische Ethiek van de Universiteit Hasselt, de ethische commissie van het Jessa Ziekenhuis en de Institutional Review Board van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Programma

13.00u - Ontvangst met koffie, thee of frisdrank

13.30u - Welkom door Frédérique de Keyser

13.30u - prof. dr. Bert Op 't Eijnde (UHasselt) over 'De rol van fysieke activiteit en sedentarisme bij de ontwikkeling van chronische aandoeningen'

14.30u - koffiepauze *

15.00u - prof. dr. Wim Pinxten (UHasselt) over 'Ethische uitdagingen in de hedendaagse gezondheidszorg'

16.30u - einde *

In de foyer kan u tijdens de koffiepauze en aan het einde van de Campus Class bij onze juristen terecht voor vragen over uw testament. Gelieve hiervoor in de schrijven en een tijdslot te kiezen. Houd er rekening mee dat het aantal tijdslots beperkt is.

Praktisch

Waar en wanneer?

Donderdag 30 november 2023 vanaf 13.00 uur Campus Hasselt – Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42 in Hasselt

Hoe de Oude Gevangenis bereiken?

Met de bus

Je kan de Oude Gevangenis makkelijk bereiken met de bus. Stap uit aan halte Kolonel Dusartplein, op nog geen vijf minuutjes wandelen van de Oude Gevangenis.

Kom je met de trein? Neem aan Hasselt station dan de Boulevardpendel naar het Dusartplein. De Boulevardpendel van De Lijn vertrekt om de vijf minuten.

Met de auto

De dichtstbijzijnde parking is Parking Kolonel Dusartplein (boven- en ondergronds). Deze is wel betalend. Gratis parkeerplaatsen in de binnenstad vind je in/aan: Mouttoren – Kolenkaai – Cultureel Centrum