In België krijgen 1 op 3 mannen, en 1 op 4 vrouwen kanker. Naast overleven, speelt de kwaliteit van leven tijdens en na de kankerbehandeling voor velen een steeds prominentere rol. Het oncologie fonds sluit hierbij aan. Met uw steun kunnen zorgteams en onderzoekers samen inzetten op een voortdurende verbetering van de zorgprocessen, en zo de levenskwaliteit van de kankerpatiënten verhogen. 

WAAROP ZETTEN WE CONCREET IN?

Het Fonds Oncologie stelt drie pijlers centraal:

Het verbeteren van het algemene zorgproces voor longkanker, borstkanker, etc. door het spiegelen van de eigen aanpak aan die van andere afdelingen en ziekenhuizen.

Door onderling te vergelijken kan het zorgteam immers leren over de meest geschikte behandelingen en procedures.

Deze vergelijking gebeurt op basis van klinische indicatoren zoals geregistreerd door het zorgteam. Daarnaast spelen Patient Reported Outcome MeasureS (PROMS) een heel belangrijke rol. Deze indicatoren peilen naar hoe de patiënt zelf zijn ziekte en behandeling ervaart doorheen de tijd. En dit met oog voor de lichamelijke, emotionele, cognitieve en sociale beleving.

Het beter opvolgen en begeleiden van de individuele kankerpatiënt.

Een toepassing is het frequent bevragen (bv wekelijks) van symptomen en bijwerkingen die de patiënt thuis ervaart naar aanleiding van de gevolgde behandeling. Het zorgteam is zo beter geïnformeerd waardoor het geplande overleg gerichter kan verlopen. Tussentijds kunnen tips worden aangereikt om bijwerkingen te milderen, of kunnen behandelingen waar nodig sneller worden bijgestuurd.

Het bijdragen aan onderzoek ter verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.

Aan de hand van gegevens verzameld in de dagelijkse zorg zullen onderzoekers nieuwe inzichten verwerven, die leiden tot wetenschappelijke publicaties en een meer patiëntgerichte aanpak van de zorg in het ziekenhuis.

Voorbeelden van onderzoeksvragen:

  • welke factoren sturen de kwaliteit van leven;
  • welke behandeling is het meest geschikt voor een individuele patiënt (rekening houdend met PROMS, klinische en biologische parameters);
  • hoe komen tot een dynamische bevraging van neveneffecten tijdens behandeling op maat van de individuele patiënt;

WAARVOOR ZULLEN WE DONATIES AAN HET FONDS ONCOLOGIE GEBRUIKEN?

De noden zijn talrijk. Hier enkele voorbeelden:

  • Implementatie en onderhoud van een digitaal platform voor het dagdagelijks verzamelen en rapporteren van klinische en PROMS gegevens aan zorgteam en patiënt. Gebruiksvriendelijkheid staat hier centraal. Zo kan de patiënt via een smartphone app op een zelf gekozen tijdstip en plaats vragenlijsten invullen, resultaten bekijken, alerts ontvangen, tips&adviezen nalezen, etc;
  • Implementatie en onderhoud van een benchmark platform dat vergelijking tussen afdelingen/ziekenhuizen ondersteunt en aanzet tot leren van elkaar;
  • Organisatie van verbetersessies tussen zorgteamleden;
  • Loon- en werkingskosten voor doctoraat-onderzoekers, project management, zorgteam ondersteuning, etc;

Hopelijk kunnen we rekenen op uw steun!

Wil u schenken aan het Fonds Oncologie?

Lees hier hoe u dat kan doen én wat uw voordelen zijn.


Het Fonds Oncologie is een initiatief van het Limburg Clinical Research Center (LCRC).

Dit center staat voor de samenwerking tussen UHasselt en twee Limburgse ziekenhuizen, namelijk Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en Jessa Ziekenhuis. Trekkers van dit project zijn Dr Michiel Thomeer (ZOL), Dr Jeroen Mebis (Jessa) en Prof Piet Stinissen (pro-decaan faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, UHasselt).