Klimaatverandering grijpt steeds sterker om zich heen – ook in ons dagelijks leven. Dankzij uw steun aan het Ecotronfonds kunnen we beter begrijpen én voorspellen hoe ecosystemen – en bij uitbreiding onze hele leefomgeving – zullen reageren op een veranderend klimaat.

WAARVOOR WORDEN DONATIES AAN HET FONDS GEBRUIKT?

Donaties aan het Ecotronfonds gaan naar onderzoek binnen zowel de Ecotron Hasselt University als het Field Research Centre, naar het onderhoud van de hoogtechnologische Ecotron en naar het stimuleren van uitwisselingen tussen studenten en onderzoekers uit binnen- en buitenland.

WAT IS DE ECOTRON HASSELT UNIVERSITY?

De Ecotron is een soort teletijdmachine die het klimaat van pakweg 2070 kan simuleren. Dat laat ons toe om een béter beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatverandering – bijvoorbeeld voor boven- en ondergrondse ecosystemen. Onderzoekers meten, controleren en manipuleren er onder meer vochtigheid, temperatuur en de concentraties aan broeikasgassen zoals CO2.

OM WELK ONDERZOEK GAAT HET ZOAL?

Wat zijn de effecten van een veranderend klimaat op de biodiversiteit in het Nationaal Park Hoge Kempen? Of op de cycli van koolstof, stikstof en water? En wat gebeurt er met het bodemleven wanneer periodes van droogte elkaar sneller opvolgen en langer worden? Het zijn onder meer zulke vragen waarop onderzoekers – met behulp van de Ecotron Hasselt University – een antwoord proberen te vinden.

WAT GEBEURT ER IN HET FIELD RESEARCH CENTRE?

Het Field Research Centre – het veldonderzoekscentrum van UHasselt, op een boogscheut van de Ecotron – vormt dé uitvalsbasis voor wetenschappelijk onderzoek rond biodiversiteit en natuurbeheer en -ontwikkeling. Het in kaart brengen en analyseren van de Limburgse natuur, de (biotoop van) nachtzwaluwen en everzwijnen, de economische waarde van diensten geleverd door de natuur, de gevolgen van/grenzen aan menselijk handelen op ecosystemen… Het zijn slechts enkele topics waarop een internationaal team uit een waaier van disciplines focust.

Wil u schenken aan het Ecotronfonds?
Lees hier hoe u dat kan doen én wat uw voordelen zijn.

Het Ecotronfonds is een initiatief van het Centrum voor Milieukunde en het Field Research Centre van de UHasselt. De naam van het fonds ontleent zich aan de Ecotron Hasselt University – gelegen in Terhills, aan de hoofdtoegangspoort Terhills van het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Meer info via de website van het Field Research Centre.

___________

Wil u schenken aan het Ecotronfonds?
Lees hier hoe u dat kan doen én wat uw voordelen zijn.

Het Ecotronfonds is een initiatief van het Centrum voor Milieukunde en het Field Research Centre van de UHasselt. De naam van het fonds ontleent zich aan de Ecotron Hasselt University – gelegen in Terhills, aan hoofdtoegangspoort Connecterra van het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Meer info via de website van het Field Research Centre.