Leerstoel Limburgs Kankerfonds - Stop Darmkanker - Data in de strijd tegen tegen Darmkanker

Kankerfonds 13 3 2023 Kankerfonds 13 3 2023

Onderzoekers van het Data Science Institute van UHasselt ontwikkelen een dashboard waarin ze alle bestaande data rond darmkanker zullen verzamelen, om zo de bevolking nog beter te informeren over deze nog veel te vaak voorkomende kanker. Het platform wordt ontwikkeld met de steun van het Limburgs Kankerfonds en Stop Darmkanker, die hiervoor een leerstoel oprichten binnen het Universiteitsfonds UHasselt.

Op 15 maart is de Leerstoel officieel ingehuldigd.


Dagelijks krijgen 25 Belgen te horen dat ze darmkanker hebben. Iedere dag sterven er in ons land 9 mensen aan de ziekte, dat zijn er bijna 300 per maand.

“En dat terwijl de overlevingskansen bij darmkanker, als de ziekte tenminste vroeg genoeg ontdekt wordt, méér dan 90 procent is. Een grotere bewustwording rond darmkanker en hoe het kan opgespoord worden is dan ook noodzakelijk”, zegt Dr. Luc Colemont, maagdarmspecialist en Managing Director van de vzw Stop Darmkanker.

Uniek dataplatform
Onder het motto ‘Kennis delen, kan levens redden’, lanceren de vzw’s Stop Darmkanker en het Limburgs Kankerfonds daarom op 15 maart, tijdens de internationale maand tegen darmkanker, een leerstoel rond darmkanker binnen het Universiteitsfonds UHasselt.

Binnen de Leerstoel ‘Limburgs Kankerfonds en Stop Darmkanker: data in strijd tegen darmkanker’ zullen biostatistici en andere data wetenschappers van het Data Science Institute (DSI UHasselt) de volgende drie jaar binnen deze leerstoel een platform ontwikkelen met hierin alle beschikbare data rond darmkanker. Dit dashboard zal dienen om burgers, zorgverstrekkers en beleidsmakers te sensibiliseren en beter te informeren over darmkanker.

De leerstoel werd vandaag voorgesteld, in aanwezigheid van baron Stijn Coninx, die het onderzoek naar darmkanker erg genegen is.

“Er is in ons land al heel veel data beschikbaar rond darmkanker, maar deze zitten nog heel erg verspreid over tal van instanties binnen de gezondheidszorg. Hierdoor krijgen we vaak pas erg laat (te laat) deze cijfers in handen en kunnen we bijvoorbeeld niet proactief reageren”, zegt Luc Colemont. “Dit platform moet ons in staat stellen om mensen sneller te informeren over de gevaren van darmkanker én om gerichte campagnes op te starten in regio’s waar dat nodig is.”

Verschillende soorten data
Het dashboard zal breed data verzamelen rond darmkanker.

Het gaat hierbij onder andere over de mortaliteitscijfers, het aantal diagnoses, de overlevingskansen per stadium van de ziekte, de ziektekost en het aantal deelnames aan bevolkingsscreenings en de resultaten hiervan.

“We gaan al deze data gieten in een overzichtelijk platform, dat gebruikt kan worden om het brede publiek te sensibiliseren. Waar mogelijk zullen we deze info ook onderverdelen in verschillende leeftijdsgroepen, geslacht, jaren en geografische regio’s”, zegt UHasselt-professor Christel Faes, die deze leerstoel zal coördineren.

Naast grafieken die al deze data en resultaten visualiseren, zullen in het dashboard ook artikelen en blogs te vinden zijn.

“Hierin laten we verschillende personen aan het woord, van patiënten tot zorgverleners en willen we centrale vragen rond darmkanker beantwoorden. Het kan dan bijvoorbeeld over risicofactoren gaan of over de impact van bevolkingsscreening op het aantal diagnoses, het aantal sterftes en het stadium van diagnose. Het uitbouwen van zo een dashboard past perfect binnen de expertise van ons Data Science Institute, zo lanceerden we enkele jaren geleden ook al infectieradar.be om de verspreiding van infectieziekten in België in kaart te brengen.”

Ook voor andere types kankers
“Op termijn zal de kennis die binnen deze leerstoel opgebouwd wordt veel breder ingezet kunnen worden dan enkel voor de sensibilisering rond darmkanker”, zegt Dr. Kris Motmans, voorzitter van het Limburgs Kankerfonds. “We streven er dan ook naar dat dit dashboard in de toekomst gebruikt zal worden om het beleid rond screening, preventie en behandeling van andere veel voorkomende kankers zoals bijvoorbeeld prostaat-, borst- en longkanker te ondersteunen.”

Wil je het onderzoek in darmkanker steunen en een schenking doen?
Dat kan. Lees hier hoe dat kan.