BDO-LEERSTOEL

In november 2017 hield UHasselt een nieuwe leerstoel boven de doopvont – rond het thema governance en internationalisering bij familiebedrijven. De BDO-leerstoel focust op internationalisering bij familiebedrijven.

WAAROM DEZE LEERSTOEL?

Familiebedrijven hebben unieke troeven om een succesvolle internationaliseringsstrategie uit te rollen – zoals hun flexibiliteit, snelheid in het nemen van beslissingen en lange-termijnoriëntatie. Maar ze moeten ook belangrijke belemmeringen overwinnen – zoals beperkte(re) middelen, een grotere weerstand tegen verandering in vergelijking met andere bedrijven en de vrees voor verlies van controle over hun activiteiten.

WAT GEBEURT ER BINNEN DE LEERSTOEL?

Het onderzoek naar het management van internationalisering bij familiebedrijven uitbouwen; seminaries en workshops (die voortvloeien uit het onderzoek) organiseren en familiebedrijven sensibiliseren over de kansen van internationalisering; en een kader aanreiken om hun governance naar een hoger niveau te tillen.

___________

Wil u een leerstoel oprichten?
Lees hier hoe u dat kan doen én wat uw voordelen zijn.

De BDO-leerstoel bouwt verder op de expertise rond familiebedrijven binnen het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms  (RCEF) van UHasselt. Leerstoelhouder is prof. dr. Wim Voordeckers (UHasselt), schenker Hans Wilmots (CEO BDO).